zaterdag, mei 27, 2006

Het dictatuur van de moraal

Tijdens discussies met gelovigen (en niet-gelovigen) heb ik altijd één zaak – ok, ik lieg het zijn er veel meer, maar dit is toch wel een frappante – niet kunnen begrijpen: “Mensen zonder geloof zouden geen waarden en normen bezitten, ze leven in geestelijke armoede en kennen geen moraal.”. Ik ben het daar, uiteraard, niet mee eens.

Ik vraag me af waar de link tussen geloof en moraal ligt, ligt die in het angstig zijn voor de bestraffing? Is dat het? Mensen bang maken? “Als je de regels niet volgt – of je betaalt niet genoeg -, ga je naar de hel!”. Mensen iets ergs voorhouden zodat ze niet doen wat de kerk niet wilt, een dictatuur van de moraal.

Een moraal moet, mijns inziens, gecreëerd worden tijdens de opvoeding, met aan de ‘core’ de ouders en het onderwijs. Men mag ze niet indoctrineren, maar moet ze wel socialiseren, leren gedragen in een maatschappij is een noodzakelijk element in de opvoeding, streven naar kritische vrijheid is een absolute voorwaarde om weerbaar te zijn in onze samenleving. Men moet een soort ‘code moral’ - dit is, zoals de trouwe blogger misschien al heeft opgemerkt, een van mijn stokpaardjes - kweken waar het kind richtlijnen in terug vindt om zelf, beperkte, keuzes te kunnen maken.

Pas op, ik zeg niet dat de kerk geen waarden en normen uitdraagt, wel dat ze niet dé waarden en normen uitdragen. Sommige waarden zijn gewoonweg foutief, ik denk aan de homostandpunten – die zelfs al door extreem rechts verlaten zijn -, euthanasie, condoomgebruik, abortus,… en nog een aantal andere dogma's.

Ooit bespreek ik ze allemaal uitvoerig, voorlopig kan je die van "homo" steeds nalezen.

20 Comments:

Blogger Robert said...

De vraag is natuurlijk waaraan jij je moraal toetst. De wetenschap gaat daar niet over en welke bronnen je gebruikt is ook een uitvloeisel van wat jij gelooft. En geloof begint altijd met eeen aanname die niet buiten dat geloof te bewijzen is.

Je zegt dat de Kerk een foute moraal uitdraagt, maar hoe weet jij dat? Op de korte termijn kan de christelijke moraal misschien vreemd zijn, maar hoe zit het op de lange, veel langere termijn? Welke moraal goed is, zal dus altijd discutabel blijven. Ik vertrouw op God en op Zijn wijsheid. Jij, denk ik, niet. En daar zit al het verschil.

Wat goed is en wat niet, is iets wat wij mensen haast niet kunnen meten, omdat we maar gemiddeld tachtig jaar op aarde zijn. En tachtig jaar is niks in de menselijke geschiedenis. Tweeduizend jaar overigens ook niet. Wel zien we dat mensen steeds dezelfde fouten maken en vrijheid heel gauw beklemmend wordt.

Het Romeinse Rijk bijvoorbeeld stond ook voor vooruitgang en beschaving, net zoals bijvoorbeeld Europa nu, maar werd een dictatuur. De Kerk wilde overal het geloof verspreiden, maar gaf zich over aan machtszucht en geweld, omdat ze zo invloedrijk werd en invloed zo verleidelijk is. De moraal van deze samenleving kan nu dus wel goed lijken, maar wat over enkele eeuwen? Nu al voelen sommige culturen zich door het Westen bedreigd. Hoe kan dat?

Ja, het is absoluut waar dat ook andersgelovigen er een eigen moraal op nahouden en deze ook niet per se slecht is. De bijbel is dan ook geschreven in een cultuur waarin wél echt rare dingen gebeurden. Zodoende soms die felle stukken over andersgelovigen. Maar ook in deze tijd gebeuren er zaken waar je best je bedenkingen bij mag hebben.

Waarom zou dan jouw moraal goed zijn en die van de Kerk slecht? Doe je dan niet precies hetzelfde als hetgene waar je de Kerk van beschuldigd? Het christendom begint gelukkig steeds volwassener te worden en leert van haar verleden, maar heeft net zo goed het recht haar moraal hoger te achten, dan dat jij het recht hebt jouw moraal hoger te achten.

Ik heb ook een mening, of nog beter, een visie op de mens, de samenleving en op God. Alleen gaat deze misschien rechtsstreeks tegen de jouwe in en beken ik eerlijk dat ik mij door God laat leiden, omdat ik geloof dat Hij als Schepper van hemel en aarde meer wijsheid heeft dan ik. En jij?

1:12 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

De moraal moet mijns inziens tijdens de opvoeding gecreëerd worden. Men moet zich socialiseren, aanvoelen wat slecht en goed is (en goed is steeds context en tijdgebonden).

Ik zeg niet dat de kerk een foute moraal uitdraagt, integendeel ik ben ervan overtuigd dat er veel wijsheid in de bijbel zit, maar dat dit steeds voor interpretatie vatbaar is (cf. mijn column over homo's, laatste alinea). Doch duid ik aan dat er delen van de moraal uitgedragen door de kerk - die 1 interpretatie van de bijbel inhoudt - verwerpelijk zijn.

Om mijn kritiek te begrijpen moeten we een onderscheid maken tussen de gelovigen en de kerk. Uiteraard schiet ik niet op gelovigen, ik ben niet tegen een levensvisie, al dan niet in relatie met god, maar als een privézaak publiek wordt dan spelen mijn atheïstische - wat niet wil zeggen dat ik een atheïst ben - gevoelens op.

De kerk heeft jarenlang - en naar mijn gevoel nog steeds - op basis van angst zijn eigen macht proberen uitbreiden. Laat ons niet vergeten dat het fenomeen van de aflatingen nog steeds actueel zijn, niet zichtbaar, wel aanwezig.

Afsluitend mag men stellen dat ik, als post-modernist, niet geloof in dé moraal, mijn moraal is dus ook niet dé juiste, wel een juiste voor mij. Ik acht mijn moraal dus zeker niet hoger, maar wel anders.

1:56 p.m.

 
Blogger Robert said...

Je schrijft:

"Ik zeg niet dat de kerk een foute moraal uitdraagt, integendeel ik ben ervan overtuigd dat er veel wijsheid in de bijbel zit, maar dat dit steeds voor interpretatie vatbaar is (cf. mijn column over homo's, laatste alinea). Doch duid ik aan dat er delen van de moraal uitgedragen door de kerk - die 1 interpretatie van de bijbel inhoudt - verwerpelijk zijn."

