donderdag, mei 18, 2006

Homo

Naar aanleiding van de campagne "vuile hetero's", wil ik toch nog eens duidelijk maken waarom homo-zijn in onze cultuur als verwerpelijk wordt aanzien. De grondslag ligt - door het systematisch aanzette tot haat - in het christendom, maar men kan gerust stellen dat alle grote godsdiensten hier weigerachtig tegenover staan.

Lange tijd waren er doodstraffen (!) op hetgeen men als sodomie bestempelt. Sodomie is een term die gebruikt wordt voor verboden seksuele contacten en is afgeleid van het stadje Sodom - zoals beschreven in de genesis - waar het normaal was dat mannen met elkaar seks hadden. In de bijbel wordt homoseksualiteit herhaaldelijk afgekeurd - bij wijze van voorbeeld: "Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk." (cf. Leviticus 18:22) - en ook nu blijft men deze teneur aanhouden (cf. Ratzinger met zijn anti-homo richtlijn).

Wat is er zondig? Men moet een onderscheid maken tussen homo-in-theorie en homo-in-praktijk. In theorie mag men homo zijn, aangezien liefde niet wordt afgewezen, maar vanaf men deze liefde, die de vriendschap overstijgt, uit dan wordt het zondig. Seks is dus al helemaal uit den boze. God - met hoofdletter omdat het in het begin van de zin staat, de 'nieuwe' spelling wijst erop dat god met een kleine letter moet worden geschreven - heeft de mens geschapen als man en vrouw en dus mag men enkel in die vorm de seksualiteit bedrijven - de vraag stelt waarom god dan sommige dieren als homo (of holebi) heeft geschapen.

Hoe vermengt men liefde met haat? Door hypocriet te zijn. Men aanvaardt de homo niet, maar doet hem geloven dat hij kan (en moet) veranderen, men zegt "Dit is niet wat god van u verlangt, wij kunnen u helpen, kom nog meer." (cf. Opus Dei). God heeft u tot homo gemaakt om u geloof te testen, blijf jij trouw? Er is echter een - sufisme-achtig - alternatief, ascese - een gruwelijke vorm van zelfvervreemding. Een overtuigd gelovige seksueel-actieve homo kan dus ook niets anders als hypocriet zijn.

Dat het vaticaan zelf een clubje van homo’s bevat gaat er vaak niet goed in bij de mensen, maar dit is pure realiteit, een objectief feit – om van een pleonasme te spreken. Maar waarom verwerpt men dan nog steeds deze thematiek?

Waarom deze angst voor het homo-zijn? Hoe meer homo's, hoe meer vrouwen voor de hetero's? Hoe meer zelfontdekking, hoe meer vreugde? Fantastisch toch? Dit past niet in het expansionisme van het geloof: homo's maken geen kinderen, geen kinderen brengen geen potentiële gelovigen voort en dit leidt tot een ondergang - of elke andere afgezwakte vorm ervan - van de kerk.

Men verwerpt het niet omdat het zondig is – want met de juiste interpretatietwist kan je van iets slecht iets goed maken en van iets fout iets juist bv. “Je mag je bed dan niet delen zoals met een vrouw” zou je kunnen interpreteren dat men met vrouwen geen anale seks mag bedrijven, dat dit een uitsluitend mannelijke aangelegenheid is -, maar men verwerpt het uit angst om hun hegemonie kwijt te raken. Men geeft geen fuck om je innerlijke ziel, maar men zorgt wel dat je angstig blijft en dat je vooral niet gaat inzien dat er ook een derde weg is.

7 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Ik vind dat het iets te simplistisch is om het christendom in dit geval te stigmatiseren. Enkele argumenten:

- Je voorbeelden uit Genesis en Leviticus komen uit het oude testament, wat een basis is voor zowel door het Jodendom, het Christendom als de Islam. Waarom het Christendom méér schuld zou dragen dan de andere godsdiensten, is me een raadsel.

- Er zijn tal van voorbeelden te noemen die de kerk doodzonde vindt/vond, maar die nu desondanks maatschappelijk aanvaard zijn en waartegenover geen haat bestaat. Bvb: atheisme, echtscheiding, hekserij (ja, er lopen nu mensen rond die zich 'heks' noemen, maar van enige haatcampagne tegen hen, heb ik nog nooit gehoord).

