vrijdag, april 28, 2006

Vrijheid en gelijkheid

Zijn dit basiselementen voor een democratische samenleving? En zoja, in welke mate? Moet men onvoorwaardelijk voor de vrijheid van het individu streven of staat de vrijheid van de groep centraal? Moet men gelijk zijn ongeacht eigen inbreng of is de gelijkheid in kans het opperste streefdoel?

Vrijheid. Moeten de mensen vrij zijn? Neen, een mens mag maar kan ook niet vrij zijn, hem de illusie voorhouden dat hij dit wél is zou enkel naïef zijn. Men verliest zijn vrijheid bij de geboorte, je ouders voeden je op zoals zij je willen opvoeden, iedereen is kind van zijn eigen tijd en ruimte, je gaat naar school en wordt weer beïnvloed door het denken van mensen voor je, je denkt vrij te zijn door een mening te uiten maar in feite mix je, al dan niet vervormd, citaten en inzichten die je in je opvoeding hebt meegekregen.

Vrijheid is ook niet wenselijk. Als je doet wat je wilt, voor zoverre je zelf bepaalt wat je wilt, en je daarbij andere mensen hun vrijheid aantast ontaard de vrijheid in anarchie - niet te verwarren met anarchisme -. Iedereen, althans de meerderheid, streeft naar zelfrealisatie, dit streven gaat echter ten koste van andere en leidt dus onvermijdelijke tot een onvrije samenleving. Van totale vrijheid naar een 'homo-homini-lupus' maatschappij (cf. Hobbes), een maatschappij waar de sterkste overheerst.

Geen, en zeker geen totale, vrijheid voor het individu, maar wat met samenleving? Moet men in de samenleving vrij zijn? Ja, de samenleving moet een klimaat creëren waar elke persoon, dus ook migranten en andersdenkenden, een gematigde vrijheid kan verwerven. Niet vulgaristisch naar believen maar mooi binnen de lijntjes kleurend, niet als aanslag op een ander maar als aanvulling, niet om rijker te worden maar om vollediger te zijn, een gevorderde vrijheid van woord maar een afgestompte vrijheid van daad.

Gelijkheid. Moeten de mensen gelijk zijn? Neen, gelijkheid stompt creativiteit en werklust af - de USSR getuigd -. Een persoon die zijn gave goed gebruikt, tijd investeert in zijn ‘product’, beter is als een ander en vooral productief/efficiënt(er) tewerk gaat moet, moet!, billijker vergoed worden dan een ander. Wie gaat er anders nog moeite doen?

Als iedereen gelijk zou zijn zou niemand meer verantwoordelijkheid, laat staan risico’s, willen nemen omdat de baten de kosten niet overstijgen. Als er iemand dan toch in zo een verantwoordelijke positie terechtkomt zijn er, op enkele ‘blinde-ideologische-mollen’ na, 2 mogelijkheden: ofwel veegt hij (of zij) er zijn voeten aan, ofwel wordt zij (of hij) – niet discrimineren – corrupt en is de gelijkheid wederom ver te zoeken.

Moet de samenleving gelijkheid ondersteunen? Ja, de samenleving moet ervoor zorgen dat de mensen gewaarborgd zijn in hun gelijkheid. Deze gelijkheid is niet totaal maar beperkt zich voornamelijk tot een gelijkheid in kansen - dus ook de kans om gestraft te worden -. Niet enkel het hebben van de kans maar ook het bewust zijn en het nut inzien van deze kans te hebben behoren tot de taken van de samenleving. Als iemand, bv., onderwijs negatief evalueert dan is het niet enkel – keywoord: nuanceer - zijn fout, maar de fout van de samenleving om hem de voordelen ervan niet te doen inzien.

Moeten beide tegelijkertijd verwezenlijkt worden? Moet er zowel (gematigde) vrijheid als (gematigde) gelijkheid zijn? Niet noodzakelijk, zoals Machiavelli opmerkte willen de mensen geen vrijheid of gelijkheid, het geen zij willen is zekerheid. Zekerheid dat het brood van gisteren morgen nog evenveel zal kosten, zekerheid dat ze morgen nog een huis hebben, zekerheid dat hun kinderen veilig zijn en dan kan het hun geen barst schelen of ze vrij zijn of niet.

Doch lijkt mij een gematigde vrij- en gelijkheid wenselijk voor een democratische samenleving. Een samenleving waar men samen kan leven. Dus ja aan vrijheid in de maatschappij en ja aan gelijkheid in kansen.

