donderdag, mei 11, 2006

De bijbel

De bijbel is historisch niet correct, dat is duidelijk, maar doet dat ertoe?

Laten we beginnen bij het begin, de historiciteit. Buiten het feit dat het Christendom een afscheiding is van het jodendom (cf. Jezus was een jood, het oude testament hebben ze overgenomen,...) en kan bestempelt worden als een sekte - iets wat vele Christenen liever vergeten -, die in dezelfde god gelooft maar denkt dat de Joden op een bepaald punt van het juiste pad zijn afgedwaald, zijn er nog een paar andere "twijfelachtigheden", teveel om op te noemen doch een selectie.

Jezus was een nozem in zijn tijd, dat staat vast, en nozems werden niet gekruisigd, maar gestenigd. De gekruisigden in die tijd waren grote namen om een voorbeeld te stellen en dat is in ieder geval niet toe te schrijven aan Jezus. Laten we toch uitgaan van de kruisiging. Elke (goedgekeurde) apostel heeft zo zijn eigen verhaal betreffende de opstanding, waar Jezus volgens Johannes aan 5 mensen verschijnt, verschijnt hij volgens Markus aan 3 personen, bizar.

Laten we even afstand doen van de inhoud en het situeren in de tijd. Jezus is gestorven rond zijn 30ste, dus 30 na Christus of 1814 voor Nietzsche, het nieuwe testament is dus te situeren tussen 0 en 30 na Christus. Dit zou betekenen, om betrouwbaar te zijn, dat de evangelies ook rond (en in) die periode geschreven zouden moeten zijn, niets is echter minder waar. De evangelies dateren tussen de jaren 70 (cf. het evangelie volgens Mattheus aka het jongste en het minst verbloemt) en 110 (cf. het evangelie volgens Johannes aka het oudste en meest antisemitisch) na Christus.

Een tijdspannen van, minstens, 40 jaar tussen Jezus' dood en het eerste (erkende) evangelie. Stel jezelf de vraag, hoe betrouwbaar kan dit zijn? Werk desnoods deductief, probeer zelf een opstel te maken van een 100pg's over iets dat 40 jaar geleden in je leven is gebeurt. Dat brengt ons bij het volgende, de leeftijd van de apostels.

De mensen leefden in die tijd nog niet zo lang - begin vorige eeuw (1901) was de levensverwachting 49 jaar (en nog lager rond het jaar 1) -. Wederom deductief te werk gaande kan men vragen stellen of deze evangelies uit eigen perspectief verteld zijn. Een rekensom: 12 jaar (kindertijd, leren redeneren,...) + 30 jaar (Jezus' leven) + 40 jaar (tijd tussen Jezus' leven en het schrift) = 82 jaar. De jongste apostel zou een 80 jaar moeten zijn, onwaarschijnlijk met een laag betaalde job als tolenaar, de oudste zou 120 jaar moeten zijn, dat is onmogelijk zelfs voor onze tijd.

Ok, de bijbel is historisch niet correct, dat is nu wel duidelijk, maar doet het ertoe? Ja en nee.

Nee. Als men de bijbel gebruikt als richtlijn om goed van kwaad en juist van fout te onderscheiden dan is deze bruikbaar, men moet echter begrijpen dat dit niet dé waarheid is maar een richtlijn geschreven in een tijdsgeest van 2000 jaar geleden, niet aangepast aan onze hedendaagse ontwikkeling, maar daarom niet minder bruikbaar.

Ja. Zodra men deze feiten als historisch, en dus correct, gaat voordoen betreedt men een verkeerd pad. Men sluit zich op in een kamer, men draagt oogkleppen, men kijkt naar nederig naar beneden (en niet trots omhoog), men vergooid het aardse - en is dus geen hedonist - hopend op een heerlijk hiernamaals - dat nooit gaat komen - en men vergeet te genieten van deze momenten.

10 Comments:

Blogger Erika Baardwijk said...

Geen enkel religieus boek kan toch als waarheid worden aangenomen, ook de Koran, Veda en Torah niet. Zo zijn deze boeken ook niet bedoeld. Dat mensen blijven denken dat het meer is dan een richtsnoer komt door de religieus leiders die zulke dingen blijven verkondigen.

12:44 p.m.

 
Blogger Ben said...

Grappig is dat je andere dingen wél gelooft, om hun historiciteit, zoals verhalen over Julius Cesar, Nero, etc... waar véél minder 'bewijs' voor is dan voor de juistheid en waarheid van de verhalen over Jezus Christus. Je moet je huiswerk íets beter doen, denk ik.