- In België zijn de meeste mensen niet praktizerend gelovig. De meesten van hen doen dit om een welbepaalde reden: ze geloven niet of ze gaan niet naar de kerk precies OMDAT ze het niet eens zijn met standpunten van de kerk. Impliciet beweer jij dat het denken van die mensen nog steeds door de kerk bepaald wordt, dat die mensen er niet in geslaagd zijn een onafhankelijk denken te ontplooien. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje denigrerend tov iedereen die de kerk de rug toegedraaid heeft.


groetjes,

delirium
Crazyfriends.be

8:56 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Ik ben blij dat je het aanhaalt:

- Mijn voorbeelden komen inderdaad uit het oude testament, wat oorspronkelijk van de joden is. Waarom draagt het christendom dan meer schuld? Niet, dat heb ik in mijn inleiding ook gezegd, het enige verschil is dat in onze, Belgische, cultuur het christendom manifester aanwezig is als het jodendom. Het christendom bevat dus niet meer schuld als andere godsdiensten.

- En voor al deze doodzonden zijn de kerk verantwoordelijk. Ik denk dat je de maatschappelijk aanvaardbaarheid van atheïsme e.d. overschat. Los van het feit of het een absoluut gevoel is, creëert de kerk een sfeer die verwerpelijk is. Bij deze laat ik mij niet tot probleem-centralisme leiden, maar kan men desalniettemin de intolerante houding van de kerk afkeuren.

- Met u laatste argument ben ik zeer blij. Ik ben het er uiteraard mee eens, enkel een naïef (of een extreem intelligent) persoon zou dit kunnen verwerpen.

Maar dat brengt ons bij een andere problematiek. Er gaan miljarden belastingen per jaar naar de kerk, vanuit de assumptie dat ze zorgen voor sociale binding. Maar als de eigen achterban het niet eens is met de discour wat voor nut heeft die subsidie dan? Breder gezien, moet een niet-gelovige betalen voor een instelling waarin zelfs de gelovigen niet achterstaan? Nog breder, wat is het nut van een richtlijn als men de regels niet volgt. Geprojecteerd in een andere context, wat is het nut van een wetgeving als de wetten niet worden nageleefd (en bij overtreding bestraft).

Ik zal het u zeggen, er is geen nut, het leidt enkel tot stigmatisering, dit is moeilijk te zien omdat je zelf in de samenleving zit en het dus niet zo ervaart, maar als een imam in Irak zegt “dood aan Amerika” dan denken wij “gewelddadige moslims”, terwijl er misschien maar 1000 mensen zijn die het toejuichen, 100 die het meevoelen en 10 die het meedoen.

9:29 p.m.

 
Anonymous Meisje said...

"Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk." (cf. Leviticus 18:22)


Ik ben zelf lesbisch? dat mag dan toch wel? haha

5:21 p.m.

 
Blogger Emma said...

waarom ben je zo tegen christenen? omdat zij in de bijbel gezet hebben dat homo's slecht zijn? omdat God je zou testen als je homo bent? misschien vergeet je even dat je alle christenen over een te brede kam scheert als je dingen die het vaticaan gezegd heeft haat en daarmee alle christenen haat. er staat inderdaad in de bijbel dat homo's geen seks mogen hebben. hoe moeilijk dat ook voor hen is. waarom zou je ze niet helpen, in plaats van je mond open te trekken op internet. het lijkt me dat je dan net iets beter overkomt. dat mensen homo zijn is gekomen na de zondeval. mensen zijn zo zondig dat het helemaal in hun natuur zit. dat er ziektes zijn. ooit van de hemel gehoord? dan is het over.
trouwens, mensen in een rolstoel. komt dat ook door de christenen?

7:55 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Homo's zijn ook gewoon mensen, net als iedereen op deze aarde.
Wat hier aan de hand is, is hetzelfde als racisme.
Terwijl het gewoon een andere kleur is vanwege een ander klimaat.

2:45 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

religie/Geloof=het proces van niet denken.

6:03 p.m.

 
Blogger Films said...

Het is een gruwel in God ogen.
En ...ja ..een christen gelooft de bijbel en als dat in de bijbel staat is het ook terecht.
God is geen leugenaar maar is de Man van waarheid en zijn bijbel is de Waarheid klaar uit punt
yk

7:23 p.m.

 

Een reactie posten

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)