Nog even ter verduidelijking: Ik spreek bewust over de samenleving en niet over de overheid. De overheid moet uiteraard tot het bovenstaande bijdragen maar vooral het sociaal kapitaal is hier van groot belang. Als mensen elkaar helpen, verzet je bergen. Als de overheid het regelt, bouw je dammen – maar soms moet een dam het water tegenhouden eer je de berg kan verzetten -.

woensdag, april 26, 2006

Rokers, beware

Al jaren heb ik "chronische-hoest". Wat betekent dit? Wel, ik heb een neus die snel ontsteekt, die maakt (als gevolg van een ontsteking) meer snot aan, dat snot komt tijdens de slaap in mijn luchtpijp terecht en dan begin ik te hoesten. Het gaat zelfs zo ver dat als ik er niet snel genoeg bij ben mijn keel blijft opzwellen tot op het punt dat ik niet meer in staat ben om te eten, buiten dan yoghurt e.d., met de dood als mogelijk eindpunt.

Wat veroorzaakt die zwelling in mijn neus? Schadelijke stoffen zoals o.a. rook van een sigaret. Als ik een avond wegga dan ben ik de dag erna garantie ziek. Twee dagen op rij zijn dodelijk. Als ik toch een hoest voel opkomen moet ik naar de dokter om mijn "kuur" te hervatten. Dit komt neer op een 15 pilletjes per dag om de hoest te onderdrukken. Vijftien pilletjes redden niet enkel mijn leven, ze verwoesten het ook. Je wordt er zwakker van. Je bent niet enkel zwakker tijdens de kuur, maar je immuniteitssysteem breekt af.

Nu, beste roker, vraag ik je, als niet-roker, vriendelijk om mij niet langer van mijn vrijheid te beroven, je vermoordt mij telkens je een sigaret opsteekt. Ik kan niet meer normaal weggaan. Jij neemt vanuit jouw egoïsme, je drang naar nicotine, mijn leven af, je moest je schamen. Ik ga dit dan ook niet blijven pikken.

Vroeg of laat, als mijn zaak genoeg grond heeft, klaag ik je allemaal aan. Ik tegen de rokers. En weet je wat? Ik ga het nog winnen ook. Al is het maar om een voorbeeld te stellen. Mijn eis: schadevergoeding voor de jaren lange beroving van mijn vrijheid, mijn medische kosten betalen en een straatverbod zodat je niet meer in mijn beurt kunt roken. Als je jezelf wilt vervuilen met die doodstokken, u doet maar, maar als je daardoor mijn vrijheid belemmert, dan pak ik je terug. Nu nog een pleiter vinden…

Reactie op "1 jaar Benedictus"

Knack publiceerde vorige week een terugkijk op 1 jaar Benedictus. Dit overzicht werd ons geleverd door Catherine Pepinster, hoofdredactrice van het toonaangevend katholiek weekblad 'The Tablet', men zou verwachten dat dit dan ook een mooi evenwichtig overzicht zou zijn, echter niets is minder waar. Mevrouw Pepinster - vanaf nu CP - sneed een aantal zaken aan die mij niet correct leken: het verzwijgen van problemen als oplossing zien, uitspraken doen in naam van god, abortus afkeuren, het moslimterrorisme uitvergroten, de paus zijn invloed overschatten, het proberen goedpraten van homohaat, voorstanders van condooms 'moedig' vinden en de fout van het kerkelijk falen nog op de media steken.

CP wijst erop dat de paus zich inzake anticonceptie, seks voor het huwelijk, e.d. niet heeft uitgesproken en dat de kracht is van de nieuwe paus. Het geen hij verkondigt is "god is liefde". Gezever! Waar ligt die kracht dan? In het verbergen van deze problematieken, eerder zwijgen dan een oplossing proberen zoeken? In het dom houden van homo's door hen te laten geloven dat het christendom te verzoenen valt met hun geaardheid - vergeet niet dat seks voor de lust zondig is en dus enkel mag dienen voor de voortplanting, iets wat me problematisch lijkt voor een homo -? Als de kracht van de kerk ligt in het verzwijgen van problemen, dan nemen we een grote stap achteruit.

Verder spreekt ze over het problematisch seculierder, onkerkelijker, worden van Europa. Misschien is dit wel godswil? Daar hebben ze nog niet over nagedacht in het Vaticaan. Misschien heeft god dit wel zo gepland: eerst de mensen leiden en ze dan laten leiden. Mag men deze evolutie wel verstoren? Ik vind van niet, als god niet wilt dat deze samenleving seculierder wordt, dan zal hij dat zelf wel regelen.

