vrijdag, mei 26, 2006

De kip of het ei

Als men het scheppingsverhaal volgt zou men op de vraag: "Wat was er eerst, de kip of het ei?", 'de kip' moeten antwoorden. Want op de 5de dag, de dag na het creëerden van de hemelkoepel, schiep god een deel van de dieren, vooral de actievere - inclusief vogels -, en dus ook de kippen.

Doch heeft men onlangs bewezen dat het ei er eerst was. John Brookfield, professor in genetische ontwikkeling aan de Universiteit van Nottingham, heeft bewezen dat de eerste kip uit een gemuteerd ei van een andere vogel kwam.

In de genetica stelt men dat genetisch materiaal tijdens de levensloop niet kan evolueren - een man kan niet 'opeens' zwanger raken -, deze mutatie kan enkel bij voortplanting gebeuren en dus moet de kip eerst uit een, gemuteerd, ei gekropen zijn, om daarna zelf eieren te kunnen leggen.

Long story short, hypothese A (= bijbelverhaal klopt), kan men verwerpen.

Maar stel nu – in deze val zullen ze nooit lopen, maar toch -, de kerk erkent dat de kip uit een andere vogel is ontstaan en dat bijgevolg deze evolutie door god gewenst is. Beginnen we dan weer van nul? Neen, moest men dit toegeven dan zou men de evolutie erkennen en impliciet stellen dat de mens ook kan evolueren - en dus geen creatie van god is. De enige uitweg – dat ook die evolutie door god gewenst is – loopt wederom dood, nl. het scheppingsverhaal stelt dat "op de 6de dag god de mens schiep naar zijn evenbeeld.", waarom zou een volmaakt wezen moeten evolueren, heeft god fouten gemaakt?

Buiten dit feit, nu we toch over dieren en schepping bezig zijn, storen me nog twee zaken: Als god zo almachtig is, waarom doet hij dan 7 dagen over zijn schepping? En waarom is er nergens in de bijbel een verwijzing naar dinosaurussen, deze gigantische wezens mogen toch niet onopgemerkt voorbij gegaan zijn?

16 Comments:

Anonymous Vomit said...

Wat een fantastische overwinning voor de wetenschap! Nu kan ik eindelijk rustig slapen in de wetenschap dat er geen God is: de kip bewijst het. Tot nog toe geloofde ik nog in http://en.wikipedia.org/wiki/Babel_fish

En om je existentiele crisis op te proberen lossen:

Als God almachtig is, door wie zou Hij zich laten opjagen om het rapper te doen? Door jou?

En ik vind dat er ook weinig in de bijbel te vinden is over olifanten. En buidelratten. Gelukkig is er het apocriefe testament van Grzymek die daar de leemte opvult. (binnenkort op National Geographic)

7:46 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Ik denk dat u langs de wegen van u sarcasme de achterliggende diepgang mist.

Door te bewijzen dat de kip uit een gemuteerd ei komt, bewijst het dat god de aarde niet gecreëerd heeft.

Als god de aarde niet heeft gecreëerd dan neemt men de basis van het geloof weg en is bijgevolg de inhoud van de bijbel 'rubish'.

8:45 p.m.

 
Anonymous Vomit said...

Ik denk dat je door mijn weg van het sarcasme me ten onrechte aanziet als een gelovig iemand die het bestaan van God of het geloof probeert te verdedigen. :-)

Het punt: een wetenschapper heeft een leuke oneliner ("er was eerst het ei want de mutatie gebeurt in het DNA") bedacht, en er worden al theologische "bewijzen" mee geformuleerd. Dat is pas onwetenschappelijk...

Hieruit conclusies over de bijbel/koran/... extrapoleren is even vergezocht en vol logische drogredeneringen als de discussies over het aantal engelen op een speldenknop.

Oneliner => kip is geevolueerd (ja duh, wist ik al hoor) => scheppingsverhaal in de bijbel is fout indien letterlijk geinterpreteerd => God bestaat niet => (impliciet) moslims en christenen zijn dommekloten => waw

Even http://www.locksley.com/6696/logic.htm bijschaven zou ik zeggen.

10:35 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Je verward theologie, met atheologie, ma bon.

Ik ben geen genetisch expert, maar stellend dat dit niet wetenschappelijk zou zijn - bashen die jarenlange genetica onderzoeken - stelt de vraag waarom een prof in de genetische ontwikkeling zijn naam zou verbrassen aan een leuke oneliner.

Conclusies over de bijbel e.d. trekken op basis van wetenschappelijke stellingen lijkt me dus wel gejustifieerd, maar we leven in een postmodernistische wereld dus je mag gerust de wetenschap naast je neer leggen.

