dinsdag, mei 02, 2006

Over kinderen

Kinderen vormen de toekomst, slecht opgevoede kinderen leiden tot een slechte toekomst. Daarom is het een prioriteit om de opvoeding van een kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Wie is er geschikt om een kind te hebben? Het antwoord is simpel: iedereen die ertoe in staat is het goed op te voeden. Wat is opvoeden... opvoeden is niet enkel zorgen dat het "overleeft" maar ook dat je het inhoud meegeeft. Die inhoud is terug te vinden in ouderlijk advies (ook na 18), klaarstomen voor de maatschappij (stimuleren tot een diploma e.d.), normen en waarden,... Elk goed functionerend persoon die dit kan volbrengen is mijns inziens gekwalificeerd om een kind te krijgen.

Moet er een evenwicht zijn van man en vrouw? Volgens mij niet, alleenstaanden of een holebikoppels kunnen net zo goed een kind opvoeden als heterokoppels, liever een hecht holebipaar als een gescheiden, vechtend, heterokoppel.

Wie mag geen kinderen hebben? Personen die, al dan niet gewild, mogelijk gevaar vormen voor het kind. Dit kwaad is niet enkel terug te vinden in verkeerde opvoeding, maar ook in het vervuilen van een kind. Concreter moet de bescherming van het kind gewaarborgd zijn.

Wie is er niet in staat om een goede opvoeding te geven? Mensen die geen mentaal evenwicht hebben, o.a. mentaal gehandicapten. Voed eerst jezelf op voor je aan een ander gaat boetseren. Bij een gehandicapte is niet enkel de kans op een gehandicapt kind groter, maar is de moeder (en/of vader) steeds afhankelijk van een derde om haar(/hem) bij te staan, een eeuwig kind die een baby wilt lijkt mij verre van ideaal. Ze, de mentaal onevenwichtige – wat geen synoniem is voor mentaal gehandicapte -, moeten een soort moral restraint kweken en inzien dat dit geen goede situatie is, desnoods moet het van buiten af opgelegd, en dus verboden, worden.

Ter bescherming van de gezondheid van het kind zou men roken, en drinken…, tijdens de zwangerschap moeten verbieden. Het kind moet de mogelijkheid krijgen om op leeftijd van 18 zijn moeder aan te klagen als deze zou gerookt hebben. Elke sigaret voor de moeder zijn er 10 voor het kind, het komt verzwakt, door een fout van de moeder, op de wereld. Niet enkel roken schaadt de gezondheid maar ook een verkeerd voedselpatroon,... wederom is een code moral het uitgangspunt.

Laat ons niet vergeten dat een kind ter wereld zetten een uiterst egoïstische daad is - het kind heeft er niet om gevraagd - en daarom is het onze taak om zijn (of haar) leven zo aangenaam mogelijk te maken. Geef het een warm klimaat om in op te voeden en onze toekomst zal er stukken beter uitzien.

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)