Abortus. Buiten het feit dat CP de niet-gelovigen veralgemeend, en dus misbruikt, spreekt ze ook nog over de tijdsduur. Vele abortussen zouden te laat worden uitgevoerd. Een interessante stelling, maar wat is “te laat”? Te laat lijkt mij wanneer het kind al geboren is - dan spreekt men ook niet van abortus, maar van moord -. Men moet maar eens goed bezinnen wat het meest kwaad teweegbrengt: condoomgebruik – want moesten er meer mensen condooms gebruiken, zouden er minder abortussen zijn -, abortus of het ten aarde brengen van iemand wiens leven op voorhand gedoemd is. Afkeuren is makkelijk, een oplossing geven kunnen ze blijkbaar niet.

Terwijl CP het ‘katholieke terrorisme’ (cf. IRA) minimaliseert, moet het moslimterrorisme eraan geloven. Misschien ziet CP het niet in dat de islam als middel wordt gebruikt, niet als doel. Een terrorist zoekt naar twee zaken: invloed en legitimatie. Invloed via hun terroristische daden – luister naar ons, of anders… - en legitimatie via, bv., de islam – zoals allah het gewild heeft -. Het geen mij voornamelijk stoort is dat ze de term ‘moslimterrorisme’ niet afkeurt. Als men dit blijft herhalen gaan we – als dit nu nog niet zo is - terrorisme met moslims linken en omgekeerd. Een, volgens mij althans, verkeerd beeld. Laat ons niet vergeten dat de moordenaars van Joe, op basis van getuigenissen - en dat is juist het frapanste eraan -, als Afro-Amerikaans bestempelt werden en door, o.a., Jurgen Verstrepen zelfs tot Marokkanen werden gebombardeerd.

Ze, CP, haalde ook aan dat de paus prominenter aanwezig is in het leven van elke katholiek. Ik hoor toch andere stemmen… Als ik met katholieken in discussie treed en ik pin ze vast op het dogmatisch denken van de kerk, dan slaan ze om en zeggen ze: “De kerk bepaalt mijn geloof niet.”. Zo overtuigd zou ik toch niet zijn van de invloed van de paus.

Op de vraag of CP het niet betreurd dat de kerk homoseksualiteit blijft veroordelen antwoordt ze positief. Maar, voegde ze eraan toe, de kerk evolueert nu eenmaal traag. Wat een giller! Jodenuitroeiingen verliepen ook traag, maar dat heeft Hitler alvast niet tegengehouden. Ze wijst erop dat de verschillende kerken – Anglicaanse,… - anders op dit thema reageren – moet men zich voor deze beslissingen niet baseren op hun boek en dus tot dezelfde standpunten komen? -, de katholieke kerk zou, voor zelf een koerswijziging door te voeren, wachten op de experimentele fase van de Anglicaanse kerk,… dit riekt.

Last but not least: condoomgebruik. Kardinaal Danneels is een voorstander van condoomgebruik, iemand besmetten is voor hem een groter kwaad, dan het gebruik van een condoom. CP vond dit standpunt “moedig”. Moedig… moedig!?! Dit is gewoon pure logica. Moest de kerk hun ooglappen eens willen afdoen en naar de werkelijke wereld kijken zouden ze een pak verder raken, niet enkel in hun eigen geloof, maar ook tussen de mensen als samenleving. Deze grote aandacht voor seksualiteit wordt dan weer op de media gestoken and I quote: “Als Benedictus in zijn eerste encycliek bijvoorbeeld zou geschreven hebben dat homoseksuelen niet meer te communie mogen gaan, dan zouden de media zich daar helemaal op gestort hebben.”. I rest my case…

Meer info? DE CEULAER, J., 1 jaar Benedictus XVI. In: Knack, 2006, jg. 36, nr. 16, pp.30-33

zaterdag, april 22, 2006

SocialistischePartij.anders

Anders, dat mag wel. De laatste tijd stapelen de fouten zich op. Laten we even terug kijken op een woelige periode: Steve Stevaert stapt uit de politiek, Freya Van den Bossche wordt minister van begroting, Johan Vande Lanotte wordt voorzitter en verlichte zijn taak aan de UGent, Frank Vandenbroecke introduceert een nieuw financieringsplan en dan hebben we nog wel heel wat andere schakels die we niet allemaal gaan aanraken.