De vraag is of de kerk werkelijk één interpretatie uitdraagt. Allereerst is het interessant om je af te vragen wat "de Kerk" is. Het is terecht dat je dan meteen aan de katholieke kerk denkt, aangezien deze een duidelijke meerderheid der gelovigen omvat. Maar er zijn ook protestantse en orthodoxe kerken, en daar zie je verschillende visies op de bijbel.

Maar ook in de RKK heb je veel verschillende visies. Je moet weten dat de RKK juist veel genuanceerder tegen de bijbel aankijkt. De bijbel is voor haar een absoluut gezaghebbend geschrift, maar niet het enige. De laatste jaren is de RKK veel positiever geworden, en de protestanten zijn meestal ook positiever geworden.

Ook schrijf je:

"Om mijn kritiek te begrijpen moeten we een onderscheid maken tussen de gelovigen en de kerk. Uiteraard schiet ik niet op gelovigen, ik ben niet tegen een levensvisie, al dan niet in relatie met god, maar als een privézaak publiek wordt dan spelen mijn atheïstische - wat niet wil zeggen dat ik een atheïst ben - gevoelens op."

De vraag is dan in hoeverre je de gelovige van de Kerk kunt onderscheiden. Want als je op de Kerk zou schieten, dan schiet je ook op de gelovige die naar deze Kerk luisterd. En ik denk dat het juist in deze samenleving een verdienste is dat je je visie vrij mag uiten in het publieke debat.

Niemand hoeft de mond te houden, omdat zijn mening af zou wijken van de rest. Niemand hoeft zijn mening voor zich te houden. Dat zijn vrijheden waar heel veel voor gevochten is, ja uiteindelijk ook samen met de kerk. Het lijkt mij dan niet goed dat je, ook al ben je atheïst, mensen gaat verbieden hun levensvisie te laten gelden in het openbare domein, omdat je het niet met ze eens bent. Toch?

Je schrijft ook:

"De kerk heeft jarenlang - en naar mijn gevoel nog steeds - op basis van angst zijn eigen macht proberen uitbreiden. Laat ons niet vergeten dat het fenomeen van de aflatingen nog steeds actueel zijn, niet zichtbaar, wel aanwezig."

De aflaten bestaan nog steeds inderdaad, maar het misbruik daaromheen beslist niet meer. Je mag weten dat de RKK gelukkig heel erg veranderd is sinds het Tweede Vaticaanse Concillie. Ze legt nu veel meer de nadruk op het goede in de mens, en de liefde die God met de mens wil hebben. Natuurlijk heeft de RKK nog steeds haar scherpe kanten, maar dat hoort ook zo.

En dat geldt evenzo bij andere christelijke denominaties. Het christendom is veranderd, soms ten kwade, vaak ten goede. In deze tijd kiezen mensen veel bewuster voor het geloof en laten zich niet zo snel meer angst aanpraten door een kerk. En de kerken beseffen gelukkig steeds meer dat de essentie van het evangelie niet bij de angst, maar bij de liefde ligt. Ik geloof dat dat een goede ontwikkeling is die we niet mogen negeren, willen we iets zinnigs over het christendom zeggen.

Als laatste schrijf je:

"Afsluitend mag men stellen dat ik, als post-modernist, niet geloof in dé moraal, mijn moraal is dus ook niet dé juiste, wel een juiste voor mij. Ik acht mijn moraal dus zeker niet hoger, maar wel anders."

Dat kan inderdaad. De moraal van de Kerk, of beter gezegd van God, is ook een kwestie van kiezen of je daarin meegaat of niet. Het is geheel aan jou of je besluit God te volgen of niet. Maar ik geloof wel dat als je een échte vrije samenleving wil, je moet kunnen accepteren dat sommige mensen, waaronder christenen, wel degelijk geloven dat wat zij geloven de enige waarheid is.

En dan gaat het niet eens zozeer om de moraal, maar om de boodschap daarachter. Want het christendom is veel meer dan een setje normen en waarden. Het is bovenal een boodschap van God die door Christus aan het kruis stierf voor onze zonden. Ik denk dat als je het christendom wil begrijpen, je bij Jezus van Nazareth moet beginnen en niet bij een setje regeltjes waar elke christen zich aan zou moeten houden. Want dan begin je misschien het geheel te zien, en misschien ook wel de schoonheid ervan?

5:25 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

Bij "de kerk", verval ik meestal in verwijzingen naar het vaticaan, deze draagt, mijns inziens, wel degelijk (vaak) eenduidige interpretaties uit (cf. anti-condooms zijn lijkt mij moeilijk voor interpretatie vatbaar). Als de RKK het niet zeker weten, moeten ze dit ook zeggen en niet pogen uit gods naam te spreken, die arrogante superieuriteit zou men voor zich mogen houden.

In hoeverre kunnen we de gelovigen van de kerk scheiden... Ik denk dat deze scheiding zeker aanwezig is. Hoeveel christenen zijn het (deels) niet eens met de visie van de kerk? De oplossing op je vraag ligt dan ook in je verlengde: "Want als je op de Kerk zou schieten, dan schiet je ook op de gelovige die naar deze Kerk luisterd.", je veronderstelt (terecht) dat niet elke gelovige naar de kerk luisterd.

Je veronderstelling dat ik atheïst ben is foutief, ik zie mijzelf als een vrijzinnige, een atheïst, in mijn betekenis van het woord, laat geen mogelijkheid tot het bestaan van god en dus is discussie over deze god nutteloos, hoewel ik niet geloof in deze god, kan ik fout zijn.

"Niemand hoeft de mond te houden, omdat zijn mening af zou wijken van de rest." Daar ben ik het wederom niet mee eens, vrije mening heeft wel degelijk zijn grenzen. Systematisch aanzetten tot haat (cf. homohaat) kan niet door de beugel.

Je zegt : "je moet kunnen accepteren dat sommige mensen, waaronder christenen, wel degelijk geloven dat wat zij geloven de enige waarheid is."

Het feit dat er verschillende stromingen bestaan en deze evolueren (katholieken, protestanten, ...) zou juist een argument moeten zijn dat de bijbel niet dé waarheid inhoudt, maar bon.

7:26 p.m.

 
Blogger Robert said...