Voor u "indien letterlijk geinterpreteerd" denk ik dat je maar eens met echte gelovigen moet spreken, o.a. aanhangers van het Opus Dei geloven echt élke letter die in de bijbel geschreven staat.

12:45 a.m.

 
Anonymous Cursief Huigje said...

Heb vandaag toevallig ook even geblogd over de kip en het ei, maar dan een beetje minder ernstig

10:13 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

awel :)

http://www.cnn.com/2006/TECH/science/05/26/chicken.egg/

- ciri out -

2:45 p.m.

 
Blogger Jan said...

Ik geloof dat God een kip kan maken zonder evolutie. Trouwens, vertel mij eens hoe de eerste cel is ontstaan volgens de evolutie theorie. En hoe die oerknal? Wat was er voor de oerknal? De evolutie is net zo goed een geloof als mijn geloof.

Aan het begin van de wetenschap staat trouwens sowieso een aanname. Een onderzoek begint altijd bevooroordeeld. Ik vertrouw liever op God dan op de mens. De mens kan zichzelf al niet begrijpen, laat staan hetgeen dat groter is dan hemzelf. Probeer je nu jezelf aan je haren uit de modder te trekken???? Lukt je niet jongen... pak de hand van Jezus. Hij wil je helpen om vaste grond onder je voeten te krijgen.

5:50 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste Jan,

Ik ben geen 'oerknal'-expert, maar heb een vriend van me geraadpleegd die daar wat meer over weet, hij heeft me volgende argumentatie verschaft voor de oerknal:

Het eerste is het feit dat we in een uitdijend heelal leven. Sterrenstelsels verwijderen zich van elkaar met grote snelheden. De uitdijing van het heelal kan door de oerknaltheorie verklaard worden.

Het tweede bewijs wordt geleverd door de straling die vanuit elke richting van het heelal op ons afkomt. Verbazingwekkend genoeg is de intensiteit van die straling vanuit elke richting dezelfde. Deze straling komt overeen met de temperatuur die in de ruimte heerst, namelijk 2.7K. Deze straling van 2.7 graden boven het absolute minpunt is precies de temperatuur die we verwachten wanneer die straling is ontstaan, 15 miljard jaar geleden bij de oerknal.

De derde aanwijzing voor de juistheid van de oerknaltheorie komt uit de kernfysica. Op basis van onderzoek over de vorming en de evolutie van scheikundige elementen na de oerknal, verwacht men in het huidige heelal een bepaalde verhouding aan te treffen tussen de hoeveelheid deuterium (zwaar waterstof) en helium. Astrofysici hebben bevestigd dat de werkelijke verhouding die we kunnen waarnemen gelijk is aan de theoretische voorspelling.

De eerste ogenblikken waarover met enige zekerheid uitspraken kunnen gedaan worden, kwamen na de Planck-tijd, een tijdsinterval van 10-43 seconde. Het huidige waarneembare heelal, dat deel uitmaakt van een misschien veel groter geheel, was toen 1020 maal zo klein als de kern van een atoom. Toen het heelal 10-35 begon het inflatietijdperk. Volgens Alan Guth was de uitdijing op dat moment niet lineair, maar exponentieel. Het heelal kende een uitdijing waarbij het binnen een fractie van een seconde 1050 maal zo groot was als tevoren.

Door de afkoeling van het heelal werd de symmetrie tussen de op dat moment nog verbonden krachten, de sterke kernkracht, de zwakke kernkracht en de elektromagnetische kracht, verbroken. De kracht werd opgesplitst in de sterke kernkracht en de elektrozwakke kracht. Dit gebeurde echter op een merkwaardige manier. Als men water onderkoelt tot een temperatuur lager dan 0° C wordt er normaal ijs gevormd. Als men water echter heel behoedzaam afkoelt, kan het gebeuren dat er op temperaturen onder het vriespunt toch geen ijs gevormd wordt. Dit verschijnsel noemt men superkoeling. Men vermoedt dat een soortgelijk fenomeen ook heeft plaatsgevonden bij het splitsen van de krachten. De temperatuur zou beneden de kritische waarde (de temperatuur waarop de krachten normaal zouden moeten splitsen) hebben kunnen zakken zonder dat de symmetrie tussen de krachten werd gebroken.
Als dit gebeurde zou het heelal in een onstabiele toestand verkeren, met meer energie dan wanneer de symmetrie tussen de krachten verbroken zou zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze speciale extra-energie een werking tegenovergesteld aan de zwaartekracht heeft, met een exponentiële uitdijing van het heelal als gevolg.