Steve Stevaert. Toen jij er nog was, was alles beter en gratis. Charisma in overvloed en een spilfiguur in zowel de partij als de politiek. Maar toen jij weg ging, keerde het tij: je werd satelliet-politieker en men begon te knoeien in de partij. Er doen nu geruchten dat hij wilt terug komen, maar ik raad hem aan het niet te doen. Hij zou ongetwijfeld weer veel stemmen halen, maar hij zou de geloofwaardigheid van de partij geen goed doen. Was hij niet gestopt omdat dit te vermoeiend was? Een terugkomst zou mijns inziens opportunistisch – hij verdient te weinig in zijn huidige positie - zijn.

Freya Van den Bossche. Hoe jong, dynamisch en charmant ik u vind, hoe leuk onze conversatie - ik: "hoi" Freya : "hoi" - ook was, hoe sterk u ook geëvolueerd bent als politica, zo sterk moet ik - met spijt in mijn hart - verkondigen dat je op de verkeerde plaats zit. Een minister van begroting moet toch wel weten dat de vierkantswortel van 25 gelijk is aan 5 en -5. Een begroting weerspiegeld het beleid van een land, dus dat mag toch wel goed bestuurt worden?

Maar is dit allemaal u fout? Neen, het is niet allemaal u fout, enkel u verantwoordelijkheid. De partij is smerig geweest om samen met het vertrek van Vande Lanotte zijn hoogst capabele kabinetschef mee te nemen, het was niet enkel u die moest inwerken, maar ook u staff. Net zo smerig was het toen ze u in de steek lieten bij de "oliefactuur crisis". Trouwens dit laatste was niet enkel u verantwoordelijkheid, laten we niet vergeten dat er 3 ministers waren die hun handtekening hebben gezet, maar de media deed het wel zo uitschijnen.

Johan Vande Lanotte werd voorzitter en wist eigenlijk niet zo goed waar hij aan toe was, het werd een tijd van aftasten en zijn “draai” vinden. Als de top niet goed zit kan je ook niet verwachten dat de partijmachine lekker draait, laat staan dat ze vertrouwen krijgt.

Een beter scenario – want zo ben ik, als ik iets afbreek probeer ik een beter alternatief voor te stellen, anders kan ik evengoed zwijgen – had geweest dat ons dynamisch element aan de top had gestaan, dus Freya als voorzitster, en dat Johan gewoon op zijn positie had gebleven. Dan zou men vernieuwend en frivool geweest zijn aan de top en toch de degelijkheid en stabiliteit – en dus ook geloofwaardigheid t.o.v. het volk - van een Vande Lanotte in de regering gehouden hebben.

Na deze federale bespreking, toch nog een boom opzetten over het wanbeleid, want dat is het, van Frank Vandenbroecke. Door scholen te financieren op basis van geslaagde studenten gaat het schoolsysteem vervallen in twee delen.

Een eerste deel zal goedkoop afval onderwijs zijn voor de massa. Je hebt dan wel een diploma maar je kunt er niks mee aanvangen, de waarde van onze degelijke universiteiten en hogescholen vervallen. Een tweede deel wordt school voor de elite, kwaliteitsonderwijs met een prijskaartje. Op termijn komen we tot een Amerikaans model waar studenten, voor een degelijk diploma, tot €50.000 moeten lenen (!!!) om hun studies te kunnen betalen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een socialist, ik hoop dat hij hiervoor ook een goede uitleg heeft. Ik roep tevens iedere lezer op om mee te stappen in een betoging tegen dit plan o.a. volgende donderdag in gent vertrekken we om 11u30 aan de Blandijn. Betoog niet voor u onderwijs, maar voor dat van je nageslacht, je kinderen.

Ik schiet niet graag op socialisten, als is het omdat ze het goed menen, maar laat ons stellen dat deze column dan geschreven is met dezelfde intenties als Utopia van Thomas Moore.

vrijdag, april 21, 2006

Joe

Joe is begraven en hopelijk blijft hij daar. Pak het niet verkeerd op, maar dit is een gebeurtenis die zeker nog gaat misbruikt worden. Wie heeft er allemaal baat bij? De Imams (en in het algemeen de Moslimgemeenschap), het Vlaams Belang - wiens belang? - en in het algemeen alle politieke partijen, maar de echte belanghebbende is Joe zelf.

De Imams hebben, allah zij dank, eindelijk van zich laten horen door op te roepen de daders van Joe aan te geven. De Moslims worden geacht naar de wijze woorden van de Imams te luisteren, en nu zullen we wel zien hoe gehoorzaam en eensgezind de Moslims zijn. De, naar mijn mening, veel te late - maar beter laat als nooit - reactie is wél een stap naar beter samenleven.