12:48 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

@ erika : "Ik heb niks tegen een levensvisie, al dan niet in relatie met een god, maar als een privézaak publiek wordt dan spelen mijn atheïstische gevoelens op (cf. Michel Onfray)." maw ja geloof wat je wil, maar ik ben een tegen instanties die opdringen wat je moet denken, je commentaar is dus duidelijk terecht.

@ ben : ik denk dat je cocktail van interpretatie niet goed gemixed is. Je gaat ervanuit dat ik die andere dingen wel geloof. U kritiek is niet terecht, beter huiswerk maken volgende keer.

12:55 p.m.

 
Blogger Ben said...

Oké, dan toch maar inhoudelijk:
(1)de bijbel is niet historisch correct, dat is duidelijk... dit is een statement nog voor dat je je argumenten ponneert... niet zo netjes.
(2)Jezus was beslist geen nozem - de angst van zowel de religieuse leiders uit zijn tijd, als van de politieke leiders (zowel Joods als Romein, d.i. Herodes en Pilatus) was juist omdat hij géén nozem was - hij had namelijk een groot gedeelte van het volk achter zich, een paar dagen eerder hadden ze hem als 'Messias' verwelkomt. Men was bang voor een opstand.
(3)Dat de oudste manuscripten gedateerd worden uit 70 t/m 110 A.D. zegt nog niks over wanneer het origineel werd geschreven. Alles werd toendertijd met de hand overgeschreven (nog geen drukkunst -als je de oorsprong ervan historisch gelooft).
(4)Waarop baseer je dat mensen in die tijd niet zo lang leefden, als je documenten die veruit en door z.g.a. alle historici (dus ook niet-christenen en niet-joden, en niet-whatever) tot meest betrouwbare documenten uit die tijd worden geacht níet gelooft?! Levensverwachtingen variëren ontzettend in tijd en plaats en zijn niet alleen afhankelijk van de tijd waarin je leefde, maar ook de plaats, de aanwezigheid van ziekten, hygiëne, noem maar op. Ook nu zijn er in 3e wereldlanden mensen die de 80-90 of zelfs 100 halen, zonder de beschikking over geweldige moderne medicijnen, ziekenhuizen, vitaminepillen of wat dan ook.

Maar afijn - argumenten ten spijt - ik moet erkennen dat er iets zit in de geest, d.w.z. het hart van wat je zegt. Het is inderdaad niet de bedoeling om oogkleppen op te hebben, of niet te genieten. Maar als het meer is dan alleen een bron voor wat normen&waarden, zonder dat er Waarheid achter zit... wat is dan je reden om die normen en waarden te blijven hanteren? De meerderheid? Maar wat als de meerderheid van mening veranderd? Dat was in Nazi-duitslang ook zo. Of wilde je ook beweren dat de Holocaust niet historisch is?
Als het wél waarheid is, dan is de eeuwigheid, het hiernamaals, de opstanding hoogstwaarschijnlijk óók waar. En dan moet je misschien achter je oren krabben over wat je met de (vooral wanneer de opstanding écht waar is, en Hij dus nog leeft) zéér actuele boodschap van Jezus Christus.

ps: oké, misschien was de veronderstelling dat u gelooft in het bestaan van J.C. (de andere van de 2), Nero en nog meer van die duivels, een verkeerde.

1:19 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beter geargumenteerd, laten we nog eens proberen.

2. (1 laat ik voor wat het is) Voor we in een welles-niettes spel vervallen laat u me toch even toe mijn standpunt te verduidelijken. U hebt gelijk dat ik te vaag ben geweest. Vooreerst laten we de figuur Jezus eens van dichterbij bekijken.

De Jezus waar wij over discussieren is een constructie, de naam verraad het al: Jezus betekent "God redt, heeft gered en zal redden". Hoe kan men nog beter aantonen dat de creatie van Jezus een bedenksel is? Het "feit" dat Maria onbevlekt zwanger raakte - net als de moeder van Plato - laat toch ook enig cynisme toe.

Maar hoe discussieert men dan over een creatie? Niet... of toch?

Stel nu dat ik toch u denkpiste volg, nl. dat Jezus als bedreiging aanzien werd, denkt u echt dat de Romeinse legioenen deze kleine groep niet de kop had kunnen induwen? Neen, Jezus was een boefje (cf. sekteleider) en het is dus onwaarschijnlijk dat Pontius Pilatus een gesprek zou hebben gehad met Jezus, bovendien sprak Jezus Aramees en Pilatus Latijn.