Beste hij die een mening heeft,

Je schrijft:

"Bij "de kerk", verval ik meestal in verwijzingen naar het vaticaan, deze draagt, mijns inziens, wel degelijk (vaak) eenduidige interpretaties uit (cf. anti-condooms zijn lijkt mij moeilijk voor interpretatie vatbaar). Als de RKK het niet zeker weten, moeten ze dit ook zeggen en niet pogen uit gods naam te spreken, die arrogante superieuriteit zou men voor zich mogen houden."

Er zijn ook heel veel dingen die de RKK niet zeker weet en ronduit mysteries noemt. Eigenlijk zegt de RKK: "We weten nauwelijks iets van God, maar hetgene wat we kunnen weten weten wij ook." En de RKK is natuurlijk veel meer dan condooms of geen condooms. Het is een complete filosofische stroming, waarin zelfs ook de rede wordt gebruikt om de dingen om ons heen te verklaren vanuit goddelijk perspectief.

Er zijn veel visies te bespeuren in de RKK, maar allemaal erkennen en gehoorzamen ze inderdaad wel het Vaticaan. Bovendien hoef je als katholiek het niet altijd perfect met de paus eens te zijn, want de paus is enkel onfeilbaar als hij een dogma namens de Kerk afkondigt of een vergaand decreet uitvaardigt. Er wordt veel nagedacht binnen de RKK en er is enorm veel diversiteit. Méér nog dan in het protestantisme zelfs. Maar... weinig tot geen verdeelheid.

Je schrijft:

"In hoeverre kunnen we de gelovigen van de kerk scheiden... Ik denk dat deze scheiding zeker aanwezig is. Hoeveel christenen zijn het (deels) niet eens met de visie van de kerk? De oplossing op je vraag ligt dan ook in je verlengde: "Want als je op de Kerk zou schieten, dan schiet je ook op de gelovige die naar deze Kerk luisterd.", je veronderstelt (terecht) dat niet elke gelovige naar de kerk luisterd."

Ik gaf eerder een eigenschap van de gelovige aan, in het verlengde van mijn conclusie, maar je hebt wel gelijk inderdaad. De vraag is dan nog, als een katholiek niet naar de RKK luistert, of hij dan nog wel katholiek is. Nu doet de RKK daar geen uitspraken over, dus ik ook niet, maar we dienen er vanuit te gaan dat een katholiek naar de RKK luistert.

Je schrijft:

"Je veronderstelling dat ik atheïst ben is foutief, ik zie mijzelf als een vrijzinnige, een atheïst, in mijn betekenis van het woord, laat geen mogelijkheid tot het bestaan van god en dus is discussie over deze god nutteloos, hoewel ik niet geloof in deze god, kan ik fout zijn."

Oké, bij deze dan rechtgezet.

Je schrijft:

""Niemand hoeft de mond te houden, omdat zijn mening af zou wijken van de rest." Daar ben ik het wederom niet mee eens, vrije mening heeft wel degelijk zijn grenzen. Systematisch aanzetten tot haat (cf. homohaat) kan niet door de beugel."

Waar, maar een christen kan tegen homoseksualiteit zijn, en tóch niet aanzetten tot haat. Voorbeeld: ik ben tegen het homohuwelijk, maar zal twee trouwende homo's niet veroordelen. Het is hun eigen verantwoordelijkheid (naar God toe). Zodra ik zou zeggen dat je zulke homo's van een flatgebouw moet gooien, dan wordt het inderdaad een ander verhaal. Maar wat nu nog meningsuiting is en wat niet is wel een moeilijke kwestie die je niet zonder meer oplost.

Je schrijft:

"Je zegt : "je moet kunnen accepteren dat sommige mensen, waaronder christenen, wel degelijk geloven dat wat zij geloven de enige waarheid is."

Het feit dat er verschillende stromingen bestaan en deze evolueren (katholieken, protestanten, ...) zou juist een argument moeten zijn dat de bijbel niet dé waarheid inhoudt, maar bon."

Hehe, en daarom ben ik nu juist in dubio. Want de RKK stelt niet de bijbel als ultieme waarheid (wel als waarheid, maar niet als enige waarheid), maar de Kerk van Christus, die dan in haar te vinden is. Dit in tegenstelling tot inderdaad het protestantisme. Dus dat de RKK evolueert (zonder trouwens haar leer te wijzigen) is logischer dan dat het protestantisme zou evolueren.

Ik heb in elk geval mogen ontdekken dat de leer van de RKK helemaal zo gek niet is, als je je er zonder teveel reserves in wil verdiepen. Filosofisch en rationeel zit het behoorlijk consistent in elkaar (en ja, zij aanvaardt de gehele wetenschap, inclusief de evolutietheorie). De vraag is dan: wat moet ik geloven en daar gaat mijn blogspot over.

9:28 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

Uiteraard zijn er meerdere visies in de RKK, dat zeg ik ook niet, maar mijn 'verwijt' gaat uit naar veralgemening, stigmatisering die het vaticaan, al dan niet gewild, teweegbrengt.

Juist doordat het vaticaan één standpunt inneemt lijkt het voor niet-gelovigen dat elke katholiek dat volgt, de praktijk bewijst (gelukkig) anders.

Maar, hierop verder redenerend, wat is het nut van een instelling die zijn waarheid verkondigt in naam van katholieken als de katholieken het opportunistisch naast zich neerleggen (en/of aanvaarden)?

Ik ben geshockeerd door u 2 laatste paragrafen "RKK stelt niet de bijbel als ultieme waarheid (wel als waarheid, maar niet als enige waarheid) ... zij aanvaardt de gehele wetenschap, inclusief de evolutietheorie.". Is dit niet per definitie tegenstrijdig?

Is het niet zo dat als de kerk de evolutietheorie zou erkennen dat het scheppingsverhaal foutief is en dat men kan aannemen dat god de mens mogelijk niet geschapen heeft?

Het scheppingsverhaal stelt dat "op de 6de dag god de mens schiep naar zijn evenbeeld.", waarom zou een volmaakt wezen moeten evolueren, heeft god fouten gemaakt?

11:39 p.m.

 
Blogger Jan said...