De Moslimgemeenschap was er iets sneller bij, maar deze reactie kwam van een partijaanhangende, zijnde sociaal progressief internationaal regionalistisch integraal-democratisch en toekomstgericht (cf. spirit), Moslim en zou dus niet opgerecht kunnen zijn? Bullshit, een politieker heeft ook gevoelens. Ik vond het een zeer mooi gebaar, stel je maar eens voor dat ze zouden zwijgen, dan zou er pas kritiek gekomen zijn.

Die kritiek kwam terecht bij Guy Verhofstadt die, volgens sommige veel te laat, 4 dagen na de afslachting een brief stuurde naar de ouders van Joe Van Holsbeeck. Trouwens zo laat was dit niet mijns inziens: dag 1 het nieuws ontvangen en de brief schrijven, dag 2 nalezen, laten goedkeuren en dan twee dagen onderweg met de post. Perfect op tijd me dunkt.

Het Vlaams Belang blijft hier verassend stil over te gaan. Waar zijn de klauwen van deze leeuw? Of wachten ze op het juiste moment om dan pas dit voorval aan te halen? Ik denk dat het zoiets wel gaat zijn, rustig afwachten - zoals Stalin - en als het onderwerp stilgevallen is, dan pas schieten. Schieten op de slecht functionerende politie - de daders zijn nog steeds niet gevat -, op de trage reactie van de politiek, op de Imams en op de Moslimsgemeenschap. Of misschien zijn ze electoraal hebzuchtig geworden en zullen ze nu enkel kaffen op de politie en politiek, wie weet.

Om af te sluiten: Joe bij deze verontschuldig ik mij voor de slechtheid die in de mens kan zitten, niet iedereen is zo, vergeef het ons.

woensdag, april 19, 2006

De lijn

Door, o.a., de grote investering van de lijn, in betaalautomaten, is de prijs van een kaartje van 1 euro naar 1.2euro gestegen, maar de lijn heeft verkeerd geschoten. Ze lossen een structureel probleem, minder inkomsten als gevolg van het grote aantal zwartrijders, niet op door het te bestrijden maar door een los-van-het-probleem-staande structureel antwoord, de betalende reiziger meer te laten betalen, te geven. Door de prijsverhoging straft men de betalende reiziger en blijven de andere onaangetast.

Er zijn meer zwartrijders dan je denkt en de controles erop zijn zo goed als onbestaande. Dit zwartrijden heeft de lijn zelf deels in de hand gewerkt, niet enkel door de lage pakkans, maar ook door de onvriendelijkheid van hun bestuurders. Als je een ticket ging kopen bij hun, ipv aan de automaten, keken ze je aan voor het vuil vant straat en als je met grof geld, een briefje van €20, betaalde dan weigerde ze - true story - terug te geven. De drempel om de volgende keer "foert" te zeggen werd dan ook steeds kleiner. Het leek wel of ze de instructies hadden gekregen zo arrogant mogelijk te zijn.

Maar om de werklast - welke werklast? - van de lijnbestuurders te verminderen, vind je nu aan elke halte een automaat waar je een ticket kan kopen. Op zich een zeer goed idee, moest het nu nog werken. Je hebt 50% kans dat je ticket blijft steken in de "gleuf" en dat je dus nog eens mag gaan betalen in de hoop dat het er dan wél uitkomt. Surplus geeft de machine zelfs niet terug. Bij de bestuurder gaan betalen durven we niet meer, dat is trouwens ook nog eens een pak duurder nl. 1.5euro, dus rijden we maar zwart?

Volgens mij zijn hiervoor 2 oplossingen: ofwel maakt men het openbaar vervoer gratis voor iedereen ofwel laat je niet enkel de betalende, maar alle gebruikers betalen. Laten we niet vergeten dat de prijsstijging deels te wijten is aan zij die niet betalen, moest iedereen betalen was dit misschien niet nodig geweest. Drijf dus die controles op en zorg dat je dan ook iedereen controleert.

De controles die dan toch uitgevoerd zijn vaak zo slecht georganiseerd dat, als je je kalm kunt houden, je gewoon voorbij de controleur kunt lopen. Soms vraag ik me af waar het management van de lijn zit, hebben die daar dan allemaal niet over nagedacht? Hebben ze die automaten niet getest? Plannen ze die controles niet? Is het personeel überhaupt wel opgeleid? (En vooral) Waarom straffen ze de betalende reiziger?

zaterdag, april 15, 2006

Vrije mening

Had Denemarken zich moeten verontschuldigen voor het publiceren van de cartoons? Ja, niet de regering maar wel de uitgever van Jyllands, de Deens krant die het eerst de 12 cartoons publiceerde, had zich moeten verontschuldigen. Het is toch normaal dat als je iemand, onbedoeld, diep kwetst dat je je daarvoor verontschuldigt.

