donderdag, maart 30, 2006

Laten we Moslim worden

De wereld zou zoveel mooier zijn moest iedereen nu gewoon eens allemaal, tesamen Moslim worden. De gelovige (zelfmoord)terroristen en, zogenaamde, vrijheidsstrijders zouden geen poot meer hebben om te staan, er zouden geen clashes meer bestaan tussen verschillende godsdiensten - deze zijn er immers niet meer - en men zou terug kunnen streven naar een gelijkheid in rechte.

Deze code Napoleon, gelijkheid in rechte, betekent echter niet totale gelijkheid, iemand die erft heeft namelijk een voorsprong op de persoon die nog moet erven net als iemand die 20u per dag werkt minder verdient als iemand die 40u werkt, dat is maar logisch. Toch moet men een formele gelijkheid kunnen afdwingen. Dit gaat echter niet in het huidige systeem van Europese, Belgische, Vlaamse,... wetten, decreten, ordonnanties,... - om nog maar te zwijgen van de zogenaamde wetten die in de media komen die achteraf geen wet blijken te zijn maar eerder een voorstel - niemand weet wat zijn recht is en dus kan er ook geen spraken zijn van deze code civil. Ik zeg stop deze verwarring en schaf heel deze wirwar af.

Om deze code civil te behouden moet men duidelijk zijn en niet teveel tierlantijntjes verkondigen zodat de wetgeving helder blijft. Laten we gebruik maken van het boek der boeken dat al eeuwen bestaat, nog nooit verandert is noch - ze moesten maar eens durven - bekritiseerd, nl. de Koran of nog beter de Sharia.

Als we dit boek consequent invoeren als onze wetgeving gaan we iedereen aan onze kant hebben. Vers 2:223 zegt immers dat "de vrouw zicht onderwerpt aan alle seksuele verlangens van haar echtgenoot, zij is voor hem een 'akker' waar hij kan gaan zo hij wil." een voortreffelijke statement net zo correct als vers 4:34 "Bij vermoeden van ongehoorzaamheid mag de man zijn echtgenoot slaan, ook als de schuld nog niet bewezen is." de Koran heeft echt de rechtvaardigheid in hande!

Gaat de vrouw, hippie-chicks inbegrepen, hier mee akkoord gaan? Het antwoord is eenduidig ja, ze hebben geen keuze. Waarom hebben ze geen keuze? Wel hiervoor baseren we ons op het recht, het erfrecht en onze voorvaderen, zijnde, Adam en Eva.

Het recht zegt dat als men iets misdoet, men hiervoor moet opdraaien en dat "de omvang van de fout geen invloed zal hebben op de schadevergoeding, enkel de schade zelf zal de schadevergoeding beïnvloeden.". Het erfrecht bestaat eruit dat zijn, of haar, nageslacht erft wat de betrokkene nalaat, zowel schulden als opbrengsten. Als iemand een grote fout heeft begaan dan moet zijn nageslacht, na zijn of haar dood, daar mede voor opdraaien.

Terug komend op het vrouwelijk geslacht, Eva, de vrouwelijke voormoeder, heeft van de zondige appel gebeten en heeft daardoor - dit zijn feiten, daar kan ik ook niet aan doen - de wereld verdoemt. Eva moet dus boeten voor haar fout. Een zonde zo groot, een eeuwige bezoedeling van de wereld, kan enkel leiden tot een gelijkaardige straf, nl. het eeuwige genot schenken aan Adam op deze aarde. Doordat de zonde eeuwig duurt, moet ze ook eeuwig afbetaald worden.

Besluitend kan men logischer wijze stellen dat de vrouw moet blijven afbetalen aan de man en dat het vrouwelijke geslacht dus geen andere mogelijkheid heeft als akkoord gaan met hetgeen in de Koran staat.

Daarom pleit ik ervoor om allemaal Moslim te worden! Ere wie ere toekomt, niet?

woensdag, maart 29, 2006

Een halve belediging

Een schande! The ganster rapper Xzibit maakt onze way of life belachelijk! Zonder enige blijk van devotion, die-hardness en dedication blijft hij gebruik maken van de zogenaamde straight-edge (sXe) afkorting.

Wat is die sXe afkorting? Een persoon die straight-edge is zal voor en achter zijn naam een "x" zetten, zo wordt "joris", "xjorisx". Dit is een teken van toegewijdheid aan de scene en de lifestyle en in ruil krijgt hij hiervoor respect van the kids, sXe zijn is minstens 10 scenepoints waard.

Xzibit maakt hier duidelijk half-gebruik van en, nog sterker, ontkent het zelfs niet. Op de vraag of hij back to the basics ging antwoordde hij zonder schroom "Yea, I'm oldskool.". Een duidelijk bewijs dat hij onze scene, en dus ook onze kids, niet respecteert.

Het moet maar eens gedaan zijn met al dat prietpraat en die ontwijkende antwoorden. Wij willen wat ons toekomt, nl. respect.

Nu op zich is het gevaar nog klein, nl. nog maar 1 x, maar de toekomst zal wellicht anders uitwijzen. Meerdere mensen gaan deze X voor hun naam plaatsen - ik denk maar aan eventjes aan andere popsterren zoals Xandrien of Barbera deX - en wij gaan steeds meer lijden onder identiteitsverlies.

De eerste doorbraken zijn zelfs al in zicht en de pionier is wederom, en daarom bron van alle kwaad, Xzibit. Het begon ontschuldig met enkel Xzibit, dus 1 x, maar nu is zijn laatste 'pimpmove' X to the Z Xzibit, merk op 2 X'en!!! Ik eis een reformistische zucht over deze wereld en het herwinnen van mutual respect.

sXe'ers aller landen verenigt u!

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)