Hallo meneer of mevrouw met een mening,

Ik wil ff zeggen dat ik het leuk vind dat je een comment hebt geplaatst op http:hro-gebedsgroep.blogspot.com. Hiermee geef je aan de discussie met christenen aan te willen gaan en dat vind ik wel positief aangezien er genoeg over christenen geschreven wordt zonder hen er zelf bij te betrekken. Andersom gebeurt ook trouwens genoeg... Het is volgens mij ook helemaal niet erg om over een ander te schrijven als het maar niet vanuit een veroordelende houding gebeurd.
Ik heb je web-log nog niet gelezen, want het is nogal laat en ik wil naar bed, maar ik hoop dat in de nabije toekomst zeer zeker te doen. Ik hoop dat er een dialoog mogelijk is zonder dat we elkaar gaan veroordelen. Gods zegen en weltrusten!

12:05 a.m.

 
Blogger Robert said...

Beste hij die een mening heeft,

Je schrijft:

"Uiteraard zijn er meerdere visies in de RKK, dat zeg ik ook niet, maar mijn 'verwijt' gaat uit naar veralgemening, stigmatisering die het vaticaan, al dan niet gewild, teweegbrengt.

Juist doordat het vaticaan één standpunt inneemt lijkt het voor niet-gelovigen dat elke katholiek dat volgt, de praktijk bewijst (gelukkig) anders.

Maar, hierop verder redenerend, wat is het nut van een instelling die zijn waarheid verkondigt in naam van katholieken als de katholieken het opportunistisch naast zich neerleggen (en/of aanvaarden)?"

Het is heel eenvoudig: de RKK vertegenwoordigt, zo zij gelooft, God op aarde, dus je hebt haar te volgen. Katholieken die dat niet doen, laden dus een eigen verantwoordelijkheid op zich. Overigens is het voornamelijk in Nederland dat katholieken wat lauwer tegenover het Vaticaan staan. In andere landen liggen de verhoudingen weer héél anders. Het Vaticaan vertegenwoordigt dus, zo zij gelooft, niet de katholieken, maar God.

Je schrijft:

"Ik ben geshockeerd door u 2 laatste paragrafen "RKK stelt niet de bijbel als ultieme waarheid (wel als waarheid, maar niet als enige waarheid) ... zij aanvaardt de gehele wetenschap, inclusief de evolutietheorie.". Is dit niet per definitie tegenstrijdig?

Is het niet zo dat als de kerk de evolutietheorie zou erkennen dat het scheppingsverhaal foutief is en dat men kan aannemen dat god de mens mogelijk niet geschapen heeft?

Het scheppingsverhaal stelt dat "op de 6de dag god de mens schiep naar zijn evenbeeld.", waarom zou een volmaakt wezen moeten evolueren, heeft god fouten gemaakt?"

De RKK legt de bijbel en dus ook het scheppingsverhaal heel anders uit dan veel mensen denken. Kortweg gezegd: je hoeft dat verhaal niet per se letterlijk te nemen om toch te geloven. En er zijn ook genoeg protestanten die er zo over denken. Er zit veel geestelijke waarheid in Genesis 1 en 2, en daar draait het uiteindelijk om. natuurlijk zijn er ook christenen die het verhaal wél letterlijk nemen en de evolutietheorie afwijzen, maar zij vormen wel een minderheid.

Als je de leer van de RKK wil bestuderen, dan is haar Kathechismus een onmisbaar geschrift. Die kun je lezen op http://www.stvitus.nl/kkk/. De Katechismus van de Katholieke Kerk is de meest complete en meest toegepaste. Het zal je misschien verbazen hoe anders de RKK soms blijkt te zijn. Maar kijk ook eens op http://christendom.startpagina.nl/ om ook andere stromingen in het christendom te bestuderen.

Overigens lijk je een misvatting over de evolutie te hebben. Want de evolutie is juist een schitterend systeem, waarbij organismen zich aanpassen aan de steeds veranderende omgeving (en meer zegt de evolutietheorie ook niet). Ook volmaakte wezens zijn niet volmaakt meer als ze hun veranderende omgeving niet bijbenen. Bovendien heeft God de schepping góéd gemaakt, niet perfect. Daar zit een subtiel doch belangrijk verschil in.

1:14 a.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

Je zegt : "de RKK vertegenwoordigt, zo zij gelooft, God op aarde, dus je hebt haar te volgen."

Is dit niet een duidelijk bewijs van dat de RKK haar totalitaire ingesteldheid, die ze jarenlang stabiel heeft kunnen houden, weigert op te geven voor verdraagzaamheid? 'Wij zijn juist, jullie zijn fout, maar je zal het nog wel inzien met onze hulp'.

Los daarvan kan je weer de vraag stellen waarom men een instelling die enkel haar waarheid verkondigd, en waar andere zich dan maar in moeten vinden, gesubsidieerd moet worden door de overheid, of beter, de gemeenschap. Een instelling die per definitie discrimineert, en dat blijkt uit je statement, gaat mijns inziens een stap te ver.

"Je hoeft dat verhaal niet per se letterlijk te nemen om toch te geloven." Dat ruikt toch naar opportunisme, niet?

Wat mag je dan wél geloven? Of is dat nu juist de stok achter de deur? "Als het weerlegd kan worden, dan zal het wel symbolisch bedoelt zijn, god maakt immers geen fouten, buiten dan in zijn schepping."

Ik zie zeker dat dit de kracht van het RKK is, maar als deze kracht in vaagheid en opportunisme ligt, dan is ze voor mij verwerpelijk.p.s. dank voor de link naar de kathechismus, die ga ik zeker doornemen.

9:58 a.m.

 
Blogger Robert said...

Beste hij die een mening heeft,

Je schrijft:

"Je zegt : "de RKK vertegenwoordigt, zo zij gelooft, God op aarde, dus je hebt haar te volgen."

Is dit niet een duidelijk bewijs van dat de RKK haar totalitaire ingesteldheid, die ze jarenlang stabiel heeft kunnen houden, weigert op te geven voor verdraagzaamheid? 'Wij zijn juist, jullie zijn fout, maar je zal het nog wel inzien met onze hulp'."

Nee, ik geloof van niet. Je kunt ook je zo totalitair opstellen en toch verdraagzaam zijn. Je geeft die ander alleen geen gelijk, dat is alles. Als je ook de Kathechismus leest, dan lees je dat de RKK juist heel respectvol en genuanceerd over andere godsdiensten praat. Alleen geeft zij hen geen gelijk en zegt ronduit dat zij niet de (hele) waarheid spreken.

Je schrijft:

"Los daarvan kan je weer de vraag stellen waarom men een instelling die enkel haar waarheid verkondigd, en waar andere zich dan maar in moeten vinden, gesubsidieerd moet worden door de overheid, of beter, de gemeenschap. Een instelling die per definitie discrimineert, en dat blijkt uit je statement, gaat mijns inziens een stap te ver."

