woensdag, april 26, 2006

Reactie op "1 jaar Benedictus"

Knack publiceerde vorige week een terugkijk op 1 jaar Benedictus. Dit overzicht werd ons geleverd door Catherine Pepinster, hoofdredactrice van het toonaangevend katholiek weekblad 'The Tablet', men zou verwachten dat dit dan ook een mooi evenwichtig overzicht zou zijn, echter niets is minder waar. Mevrouw Pepinster - vanaf nu CP - sneed een aantal zaken aan die mij niet correct leken: het verzwijgen van problemen als oplossing zien, uitspraken doen in naam van god, abortus afkeuren, het moslimterrorisme uitvergroten, de paus zijn invloed overschatten, het proberen goedpraten van homohaat, voorstanders van condooms 'moedig' vinden en de fout van het kerkelijk falen nog op de media steken.

CP wijst erop dat de paus zich inzake anticonceptie, seks voor het huwelijk, e.d. niet heeft uitgesproken en dat de kracht is van de nieuwe paus. Het geen hij verkondigt is "god is liefde". Gezever! Waar ligt die kracht dan? In het verbergen van deze problematieken, eerder zwijgen dan een oplossing proberen zoeken? In het dom houden van homo's door hen te laten geloven dat het christendom te verzoenen valt met hun geaardheid - vergeet niet dat seks voor de lust zondig is en dus enkel mag dienen voor de voortplanting, iets wat me problematisch lijkt voor een homo -? Als de kracht van de kerk ligt in het verzwijgen van problemen, dan nemen we een grote stap achteruit.

Verder spreekt ze over het problematisch seculierder, onkerkelijker, worden van Europa. Misschien is dit wel godswil? Daar hebben ze nog niet over nagedacht in het Vaticaan. Misschien heeft god dit wel zo gepland: eerst de mensen leiden en ze dan laten leiden. Mag men deze evolutie wel verstoren? Ik vind van niet, als god niet wilt dat deze samenleving seculierder wordt, dan zal hij dat zelf wel regelen.

Abortus. Buiten het feit dat CP de niet-gelovigen veralgemeend, en dus misbruikt, spreekt ze ook nog over de tijdsduur. Vele abortussen zouden te laat worden uitgevoerd. Een interessante stelling, maar wat is “te laat”? Te laat lijkt mij wanneer het kind al geboren is - dan spreekt men ook niet van abortus, maar van moord -. Men moet maar eens goed bezinnen wat het meest kwaad teweegbrengt: condoomgebruik – want moesten er meer mensen condooms gebruiken, zouden er minder abortussen zijn -, abortus of het ten aarde brengen van iemand wiens leven op voorhand gedoemd is. Afkeuren is makkelijk, een oplossing geven kunnen ze blijkbaar niet.

Terwijl CP het ‘katholieke terrorisme’ (cf. IRA) minimaliseert, moet het moslimterrorisme eraan geloven. Misschien ziet CP het niet in dat de islam als middel wordt gebruikt, niet als doel. Een terrorist zoekt naar twee zaken: invloed en legitimatie. Invloed via hun terroristische daden – luister naar ons, of anders… - en legitimatie via, bv., de islam – zoals allah het gewild heeft -. Het geen mij voornamelijk stoort is dat ze de term ‘moslimterrorisme’ niet afkeurt. Als men dit blijft herhalen gaan we – als dit nu nog niet zo is - terrorisme met moslims linken en omgekeerd. Een, volgens mij althans, verkeerd beeld. Laat ons niet vergeten dat de moordenaars van Joe, op basis van getuigenissen - en dat is juist het frapanste eraan -, als Afro-Amerikaans bestempelt werden en door, o.a., Jurgen Verstrepen zelfs tot Marokkanen werden gebombardeerd.

Ze, CP, haalde ook aan dat de paus prominenter aanwezig is in het leven van elke katholiek. Ik hoor toch andere stemmen… Als ik met katholieken in discussie treed en ik pin ze vast op het dogmatisch denken van de kerk, dan slaan ze om en zeggen ze: “De kerk bepaalt mijn geloof niet.”. Zo overtuigd zou ik toch niet zijn van de invloed van de paus.

Op de vraag of CP het niet betreurd dat de kerk homoseksualiteit blijft veroordelen antwoordt ze positief. Maar, voegde ze eraan toe, de kerk evolueert nu eenmaal traag. Wat een giller! Jodenuitroeiingen verliepen ook traag, maar dat heeft Hitler alvast niet tegengehouden. Ze wijst erop dat de verschillende kerken – Anglicaanse,… - anders op dit thema reageren – moet men zich voor deze beslissingen niet baseren op hun boek en dus tot dezelfde standpunten komen? -, de katholieke kerk zou, voor zelf een koerswijziging door te voeren, wachten op de experimentele fase van de Anglicaanse kerk,… dit riekt.

Last but not least: condoomgebruik. Kardinaal Danneels is een voorstander van condoomgebruik, iemand besmetten is voor hem een groter kwaad, dan het gebruik van een condoom. CP vond dit standpunt “moedig”. Moedig… moedig!?! Dit is gewoon pure logica. Moest de kerk hun ooglappen eens willen afdoen en naar de werkelijke wereld kijken zouden ze een pak verder raken, niet enkel in hun eigen geloof, maar ook tussen de mensen als samenleving. Deze grote aandacht voor seksualiteit wordt dan weer op de media gestoken and I quote: “Als Benedictus in zijn eerste encycliek bijvoorbeeld zou geschreven hebben dat homoseksuelen niet meer te communie mogen gaan, dan zouden de media zich daar helemaal op gestort hebben.”. I rest my case…

Meer info? DE CEULAER, J., 1 jaar Benedictus XVI. In: Knack, 2006, jg. 36, nr. 16, pp.30-33

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)