Zou daardoor onze vrijheid van mening in gevaar komen? Neen, het één werkt het ander niet noodzakelijk in de hand, samen met de verontschuldiging had men moeten uitleggen dat onze cultuur grote waarde hecht aan vrije meningsuiting, zelfs al is deze smaakloos of kwetsend, en dat het niet als belediging hoeft opgenomen te worden en dat zeker niet heel 'het Westen' achter die cartoons staan maar wel - de feiten zijn heilig, de interpretatie is vrij - pro-'vrije mening' zijn.

Als men dit had gedaan, dan had men van zijn zwakte een sterkte gemaakt, men had van een provocatie een mogelijkheid tot toenadering gemaakt. De rational choice theorie volgend is dit scenario ook gewoon beter, i.p.v. het wij/zij-gevoel te stimuleren zou men elkaar beter (kunnen leren) accepteren/begrijpen.

Stel je zelf maar eens de vraag wat we zouden kunnen verliezen met een verontschuldiging,...

Wederzijds respect is de basis voor een goede verstandhouding en dit kan enkel maar ten goede van beide partijen komen.

Een belangrijke taak is hier weggelegd voor de media - hier gaan we weer -. Ze moeten maar eens stoppen met 'de Moslims' voor te stellen als een conservatieve eensgezinde massa. Niet elke Moslim voelde zich beledigd door deze cartoons, maar natuurlijk krijgt diegene die het luidst roept, of de meeste auto’s in brand steekt, de meeste aandacht.

Ik steun Denemarken in hun vrijheid van mening, maar ook steun ik de Moslims in diezelfde vrijheid, zich beledigd mogen voelen is immers ook een onderdeel van vrije meningsuiting.

Minder consumeren

We moeten minder consumeren, zeggen ze. Door onze ver doorgevoerde industrialisatie, ons kapitalistisch systeem en ons, overdreven, consumptiepatroon vernietigen we onze aarde: we putten onze grondstoffen uit, we maken ons kwetsbaarder voor straling en onze zeespiegel stijgt.

Het proces zou onomkeerbaar zijn, we kunnen enkel nog de schade beperken. Waarom vraag ik me dan af...

We zijn gedoemd tot uitdunnen en uiteindelijk zal onze soort uitsterven. Het enige dat we kunnen doen is een andere planeet vinden waar we kunnen gaan leven, maar dan duurt het weer tot we die kapot hebben gekregen, of we kunnen ons bestaan rekken, ons vergaan uitstellen.

Is dat onze toekomst? Waarschijnlijk wel. Als we toch uitsterven, is consuminderen dan een oplossing? Neen, net zoals een terminaal zieke, want dat is de wereld, hebben we recht op euthanasie. Het zou zelfs cru zijn om ons nog langer in leven te houden, net zoals ze bij Terry Schiavo hebben geprobeerd. We zouden zelfs méér moeten consumeren ter bescherming van ons nageslacht.

Genieten nu het nog kan! Niet gefrustreerd, maar als gevolg van een keuze tenonder gaan.

donderdag, april 13, 2006

De jaartelling

Onze (europese) jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Jezus van Nazareth, we delen onze wereld op in 2 delen: voor en na Christus. Dus als het 2007 wordt, bestaat Jezus 2007 jaar, juist?

Neen, na de mogelijke miscalculatie van een paar jaar en de toevoeging van een aantal maanden schort er nog iets. Het bovenstaande doet veronderstellen dat Jezus geboren is op 1 januari, dit is - volgens het Christendom - niet het geval.

De geboorte van Jezus wordt gevierd op kerstmis en kerstmis valt op 25 december, niet op 1 januari. Het nieuwe jaar zou - in hun ogen - dus eigenlijk moeten beginnen op 25 december en de jaartelling zou "2007 -6dagen" moeten zijn.

Men kan hier twee conclusies uit trekken: ofwel is nieuwjaar fout, ofwel is kertmis fout. In beide gevallen faalt de kerk in hun jaartelling. Dit brengt dan ook twijfel over de andere datums, als nieuwjaar fout is is dan pasen ook fout?

dinsdag, april 11, 2006

Leer pinken

Iedereen kent het scenario, je hebt weinig tijd en je komt aan op een rondpunt. Het rondpunt is ontworpen om efficiënter te kunnen rijden en moest iedereen zich aan de regels houden zou dit ook zo zijn, dit is echter niet het geval.