Als er voldoende mensen vraag hebben naar de kerk, dan is dat niet meer dan redelijk. De overheid dient immers het volk te vertegenwoordigen. Overigens discrimineert de RKK niet, alleen geeft ze mensen die anders geloven gewoon geen gelijk.

Dat moet ook kunnen. Want als iedereen per se het dogma "iedereen heeft gelijk en overal is waarheid" moet aanhangen, op straffe van het veroordeeld worden tot dogmatische fundamentalist, dan ben je net zo ver van huis dan als iedereen in God zou moeten geloven. Als je wérkelijk voor vrijheid van meningsuiting pleit, dan betekent dat ook dat iemand zijn of haar mening als absolute waarheid mag presenteren. Hoe oneens je het ook met diegene bent.

Overigens is iedereen van harte welkom in de RKK, niemand hoeft uitgesloten te zijn van het christelijk geloof. Het is alleen aan jou of je ervoor kiest Hem te volgen of niet. Zoniet, dan val je er buiten. Dat is geen discriminatie, maar een gevolg van jouw keuze. Ik bedoel, als ik ervoor kies om niet meer met jou om te gaan, wat heb je er dan aan om mij steeds naar je toe te trekken?

Je schrijft:

""Je hoeft dat verhaal niet per se letterlijk te nemen om toch te geloven." Dat ruikt toch naar opportunisme, niet?"

Nee, meer naar het aanvaarden van de wetenschap. Kom, als de RKK de wetenschap zou tegenspreken, dan zou ze bekrompen en onrealistisch zijn. En nu spreekt ze de wetenschap niet tegen, en dan is ze opportunistisch? Laten we wel eerlijk zijn. Het is gewoon een kwestie van - met pijn en moeite - je ontwikkelen in je geloof, zonder de echte boodschap te veranderen.

"Wat mag je dan wél geloven? Of is dat nu juist de stok achter de deur? "Als het weerlegd kan worden, dan zal het wel symbolisch bedoelt zijn, god maakt immers geen fouten, buiten dan in zijn schepping."

Ik zie zeker dat dit de kracht van het RKK is, maar als deze kracht in vaagheid en opportunisme ligt, dan is ze voor mij verwerpelijk."

Ik kan je daarom aanraden je te verdiepen in de leer van de RKK. Dat is bepaald geen klusje die je in een dag doet, maar als het je echt boeit, kan het je veel opleveren. Aangezien ik zelf (nog) geen katholiek ben, weet ik ook láng niet alles en al zou ik katholiek zijn, dan nog zou ik niet alles kunnen weten. En de RKK samenvatten in een reactie op jouw blogspot: dat gaat me niet bepaald lukken.

Daarbij mogen we natuurlijk stellen dat geestelijke zaken niet zo gemakkelijk zijn, omdat we altijd te maken hebben met mensen. En mensen zijn enorm complexe wezens. En God Zelf is voor ons kleine miertjes natuurlijk ook ondoorgrondelijk. Een kerk met een al té eenvoudige en zwart-witte leer, zou mij eerder verdacht lijken dan een kerk die door alle eeuwen heen een complexere, maar niet per se minder ware leer heeft ontwikkeld. Met regelmatig flink op de muil gaan en opstaan, dat wel.

4:57 p.m.

 
Blogger Jan said...

Dit is een typisch geval van de fout die Adam en Eva maakten. Zij wilden ook onafhankelijk van God leven. Zij kozen ervoor om de vruchten te eten die hen wijsheid zouden geven, zodat ze voortaan zelf konden bepalen wat goed voor hen was.
God heeft de mens echter zo gemaakt dat deze alleen in afhankelijkheid van God kan leven. Helaas heeft iedereen met dit probleem te kampen. Het accepteren van gezag blijft moeilijk. Begrijp me goed, dat vind ik ook. Maar hoe meer je gewoonweg God gehoorzaam bent, hoe meer je zal zien dat God het goede met je voor hebt.

Ik denk dat als wij zelf onze moraal gaan bepalen, wij al snel egoistisch worden. Wij proberen het beste voor onszelf er uit te halen, ten koste van de anderen. Nu kan je zeggen:,,O nee, dat zou ik nooit doen.'' Maar daar geloof ik helemaal niets van. Tot op welke hoogte zou je dat niet doen dan???

En toch wordt je daar helemaal niet gelukkig van. Wij hebben elkaar namelijk nodig. De gelukkigste mensen op aarde zijn de mensen zoals moeder Theresa. Mensen die hun leven geven voor de mensen om hen heen. Daar is geluk te vinden.

5:41 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

("Beste hij die een mening heeft", zeg maar Ben)

Beste,

"Je kunt ook je zo totalitair opstellen en toch verdraagzaam zijn."

De geschiedenis bewijst dan toch anders, laten we niet vergeten dat de kerk meer doden op zijn naam heeft dan wie dan ook. De zin 'practise what you preach' zou hier van toepassing moeten zijn, dit is echter niet het geval.

Ik ben niet tegen u uitgangspunt, het ideaal is mooi, maar de praktijk bewijst anders.

Volgens mij discrimineert de kerk wel, maar dat hangt natuurlijk af wat je gebruikt als definitie van discrimineren. Als je iedereen buiten jezelf (deels) ongelijk geeft kan je het zien als discriminatie (cf. jij fout, ik altijd juist) of ook niet (cf. iedereen is fout en daar maak je geen uitzondering op).

Als men begint over absolute waarheden, dan zijn we nog lang niet uitgesproken. Dé absolute waarheid bestaat niet. Ik ben een post-modernist, of label mijzelf toch zo, en dus geloof ik niet in dé waarheid, wel in een waarheid (cf. Krom voor mij, is recht voor jou).

Doch geef ik je gelijk, iemand mag zijn waarheid verkondigen - rekening houdend met het bovenvermelde - , dat heb ik ook nooit anders beweert. Waar ik wel wars van ben is het opdringen van deze waarheid en dit gebeurt maar al te vaak. Die vorm van indoctrinatie is zelf geinstitutionaliseerd, in België hebben we katholiek onderwijs, een indoctrinatiemachine betaald door de staat, een schande. Om na 12 jaar indoctrinatie nog van vrijheid van mening te kunnen spreken lijkt me enkel maar voor enkele weggelegd.

Je zegt : "Kom, als de RKK de wetenschap zou tegenspreken, dan zou ze bekrompen en onrealistisch zijn. En nu spreekt ze de wetenschap niet tegen, en dan is ze opportunistisch?"