3. In u argumentatie ligt uw tekortkoming. Vooreerst kijkt men naar de plaats van de bewaring van de data. Deze zijn al jaren lang, en dus nog steeds, in handen van christelijke archieven. Delen zijn verbrandt, delen gescheurd en zelfs delen niet gekend - wie sprak er tot voor kort ooit over het evangelie van Judas? -. De zaken die voor ons bekent zijn komen uit handen van christelijke copy-monniken die naar believen de inhoud aanpaste zodat ze in het denkkader van de geschiedenis paste. Wederom een vraagteken bij de correctheid.

4. De bijbel - ik veronderstel dat u naar dit boek verwijst - wordt echt niet door een meerderheid als correct beschouwt, een bredere literatuurstudie is hier toch echt wel aan te raden. Maar goed, het kan zijn dat iemand 120 jaar wordt in die tijd doch heb ik daar mijn twijfels over.

Je conclusie slaat de bal ook mis. Je veronderstelt dat ik het nodig acht dat deze normen en waarden moeten blijven worden gehanteerd, dit is niet zo. Ik zie de bijbel enkel informatie bron, net als bv. 'Das Kapital' van Marx.

En waarheid? Waarheid? Hoe arrogant is het niet om te denken dat je dé waarheid in pacht hebt. Hoewel ik je nooit ga kunnen overtuigen verzeker ik je dat fictie steeds leeft, postmodernisme ten top.

3:09 p.m.

 
Blogger Ben said...

Tja, hoe arrogant is het om te zeggen dat je niet alleen de waarheid hebt, maar ook de weg en de waarheid bent,de énige weg naar tot God?
Maar ja... stel nou dat Hij die dat zegt tóch recht van spreken heeft? De optie dat hij een 'goede man' was, in het rijtje van Buddha, Confucius, Gandhi... die optie is er niet! In de woorden van C.S. Lewis: Hij was óf een leugenaar, óf een gek, of - de meest gevaarlijke optie - Hij sprak de Waarheid. Aan jou de keus. Ook ik kan niemand overtuigen. Maar de waarheid zal blijken. Ooit.

4:18 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Wellicht moet je eerst de Bijbel eens gaan lezen voordat je er kritiek op hebt...

10:36 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

IHEM,

De schrijvers van het evangelie, Lucas, Marcus, Matheus en Johannes zijn wel niet dezelfde personen als zij die rondwandelen als apostel in het evangelie!
Toch nog een beetje huiswerk hé IHEM

2:23 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Als dat zo is, dan valt zeker alle betrouwbaarheid weg, aangezien er geen auteurskritiek kan geleverd worden.

2:52 p.m.

 
Anonymous belgil said...

Hallo,
wie ben ik om de bijbel aan te vallen ikwas toen nog niet eens op deze wereld, maar 1 zaak weet ik wel de bijbel heeft mij al dikwijls een oplossing gegeven, dit boek staat vol met levens codes, deze zijn in een verhaal gegoten rondom god of je nu gelooft of niet doet er niet toe en of het gebeurt is of niet doet er evenmin toe. De kunst van het gebruik ervan is moeilijk, dit boek moet ook niet letterlijk worden genomen wat de christen wel willen doen geloven, als je vandaag zou gaan leven a la letter zoals dit boek vermeld ja dan word je levend voor de leeuwen geworpen en op gevreten. En toch staat het vol hedendaagse gebeurtenissen. Ik geef een klein voorbeeld en dan maakt ieder voor hem de som maar. De zondvloed staat toch in de bijbel te lezen, nu indien je een gezin hebt en om de een of andere manier loopt alles fout, dan ga je eerst wild tekeer en om je heen slaan want er word je iets afgenomen wat je nauw aan het hart ligt, kort daarna, ga je op een denkbeeldig eilandje zitten met al je goede ervaringen en laat je de rest van de wereld denkbeeldig onder water lopen en verzuipen, na een tijdje rust bouw je je ganse leven weer op alleen met deze goede ervaringen. Dat staat letterlijk beschreven in de bijbel onder de ark van noach.
Lees de bijbel nog maar eens en tracht hem naar het hedendaagse om te zetten, wij leven in ano 2006 vergeet het niet, wie hem heeft geschreven de huidige bijbel bestaatzoals bij zijn verschijnen nog steeds uit 66 boeken geschreven door meer dan 40 auteurs in een tijdspanne van 1600 jaar en is meer dan 1500 jaar oud en toch verteld het het leven van VANDAAG misterie neen de mens is niet veranderd , is niet beter of slechter, alleen de tijd waarin we leven is anders, wij hebben een ander materialistisch leven, dan vroeger, maar net hetzelfde er waren vroeger ook mensen met te veel en mensen met te weinig, godsdienst heeft daar niets aan veranderd. Daarom ben ik geen lid van een kerk of dergelijke maar lees toch veel in de bijbel.

8:08 a.m.

 

Een reactie posten

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)