Uren moet je wachten totdat je, veilig, op het rondpunt kunt komen. Niet omdat er constant auto's op rijden - daar zou ik nog mee kunnen leven -, maar omdat mensen te lui (of te stom) zijn om te pinken. Als iemand niet pinkt veronderstel je dat die persoon rechtdoor gaat rijden en kan je je dus niet op het kruispunt begeven, wanneer iemand dan toch afslaagt is het meestal al te laat om verder te rijden.

Ik word daar gewoon gek van. Dit is echter niet het gevaarlijkste chauffeur type. De gevaarlijksten onder de bestuurders zijn diegene die pinken en dan niet afslaan, dat zijn de echte potentiële-moordenaars. Hier zou, mijns inziens, Renaat Landuyt eens werk van mogen maken, werk maken van het heropvoeden van de bestuurder.

Het systeem is vrij eenvoudig: je rijdt op een rondpunt (voor op een rondpunt te rijden hoef je niet te pinken) en als je wilt afslaan, dan pink je pas wanneer de volgende afslag jouw afslag is. Zo simpel is het. Net zo simpel is het dat wanneer je ergens gaat stoppen (op bv.een drukke baan), dat je eerst pinkt en dan je snelheid vermindert ipv coudfreine geven en dan te pinken.

Moest iedereen efficiënt pinken, zou het veel frustratie uit en veel tijd in de wereld brengen.

vrijdag, april 07, 2006

Het één zeggen, het andere doen

Moet een instantie die per definitie discrimineert, gesubsidieerd worden door de overheid? In België blijkbaar wel, net zoals het VB, krijgt de kerk ook geld van de staat. Het verschil ligt erin dat het VB relatief, naar gelang het aantal kiezers, wordt betaald en de kerk een constante geldstroom ontvangt.

Versta me niet verkeerd, ik ben geen atheïst en ben zeker niet tegen vrije meningsuiting. Wel ben ik tegen elke vorm van opgedrongen geloof.

Dat het vaticaan vol gaten zit, is duidelijk. Naastenliefde prediken maar homohaat uitdragen, van seks mag men niet genieten, want dat is zondig; denken de waarheid in pacht te hebben en nog zo arrogant zijn om te geloven deze te moeten uitdragen; iedereen is gelijk, maar de vrouw mag toch geen priester worden; de bijbel opnieuw laten vertalen uit een exemplaar daterend 1000 na Christus, betrouwbaar(?); in ascese moeten leven, maar wel gigantische kathedralen bouwen; …

Laten we terug komen op dit laatste, de kerken. Nergens in de bijbel staat dat Jezus een kerk op het oog had, maar toch acht men het noodzakelijk om voor 4% Vlamingen ettelijke miljoenen neer te leggen voor iets dat geen christelijke grondslag kent, bizar… De vraag stelt zich dan of we deze kerken nog moeten houden, of welke proportie ervan, en welke redenen het auswitch-gehalte, behoud om de komende generaties eraan te herinneren, overstijgen?

Ik heb niks tegen een levensvisie, al dan niet in relatie met een god, maar als een privézaak publiek wordt dan spelen mijn atheïstische gevoelens op (cf. Michel Onfray). Wie A zegt moet B zeggen en dus stel ik het volgende voor :

Als we de media, zeker in de loop naar de verkiezingen, volgen zal het probleem van ‘de kloof tussen de burger en de politiek’ ongetwijfeld ter sprake komen. Dit kan, samen met de onrechtvaardigheid die voorvloeit uit de constante beloning van de kerk, eenvoudig opgelost worden.

Men kan grotendeels dit onevenwicht verhelpen door het belastingsysteem, naar het voorbeeld van Duitsland, te hervormen. Laat de mensen samen met het invullen van hun belastingsbrief ook aanduiden waarvan zij vinden dat hun geld, deels, naartoe moet. Zo zal de burger zich meer betrokken voelen bij het beleid en zal de kerk, net als het VB nu, relatief beloont worden. Als de overgrote meerderheid beslist dat hun geld beter naar de gezondheidssector gaat, dan in de handen van de kerk, dan moeten wij die wens respecteren. Het is ook eerlijker, men kan toch niet verwachten dat een Moslim of atheïst voor een christelijke kerk betaald?

De praktische uitwerking zal uiteraard omvangrijk zijn, o.a. gepaste reglementering die reclamecampagnes om zo meer subsidies te krijgen verbied, maar de baat zal de kost overtreffen. List der rede?

woensdag, april 05, 2006

Het Post-'Vlaams Belang' tijdperk?