Mijn punt is juist dat als de kerk de bijbel als waarheid ziet, ze dit onmogelijk kan verzoenen met de wetenschap. Als men de evolutietheorie erkent dan geeft men toe dat god de mens niet geschapen heeft, laat staan dat hij die dan gewenst heeft.

Ik ben ervan overtuigd dat de RKK een zekerheid kan verschaffen in het leven, niet dat het de uitdrager van de waarheid kan zijn. Ik stel deze stroming dan ook niet hoger (of lager) als bv. marxisten, dat zijn voor mij inspiratiebronnen die ons helpen leiding te vinden in ons leven, of beter, ons leven zelf te leiden.

5:51 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

@ Jan lees zeker mijn column "Egoïsme is alles", ik hoop dat je daar antwoord vind op je vragen, anders laat je er nog maar iets achter.

Groeten, Ben

5:58 p.m.

 
Blogger Robert said...

Beste Ben,

Je schrijft:

"De geschiedenis bewijst dan toch anders, laten we niet vergeten dat de kerk meer doden op zijn naam heeft dan wie dan ook. De zin 'practise what you preach' zou hier van toepassing moeten zijn, dit is echter niet het geval.

Ik ben niet tegen u uitgangspunt, het ideaal is mooi, maar de praktijk bewijst anders."

Dat is waar. Zo'n opstelling levert ook veel risico's op. Maar ik denk dat de RKK, en de jongere christelijke kerken, wel van deze geschiedenis hebben mogen leren. En laten we natuurlijk niet de geschiedenis zódanig versimpelen dat de kerk enkel oorlogen bracht.

Want vergeet niet: veel oorlogen gingen om macht en land, waarbij God als excuus werd gebruikt, en de kerk heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Het filosofisch én wetenschappelijk denken is ook door de kerk opgebloeit, er werden ziekenhuizen gebouwd, er werd onderwijs gegeven, dat soort dingen. Ook de kunst heeft zich vrijuit ontwikkeld in de kerk. Nu praat dit geen enkele oorlog goed, laat dat duidelijk zijn, maar laten we niet enkel de zwarte dingen zien.

Je schrijft:

"Volgens mij discrimineert de kerk wel, maar dat hangt natuurlijk af wat je gebruikt als definitie van discrimineren. Als je iedereen buiten jezelf (deels) ongelijk geeft kan je het zien als discriminatie (cf. jij fout, ik altijd juist) of ook niet (cf. iedereen is fout en daar maak je geen uitzondering op)."

Technisch gezien is er een zekere vorm van discriminatie, maar in algemene zin niet. Ik denk echter dat de technische definitie in het gewone taalgebruik niet bruikbaar is, omdat de mens in feite dan voortdurend discrimineert. Steeds weer maak je keuzes in met wie je omgaat en met wie niet.

Je schrijft:

"Als men begint over absolute waarheden, dan zijn we nog lang niet uitgesproken. Dé absolute waarheid bestaat niet. Ik ben een post-modernist, of label mijzelf toch zo, en dus geloof ik niet in dé waarheid, wel in een waarheid (cf. Krom voor mij, is recht voor jou)."

Ik geloof dat er dus wél een absolute waarheid is. Wat jij stelt, is wat jij gelooft. Prima, maar net zoals ik jou terecht niet mijn geloof mag opdringen, mag jij mij ook niet opdringen dat er meerdere waarheden zijn. Want ik geloof heilig in één waarheid. En wel op alle gebieden.

Als je dan een stelling hebt die op meerdere waarheden zou duiden, dan is je stelling niet compleet. Als ik zeg "brood is gezond" dan kun je zeggen dat dat niet voor mensen geldt met een glutenallergie. Twee waarheden? Nee, de stelling is nog niet volledig. Die moet dan zijn "brood is gezond, behalve voor mensen met een glutenallergie." En dan nog completer. En juist vanwege deze filosofie, is onder andere de kerk bezig met het completeren en uitdiepen van stellingen.

Je schrijft:

"Doch geef ik je gelijk, iemand mag zijn waarheid verkondigen - rekening houdend met het bovenvermelde - , dat heb ik ook nooit anders beweert. Waar ik wel wars van ben is het opdringen van deze waarheid en dit gebeurt maar al te vaak. Die vorm van indoctrinatie is zelf geinstitutionaliseerd, in België hebben we katholiek onderwijs, een indoctrinatiemachine betaald door de staat, een schande. Om na 12 jaar indoctrinatie nog van vrijheid van mening te kunnen spreken lijkt me enkel maar voor enkele weggelegd."

Mee eens, alleen ik geloof wel dat godsdienstonderwijs niet per se indoctrinerend hoeft te zijn. Want in principe wordt elk kind "geïndoctrineerd met de normen en waarden van pa of ma. Ook als dezen zeggen dat het kind het zelf uit moet zoeken en niet klakkeloos een kerk moet volgen. Laat het kind dat zelf maar uitmaken, maar zo werkt dat dan meestal toch niet.

Christelijk onderwijs is in feite hetzelfde, maar dan met de christelijke ideeën, in plaats van de postmodernistische ideeën. Goed, er zijn scholen die te ver gaan, maar die vormen gelukkig een kleine minderheid en misstanden heb je ook in het postmoderne denken. Er zijn bijvoorbeeld genoeg christenen die fikse ruzie met hun "vrijdenkende" ouders hebben, omdat ze zich bekeerden tot het christendom.

"Je zegt : "Kom, als de RKK de wetenschap zou tegenspreken, dan zou ze bekrompen en onrealistisch zijn. En nu spreekt ze de wetenschap niet tegen, en dan is ze opportunistisch?"

Mijn punt is juist dat als de kerk de bijbel als waarheid ziet, ze dit onmogelijk kan verzoenen met de wetenschap. Als men de evolutietheorie erkent dan geeft men toe dat god de mens niet geschapen heeft, laat staan dat hij die dan gewenst heeft."

Nee, want de evolutietheorie gaat helemaal niet over het ontstaan van leven, over God en dat soort zaken. Want in de wetenschap is het bestaan of niet-bestaan van God totaal niet relevant en dus geen onderwerp van discussie. Het enige wat deze theorie zegt is dat organismen zich ontwikkelen en veranderen naarmate de omgeving zich ontwikkeld en veranderd. Dat is alles. Waarbij de theorie al uitgaat van het bestaan van leven.