Inflatie verklaart bepaalde kenmerken van het heelal. Zo verklaart het het opmerkelijke feit dat het sterk samengeperste heelal niet zo langzaam uitdijde, dat de zwaartekracht het weer tot niets kon doen instorten.

Een ander bekend probleem onder de naam “horizonprobleem” wordt door de inflatie verklaard. In het huidige heelal zien we hoe sterrenstelsels van elkaar weg bewegen. Er bestaat een horizon waar we niet voorij kunnen kijken, omdat sterrenstelsels op die afstand zich met de lichtsnelheid van ons verwijderen. Elk sterrenstelsel heeft zijn eigen horizon. We kiezen nu twee sterrenstelsels die dicht bij onze horizon liggen, maar in tegenovergestelde richting bewegen. Vanuit beide stelsels is ons melkwegstelsel te zien dicht bij hun horizon, maar ze kunnen elkaar niet waarnemen. Het probleem bestaat eruit dat zulke sterrenstelsels die geen signalen van elkaar kunnen opvangen toch zeer sterk op elkaar lijken qua samenstelling, dichtheid en verdeling van materie. Ook de kosmische achtergrondstraling is dezelfde, uit welk deel van het heelal ze ook afkomstig is. Hoe kan het heelal toch zo homogeen zijn wanneer vanuit elk gebeid van het heelal slechts een klein deel van het heelal te zien is?

De inflatietheorie biedt een oplossing voor dit probleem. Voordat de inflatie plaatsvond, besloeg het huidige heelal slechts een heel klein volume, een volume dat kleiner was dan de horizonafstand van dat moment. Alle delen bereikten een temperatuurevenwicht en ook alle eventuele andere verschillen werden gladgestreken. Het gevolg hiervan, het homogene heelal, kan nog steeds waargenomen worden.

Het inflatietijdperk duurde van 10-35 seconde na de oerknal tot 10-32 seconde na de oerknal, wanneer de sterke kernkracht en de elektrozwakke kracht uiteindelijk splitsten. Elke 10-35 seconde verdubbelde de afmeting van het heelal. De afmeting van het heelal nam toe met een factor van 1050 en de temperatuur daalde van 1028 K tot 1023 K. Bij de splitsing van de krachten kwam energie vrij, net zoals er latente warmte vrijkomt als supergekoeld water zich omzet in ijs. Deze uitbarsting van energie creëerde een enorm aantal atomaire deeltjes, die het heelal weer verhitten tot de temperatuur die het heelal voor het begin van de inflatie had. In deze chaos begon zich de materie op te bouwen.

6:17 p.m.

 
Blogger Jan said...

Blijf ik zitten met de vraag hoe nu die allereerste hele kleine massa is ontstaan. En wat was er voordat dat is ontstaan? Waar eindigt het heelal en wat begint er dan? Allemaal van dat soort vragen, waarvan ik niet geloof dat wij als mensen daar ooit achter zullen komen.

Wat is er voor jou zo ongeloofwaardig aan het bestaan van God?

7:25 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste Jan,

Het eerste kan ik uiteraard niet beantwoorden, doch geloof ik dat men het antwoord ooit via de wetenschappelijke wetenschap (lees niet de metafysica) zal vinden.

Mijn ongeloof is vooral gebaseerd op de geschiedenis. Duizende stromingen hebben een god - ik schrijf god met kleine letter, omdat dit de nieuwe spelling is, niet uit disrespect - of goden gehad.

De bronnen die men gebruikt om het bestaan van god te beschrijven/verklaren/staven zijn ook allemaal al achterhaald, ontkracht.

Er is geen bewijs voor god, maar eerlijkheidshalve ook geen bewijs tegen god, enkel tegen de correctheid van de geschriften.

Ik zal de vraag omdraaien, wat is er voor jou zo geloofwaardig aan het bestaan van god?

8:45 p.m.

 
Blogger Jan said...

Ik geloof in God omdat...

1. ik niet kan geloven dat deze aarde met heel zijn ecosysteem e.d. per toeval is ontstaan. Daar zit alles veel te mooi voor in elkaar.

2. God mij heel persoonlijk heeft geroepen. Hij heeft mij duidelijk gemaakt dat Hij mij door en door kent, dat hij betrokken is bij mij en van mij houdt.

3. ik elke dag met Hem praat. Hij geeft antwoord. Hij stuurt mijn leven.