Stel nu dat de problematiek rond de vreemdelingen - ze werken niet, ze zorgen voor hoge criminaliteit,... - opgelost zou worden. Zou het VB dan nog stemmen halen? Zou de partij m.a.w. zijn basis niet kwijt raken, aangezien de harde taal van vroeger - parasieten van ons systeem - niet meer van toepassing is. Zou deze islamofobe partij zich omvormen tot een andere, conservatieve, partij en vervallen in het 'klein broertje' van de CD&V?

Ik denk het niet, nee. De slachtofferrol die ze nu kunnen uitspelen ligt hun veel te goed.

Het Post-'Vlaams Belang' tijdperk zal heel wat gelijkenissen kennen met het huidige VB. Zo gaat de Vlaams onafhankelijkheid, de verdeelde eenheid, nog steeds hoog in het vaandel gedragen worden en zal de slogan "eigen volk (m)ee(r)st" centraal blijven staan.

Als men van gelijkenissen spreekt impliceert het dat er verschillen zijn. Echter een echt grote breuk zal er niet zijn. Het einddoel, geen vreemdelingen, zal niet veranderen maar de weg ernaartoe wel. Waar men vroeger "vreemdelingen werken niet" gebruikte, zal nu "de vreemdelingen pakken onze jobs af!" in de plaats komen. Dit ligt uiteraard in het verlengde van "eigen volk eerst". Zo zie je maar dat een racistische partij, want dat is ze, niet kan verliezen.

Hun laatste flyers, in de stad gent althans, is ook een giller van formaat - en toch weergeeft het een geniale strategie -. Zo moet de "politie zich niet bezig houden met parkeerboetes te schrijven" - dit moet gewoon aanslagen bij de gefrustreerde burger - , maar eisen ze wel "nul-tolerantie voor elk misdrijf" - en nog liefst nul-tolerantie voor de anderskleurende? -. Geniaal is ook dat ze al verwezenlijkte zaken als strijdpunten gebruiken. Een klein voorbeeld: ze willen dat als iemand gefraudeerd heeft om zijn verblijfsvergunning te krijgen, dat die persoon deze vergunning verliest (cf. wat Onkelinkx eind maart heeft doorgevoerd). Nog zo een goede zet van VB is het gratis weggeven van alarmen, maar of de kiezer te koop is zullen we de volgende verkiezingen wel merken.

De tactiek die de andere partijen gebruiken lijkt me, in tegenstelling tot die van het VB, totaal verkeerd. We zitten in een tijd met veel vlottende kiezers, de kiezer is t.g.v. de individualisering en de vergrootte scholingsgraad mobieler geworden, en dus moet de nadruk vooral liggen in grootschalige campagnes - iets waar het VB uiterst sterk in is - gericht op de eigenheid van de partij, niet op de tegenstrijdigheid - even bad publicity, is publicity - van een andere. Men moet zichzelf promoten en mensen overhalen dat als men toch een proteststem wilt uitbrengen dat men dan maar blanco moet stemmen.

Nee, van de 'bruine rakkers' zijn we nog lang niet verlost.

zaterdag, april 01, 2006

Ik wil golfen

Een beetje door de benen zakken, uiterste concentratie, in de zwaai het balletje volgen en *tak*. Daar vliegt die dan, mijn golfballetje de lucht in, heerlijk.

Waarom schrijf ik nu over golfen? Wel onlangs volgde ik een workshop en het onderwerp was het democratiseren - wat een beladen woord - van sporten o.a. ook van golf. Ik kon mijn oren niet geloven! Dat gespuis, want dat zijn ze, wou mijn elitaire sport, want dat is ze, inpalmen! Waar moeten wij rijke, en dus betere, mensen dan nog naartoe voor ons vertier?

Heel de tijd moest ik denken aan Voltaire, je weet wel die verlichtingsfilosoof - en wie kan er nu tegen de verlichting zijn? -, die ons had gewaarschuwt dat "als het gepeupel gaat golfen, dan is alles verloren.". Misschien heeft hij niet exact golfen gebruikt, maar dat heet dan tussen de regels lezen.

Stel je het maar eens voor. Je wandelt rustig naar de green en in de verte zie je ze al staan met hun seats en hun scooters, ipv techniek en uiterste concentratie spelen zij spelletjes 'om ter hardst slaan' en 'met mijn ogen dicht'. Terwijl wij aan het keuvelen zijn komt er dan een van hun, uiteraard vol tattoes en piercings, langs en zegt "Hallo.", ik huiver er nu al van.

Ik wil golfen, en liefst alleen.

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)