vrijdag, april 07, 2006

Het één zeggen, het andere doen

Moet een instantie die per definitie discrimineert, gesubsidieerd worden door de overheid? In België blijkbaar wel, net zoals het VB, krijgt de kerk ook geld van de staat. Het verschil ligt erin dat het VB relatief, naar gelang het aantal kiezers, wordt betaald en de kerk een constante geldstroom ontvangt.

Versta me niet verkeerd, ik ben geen atheïst en ben zeker niet tegen vrije meningsuiting. Wel ben ik tegen elke vorm van opgedrongen geloof.

Dat het vaticaan vol gaten zit, is duidelijk. Naastenliefde prediken maar homohaat uitdragen, van seks mag men niet genieten, want dat is zondig; denken de waarheid in pacht te hebben en nog zo arrogant zijn om te geloven deze te moeten uitdragen; iedereen is gelijk, maar de vrouw mag toch geen priester worden; de bijbel opnieuw laten vertalen uit een exemplaar daterend 1000 na Christus, betrouwbaar(?); in ascese moeten leven, maar wel gigantische kathedralen bouwen; …

Laten we terug komen op dit laatste, de kerken. Nergens in de bijbel staat dat Jezus een kerk op het oog had, maar toch acht men het noodzakelijk om voor 4% Vlamingen ettelijke miljoenen neer te leggen voor iets dat geen christelijke grondslag kent, bizar… De vraag stelt zich dan of we deze kerken nog moeten houden, of welke proportie ervan, en welke redenen het auswitch-gehalte, behoud om de komende generaties eraan te herinneren, overstijgen?

Ik heb niks tegen een levensvisie, al dan niet in relatie met een god, maar als een privézaak publiek wordt dan spelen mijn atheïstische gevoelens op (cf. Michel Onfray). Wie A zegt moet B zeggen en dus stel ik het volgende voor :

Als we de media, zeker in de loop naar de verkiezingen, volgen zal het probleem van ‘de kloof tussen de burger en de politiek’ ongetwijfeld ter sprake komen. Dit kan, samen met de onrechtvaardigheid die voorvloeit uit de constante beloning van de kerk, eenvoudig opgelost worden.

Men kan grotendeels dit onevenwicht verhelpen door het belastingsysteem, naar het voorbeeld van Duitsland, te hervormen. Laat de mensen samen met het invullen van hun belastingsbrief ook aanduiden waarvan zij vinden dat hun geld, deels, naartoe moet. Zo zal de burger zich meer betrokken voelen bij het beleid en zal de kerk, net als het VB nu, relatief beloont worden. Als de overgrote meerderheid beslist dat hun geld beter naar de gezondheidssector gaat, dan in de handen van de kerk, dan moeten wij die wens respecteren. Het is ook eerlijker, men kan toch niet verwachten dat een Moslim of atheïst voor een christelijke kerk betaald?

De praktische uitwerking zal uiteraard omvangrijk zijn, o.a. gepaste reglementering die reclamecampagnes om zo meer subsidies te krijgen verbied, maar de baat zal de kost overtreffen. List der rede?

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)