Je schrijft:

"Ik ben ervan overtuigd dat de RKK een zekerheid kan verschaffen in het leven, niet dat het de uitdrager van de waarheid kan zijn. Ik stel deze stroming dan ook niet hoger (of lager) als bv. marxisten, dat zijn voor mij inspiratiebronnen die ons helpen leiding te vinden in ons leven, of beter, ons leven zelf te leiden."

Dat is iets waar je gelukkig nu ook geheel vrij in bent. Alleen zul jij die stromingen altijd vanuit je eigen perspectief zien. En zo zie ik die stromingen vanuit mijn eigen perspectief, mijn geloof in het christelijke evangelie. Waarbij ik gelukkig ook niet hoef te geloven dat er meerdere waarheden zijn. Dat is een dogma die jij je eigen hebt gemaakt en dat is prima. Alleen ik geloof dat niet.

8:55 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

Het feit dat god vaak als excuse is gebruikt om een oorlog te justifiëren ligt volgens mij aan de basis van de expansie van dit geloof. Ik heb er momenteel geen literatuur over gevonden, maar dit is zeker nog een onderwerp waar ik over ga schrijven, de expansie van het christendom.

Het gevaar van jouw absolute waarheid is dat deze dan op den duur niks meer gaat betekenen. Door het steeds uit te breiden vernauw je de betekenis en zeg je in feite niks. De bepaling "tijd en context gebonden" zou ook steeds aanwezig moeten zijn. En dit is een groot filosofisch debat nl. absolute vs contextgebonden waarheden, ik zal je binnenkort een paar namen geven - ze ontglippen me nu - die daar invloedrijke theoriën over geschreven hebben.

Ik ben het niet eens met je stelling dat ouders indoctrineren. Ik denk dat je indoctrinatie verward met socialisatie. Indoctrinatie is veel aggressiever zijn eigen leer opdringen, socialisatie is leren functioneren in de maatschappij. Dat is, mijns inziens, ook de taak voor het onderwijs: wel socialiseren, niet indoctrineren.

"Het enige wat deze theorie zegt is dat organismen zich ontwikkelen en veranderen naarmate de omgeving zich ontwikkeld en veranderd."

Juist, net zoals de mens afstamd van de aap, ..., en die op zijn beurt afstamd van kleine organismes in het water. Die interpretatie naast de bijbel leggen, geeft toch 'rare' conclusies, had god de mens niet naar zijn evenbeeld geschapen?

9:27 p.m.

 
Blogger Robert said...

Beste Ben,

Je schrijft:

"Het feit dat god vaak als excuse is gebruikt om een oorlog te justifiëren ligt volgens mij aan de basis van de expansie van dit geloof. Ik heb er momenteel geen literatuur over gevonden, maar dit is zeker nog een onderwerp waar ik over ga schrijven, de expansie van het christendom."

Het geweld is helaas inderdaad een belangrijke oorzaak van de expansie geweest van het christendom. Maar dat zeker niet alleen. In de eerste vier eeuwen was het christendom volstrekt geweldloos, maar groeide wel enorm. En ook daarna zijn er oorlogen geweest, maar ook gewone evangelisatiereizen om nieuwe volken het goede nieuws te brengen. Meestal ging dat op normale en vreedzame wijze. Een derde oorzaak is uiteraard de natuurlijke aanwas.

Ik geloof dat alledrie de factoren van belang zijn, waarbij de factor oorlog de minst fijne is. Uiteraard moeten we die oorlogen bekijken in de context van de destijds nogal ruwe samenleving en ons realiseren dat onze beschaving maar een paar decennia oud is en ook niet echt wijdverspreid, maar dat nuanceert hoogstends, zonder iets goed te praten. Het enige wat ik zeg is: het geweld is gelukkig niet het enige gebleken.

Je schrijft:

"Het gevaar van jouw absolute waarheid is dat deze dan op den duur niks meer gaat betekenen. Door het steeds uit te breiden vernauw je de betekenis en zeg je in feite niks. De bepaling "tijd en context gebonden" zou ook steeds aanwezig moeten zijn. En dit is een groot filosofisch debat nl. absolute vs contextgebonden waarheden, ik zal je binnenkort een paar namen geven - ze ontglippen me nu - die daar invloedrijke theoriën over geschreven hebben."

Misschien is dat een nieuwe post op je blogspot waard?

Je schrijft:

"Ik ben het niet eens met je stelling dat ouders indoctrineren. Ik denk dat je indoctrinatie verward met socialisatie. Indoctrinatie is veel aggressiever zijn eigen leer opdringen, socialisatie is leren functioneren in de maatschappij. Dat is, mijns inziens, ook de taak voor het onderwijs: wel socialiseren, niet indoctrineren."

Gelukkig, dan kunnen we op gezonde wijze over ouders blijven spreken. En dus ook over christelijke ouders. De overgrote meerderheid van de christelijke ouders geeft hun kroost een goede, degelijke opvoeding naar de maatstaven van deze samenleving. Maar... wel met het op een normale wijze meegeven van de christelijke boodschap. Net zoals bijvoorbeeld atheïstische ouders hun kinderen de atheïstische boodschap meegeven en de "iedereen heeft gelijk"-ouders hun kinderen weer hún boodschap. Het lijkt mij daarom niet goed om christelijke ouders ongenuanceerd te veroordelen tot indoctrinanten.

Je schrijft:

"Juist, net zoals de mens afstamd van de aap, ..., en die op zijn beurt afstamd van kleine organismes in het water. Die interpretatie naast de bijbel leggen, geeft toch 'rare' conclusies, had god de mens niet naar zijn evenbeeld geschapen?"

Nee, de mens stamt niet af van de aap, maar de aap en de mens hebben dezelfde voorouders. Het gaat erom dat elk organisme eenzelfde oorsprong heeft en dat vervolgens elk organisme zich op eigen wijze heeft ontwikkeld, naar gelang de omgeving. Dat kan prima te rijmen zijn met de boodschap van Genesis. Die zegt: God schiep de aarde heel goed en de mens met een vrije wil om echt lief te hebben. Maar de mens keerde zich van God af en verbrak zo de natuurlijke band tussen God, mens en schepping.

Of die zes dagen nu letterlijk zijn gebeurd of niet is dan voor pakweg 90% van de christenen niet echt bijster interessant. Sterker nog, het merendeel van de christenen boeit het helemaal niet of de schepping nu letterlijk is gebeurd of niet. Zij houden het bij de allerbelangrijkste boodschap: het evangelie van Christus. En de rest zien we dan later wel, of daar mogen wetenschappers zich over buigen. Worden ze immers dik genoeg betaald voor.