4. ik dingen heb meegemaakt die het bestaan van kwade machten duidelijk hebben gemaakt. Deze moesten vluchten toen we ze in de naam van Jezus weg stuurden, waaruit blijkt dat Jezus sterker is dan deze machten.

5. heel veel profetiën (toekomstvoorspellingen) uit de bijbel al uitgekomen zijn, en er veel voortekenen zijn dat andere ook gaan uitkomen.

6. er ook profetiën over mijn leven zijn uitgesproken waarvan er veel nog niet zijn uitgekomen, maar waarin wel overeenstemming zat. En dat terwijl ze werden doorgegeven door verschillende mensen die het niet van elkaar wisten en elkaar zelfs niet kenden.

7. Ik mensen ken die door Jezus zijn genezen van allerlei lichamelijke dingen. (Ik geloof dat Jezus ook jouw neus/luchtwegen kan genezen als jij er voor open staat.) (http://www.gebedsgenezing.nl)

Er valt nog genoeg op te noemen. In ieder geval heb ik nu denk ik wel duidelijk gemaakt dat heel mijn leven is doordrongen van de aanwezigheid van God.

Geef jij Hem de kans om te laten zien Wie Hij is? Het is een moeilijke stap - dat besef ik - maar ik weet zeker dat als jij je vertrouwen op Hem stelt, Hij deze niet zal beschamen. Hij wacht op je en Hij wil je rust geven! En als je misschien boos bent om wat je in het verleden allemaal hebt meegemaakt, dan is dat logisch. Maar weet dan dat Hij daar ook boos om is en dat Hij herstel wil brengen.

10:34 a.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

Bij deze wil ik niet vervallen in een 'niettes-welles'-dialoog, doch zal ik proberen een paar verschillen in denkvisie op te sommen.

Jouw geloof is gebaseerd op emotie en intensgevoel, mijn op rede. Ik geloof wel degelijk in het toevallig ontstaan van het ecosysteem, dit is dan ook voldoende bewezen. Stel nu dat er toch een schepper was, waarom heeft deze dan toch zoveel fouten in het ecosysteem gelaten? Heeft hij zijn huiswerk niet goed gemaakt?

Dat god jouw geroepen heeft, lijkt mij bizar. Mijn mening hierover is gekend. Maar misschien heeft god mij wel gestuurd om jouw te overtuigen dat je hem mag loslaten? (Of misschien ben ik wel een test voor jouw geloof, maar als dat zo is, dan heeft hij toch veel testen in zijn ecosysteem gestoken.)

Graag zou ik meer willen weten over jouw toekomstvoorspellingen die uitgekomen zijn. Hoewel ik niet weet welke je bedoelt, lijkt het mij ofwel zeer vage voorspellingen, ofwel onvolledige. Ik kan nu ook voorspellen dat Amerika nog een oorlog zal hebben met Iran, het is gewoon een kwestie van tijd. Net zoals ik kan voorspellen of iemand van een jongetje of een meisje gaat bevallen : "zoon niet dochter". Het hangt er dan maar vanaf hoe je nadien je komma zet.

Die genezingen lijken me wederom zo verklaarbaar. Het placebo-effect is gekend, ik ben ervan overtuigd dat als je dit echt geloofd dat het je werkelijk kan helpen. En laat ons niet vergeten dat deze zogenaamd genezen personen ondertussen wel behandelingen ondergaan.

Bizar, eerder wishfull thinking, is dan wel hoe iemand die zowel chemo als gebed heeft zijn genezing gaat verklaren door het gebed.

Laat ons ook niet vergeten dat op die grote 'genezing'-shows veel bv. rolstoelpatiënten genoeg adrenaline krijgen om op het moment te wandelen, maar nadien dubbel zoveel pijn hebben.

11:00 a.m.

 
Blogger Jan said...

Ik ben het niet eens met jouw stelling dat mijn geloof enkel en alleen gebaseerd zou zijn op emotie. Zoals uit punt 1 in mijn beantwoording blijkt heb ik mijn geloof ook op rationele wijze onderzocht. Verder is emotie iets anders dan beleving. Als ik aangeef dat God met mij spreekt en dat ik gezien werd hoe demonen de vlucht namen voor Jezus dan is dat geen emotie maar ervaring waar mogelijk wel emotie bij komt kijken. Net zo goed als het feit dat als jij communiceert met je aardse vader niet enkel emotie is.

Dat het ecosysteem per toeval is ontstaan acht ik helemaal niet bewezen zoals jij aangeeft. een goede site hierover is http://www.degeneratie.nl (op die site is ook een goed boek over dit onderwerp te bestellen)

De fouten in het ecosysteem zijn na de zondeval gekomen. Vanaf dat moment is de wereld aan het verval prijsgegeven.

Verder over de toekomst voorspellingen:

Eigenlijk is het hele oude testament al een afspiegeling van wat er in het nieuwe testament zou gaan gebeuren. Bijvoorbeeld de reis van het volk Israël vanuit Egypte naar Kanaän is een afspiegeling van het geloofsleven waarin elk detail iets betekent. zoals het bloed van het lam dat de levens van de joden beschermde. Dit laat precies zien hoe Jezus onze levens beschermt.

Verder is het misschien interessant om jesaja 53 en psalm 22 te lezen. (www.biblija.net)

Verder verteld zacharia 11:12,13 al over de prijs waarvoor Jezus verraden zou worden, lang voordat dit zou gebeuren.

Als je verder geïnteresseerd bent in toekomstprofetiën is het misschien een idee om op zoek te gaan naar wat er allemaal over het volk van Israël gezegd is in de bijbel. Typ maar eens op google in voorspellingen+Joden. Ik denk dat er genoeg uit komt. Zoals bijvoorbeeld deze: http://www.allaboutthejourney.org/dutch/vervulde-bijbelse-voorspellingen.htm

3:40 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Even tussendoor, er werd ergens de vraag gesteld hoe het komt dat dat 1ste puntje in de Big Bang er gekomen is :).

Wel het is er altijd geweest! We zitten namelijk in een continuum van aaneengeschakelde tijdsdimensies waarin het oneindig vaak implodeerd/explodeerd. Zie het als een cirkel. Neem even het begin van de BigBang als een punt op die cirkel en ga dan in tijdsdimentie voort op de cirkel (net zoals je op een as zou voortgaan). Tegen dat we in de helft van de cirkel zitten, zal het heelal beginnen imploderen. Ga nu nog een halve cirkel door en je bent weer bij het begin :).

Reken nu dat er op elk punt van de cirkel, duizend andere cirkels kunnen gevormd worden. Dan krijg je, aangenomen dat de tijd niet onneindig is, een donutvorm. Als je die wel oneindig neemt krijg je een geexpandeerde donut die heel R^3 inneemt in de 4de dimensie.

Dus conclusie, de wetenschap kan het wel verklaren hoor =).

Ikzelf ben niet gelovig en ik kan er perfect mee leven dat mensen geloven, ik kan er echter niet mee leven dat mensen nog altijd denken dat God beter is dan/plaatsvervangend is voor de wetenschap ...

Ik zou je aanraden om eens een boek van priester Lemaitre te lezen.

- ciri out -

6:39 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Die degeneratie theorie lijkt me niet te kloppen, of toch zeer onwaarschijnlijk te zijn.

Het lijkt me dom om nen oerwolf te hebben, als er nog geen prooien zijn. Die prooien moeten dan weer planten hebben om eerst te kunnen overleven en ontwikkelen. Die planten moéten voor de dieren zijn ontwikkeld omdat die onze atmosfeer en zuurstof hebben gegeven.

U toekomst voorspellingen linken aan het OT aan het NT, dit NT is gedurende de jaren aangepast om coherenter te zijn. Het verbaast me dan ook niet dat die voorspellingen uitkomen.

Ik zal je link - als ik tijd heb - nog eens bezoeken.

7:27 p.m.

 
Blogger pedro said...

Je schrijft interessante stukjes. Maar de wetenschap heeft nog niets gewonnen op God. De wetenschap heeft geweldige zaken teweeggebracht.

Maar ook dompers zoals de evolutietheorie. Als ik zou zeggen dat deze website uit het niets ontstaan is door een knal, en toen na miljoenen jaren uiteindelijk een website is geworden, verklaard iedereen mij voor gek. Daar zat een ontwerper achter. Maar het heelal, de mens, dieren zijn wel uit het niets ontstaan? dat zijn toch complexere zaken dan een website.

Daarnaast zijn er ook wetenschappers die met leugens willen bewijzen dat de evolutietheorie de waarheid is, bijvoorbeeld de link die gevonden is tussen de vogel en de dinosaurus, twee aan elkaar geplakte fossielen. Gelukkig zijn er ook aanhangers van de evolutietheorie die een stuk eerlijker zijn en de leugens ontmaskeren.

Kijk eens op http://www.answersingenesis.org

http://www.scheppingofevolutie.nl

Denk eens goed na over de mogelijkheid van een schepper of toeval die de wereld maakte.

Succes met het schrijven van interessante stukjes.

10:54 p.m.

 

Een reactie posten

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)