10:22 a.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

"Het lijkt mij daarom niet goed om christelijke ouders ongenuanceerd te veroordelen tot indoctrinanten."

Dat is correct, dat wens ik ook niet te doen. Ik geloof wel dat ouders kunnen (!) indoctrineren. Daarom dat ook de ouders een 'code moral' moeten aanleren om de kritische geest te stimuleren.

Ik zeg niet dat het kind totaal vrij kan zijn in zijn keuze, een accent in de opvoeding zal altijd aanwezig zijn, wel moet men trachten de vrijheid zoveel mogelijk te garanderen.

Als de christelijke ouder het kind straft omdat die niet gelooft, dan is dat voor mij indoctrinatie, het aggressief opleggen van je moraal. Socialisatie is leren functioneren in de maatschappij, dus meningen respecteren, maar ook kritisch zijn tov anderen,...

Ik zie nog altijd niet in hoe je kunt geloven dat we allen van 1 organisme afstammen, maar toch door god naar zijn evenbeeld gemaakt zijn.

"Maar de mens keerde zich van God af" Dat is uiteraard een interpretatie. Mijn zou eerder zijn "de mens zag in dat er geen god was".

"merendeel van de christenen boeit het helemaal niet of de schepping nu letterlijk is gebeurd of niet."

Is dat niet de kern waar het geloof om draait? Als men de kan weerleggen dat god de schepping heeft gemaakt, dan weerlegd men toch ook dat hij ons leidt?

11:22 a.m.

 
Blogger Robert said...

Beste Ben,

Je schrijft:

"Dat is correct, dat wens ik ook niet te doen. Ik geloof wel dat ouders kunnen (!) indoctrineren. Daarom dat ook de ouders een 'code moral' moeten aanleren om de kritische geest te stimuleren.

Ik zeg niet dat het kind totaal vrij kan zijn in zijn keuze, een accent in de opvoeding zal altijd aanwezig zijn, wel moet men trachten de vrijheid zoveel mogelijk te garanderen.

Als de christelijke ouder het kind straft omdat die niet gelooft, dan is dat voor mij indoctrinatie, het aggressief opleggen van je moraal. Socialisatie is leren functioneren in de maatschappij, dus meningen respecteren, maar ook kritisch zijn tov anderen,..."

En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. De meeste christelijke ouders doen dat gelukkig ook. Ze leren het kind wel het evangelie en nemen het kind mee naar de kerk, maar het kind mag uiteindelijk toch zelf kiezen.

Je schrijft:

"Ik zie nog altijd niet in hoe je kunt geloven dat we allen van 1 organisme afstammen, maar toch door god naar zijn evenbeeld gemaakt zijn."

Ik denk dat een complete theologische verhandeling hier over Genesis 1 en 2 in relatie tot de wetenschap en het geestelijke een beetje te ver gaat. Ik dacht dat de Katechismus van de RKK daar op katholieke wijze een hele redenering aan geeft. Laat ik het daarom maar heel kort door de bocht zeggen: de meeste christenen zien Genesis 1 en 2 als een symbolisch verhaal, waarin Gods allereerste waarheden op verhalende wijze worden verteld. In die tijd was dat heel gewoon.

Je schrijft:

"Maar de mens keerde zich van God af" Dat is uiteraard een interpretatie. Mijn zou eerder zijn "de mens zag in dat er geen god was".

Hehe, dat snap ik.

Je schrijft:

"merendeel van de christenen boeit het helemaal niet of de schepping nu letterlijk is gebeurd of niet."

Is dat niet de kern waar het geloof om draait? Als men de kan weerleggen dat god de schepping heeft gemaakt, dan weerlegd men toch ook dat hij ons leidt?"

De kern is inderdaad dat God de aarde heeft geschapen en dat God vanuit liefde voor ons mens is geworden, hier op aarde heeft geleefd en voor onze zonden is gestorven... en weer opgestaan uit de dood. Maar de wetenschap is absoluut niet bezig met God en zo hoort dat ook. Ze is ook niet bezig met het eventuele niet-bestaan van God.

De wetenschap geeft puur en alleen de kale feiten. Hoe je die feiten interpreteerd is aan jou. Is de natuur er met een reden? Wat doet en wat is de mens? Is er een God? Vragen waar de wetenschap zich niet mee bezig houdt, omdat deze zaken immers niet meetbaar of empirisch waarneembaar zijn. Maar religie en filosofie des te meer.

En deze overtuigingen zullen de kale feiten inkleuren met redenen en denkwijzen achter deze feiten. Daar zit hem dus het verschil: de wetenschap is geen religie of overtuiging, maar een kale observatie. Gelijkenis: iedereen ziet dezelfde boom met wortels, stam, takken en bladeren. Dat is wetenschap. Maar wat die boom betekent, welke reden het ontstaan van die boom heeft en hoe wij in relatie tot die boom moeten leven, dat is religie.

7:02 p.m.

 
Blogger pedro said...

De evolutieleer wordt als indoctrinatiemateriaal gebruikt om mensen te bekeren tot het evolutiegeloof.

Zie http://www.drdino.com

10:52 a.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Uhoh here we go ...

Ga af op u ratio, u verstand en redeneer. Als je een fout kan vinden in de evolutionaire theorie heden ten dage, publiceer ze en je zal bekend worden écht waar! Kijk, mijn punt is dat de evolutietheorie door zoveel mensen is gemaakt die veel slimmer zijn dan u, mij en waarschijnlijk eender wie hier.

't Is gebaseerd op een rationeel, complex systeem (vb DNA analyse e.d.). Vind mij een fout die niet uit te leggen valt en ik trakteer je een bak pils ofzow.

Op wat is creationisme gebouwd? Axioma's zonder gronding. Axioma's die absoluut niet te testen vallen. Er zijn ondertussen meer dan 16 soorten creationisme trouwens, die elk die axioma's een beetje veranderen.

In wat wil jij als rationeel mens geloven? Een foutloze theorie, gebouwd uit doordachte regels die in se voortkomen uit duizenden jaren denkwerk van de mens.

Of een wazige, misschien vrij foutloze, theorie opgebouwd uit niet-waarneembare/testbare axioma's, die constant veranderen edoch aangenomen horen te zijn.

Ik weet wat ik kies hoor ...

- ciri out -

6:04 a.m.

 

Een reactie posten

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)