dinsdag, mei 23, 2006

Waarom niet geloven

Waarom wel? Het creëert sociale binding en geeft antwoorden op existentiële vragen, het verschaft zekerheid - voor de onzekeren -, maar tegelijkertijd stigmatiseert het een volk, neemt het nuance en eigen invulling weg.

Ik betwist niet dat geloof een positieve uitkomst kan hebben. Als iedereen dezelfde religie zou volgen zou er geen probleem zijn, men weet immers niet van verschil en ervaart de realiteit waar ze in terechtkomen als reëel (cf. leertheoritici). Doch is religie, zijnde in relatie met god, geen noodzakelijke voorwaarde, als iedereen een gelijke levensvisie zou volgen zou er ook geen twist zijn aangezien deze ook zekerheid verschaft. Het draait dus niet zozeer om gelijk te hebben, wel om gelijkdenkend te zijn.

Zou er geen probleem zijn? Misschien moet ik het beter formuleren: het probleem zou zich niet stellen, maar het zou er wel zijn. De baat - zekerheid - van het geloof overtreft de kost - het aardse verwerpen bij de christenen, creativiteit afstompen bij de communisten, vrouwen onderdrukken bij de islam, overdreven verdraagzaamheid bij de socialisten,... - niet.

Men zou moeten streven naar een eigen moraal, een eigenheid om ipv "Ik ben een katholiek, maar ik tolereer - wat niet hetzelfde is als akkoord gaan - jouw visie ook.", "Ik ben een mens, aanvaard mij." te kunnen zeggen. Niet het meerderwaardig achten van de eigen visie - want hun god is de echte -, maar het streven naar de gelijkheid - dus ook de gelijkheid om niet akkoord te gaan - tussen mensen.

Men zegt me dan "maar de waarde komen toch van de kerk? En daarom moeten we een god hebben”. Is dat zo? Is dat echt zo? Ik geloof daar niet in en nog minder geloof ik in het blind binden aan deze waarden. Ok, "eer je vader en je moeder" is iets dat men zou moeten respecteren, maar wat als je vader je onterecht slaagt? Het 5de gebod, "Dood niet pleeg geen ergernis", is er ook een die we zeker zouden moeten respecteren, maar is het niet hypocriet om dit uit te dragen als men zelf een bloeddorstig verleden (cf. kruistochten) heeft?

Wat écht verwerpelijk is is het standpunt van de kerk in verband met homo's, dat is ook een waarde, maar een verkeerde. Net zoals hun standpunt ivm euthanasie, dat men zelf geen voorstander is van euthanasie kan ik begrijpen, maar dat men daarom de mogelijkheid van een andere wil afnemen gaat te ver.

8 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Ik lees graag columns. Helemaal als deze over geloof gaan. Een column produceert namelijk een duidelijke mening over een duidelijk standpunt.
Nu heb ik je 'column' gelezen en je merkt het al aan de aamhalingstekens.. ik vind het niet eerlijk om dit een column te noemen.
Ik vind het namelijk jammer dat ik niet inhoudelijk kan reageren, omdat er totaal geen structuur in zit. Je inleiding belooft wat, maar er zit nog geen eens een conclusie of aanbeveling in...
Wat wil je nou eigenlijk zeggen?
Geef een antwoord op je stelling!

Dit zal waarschijnlijk heel negatief overkomen, maar het is echt goed bedoeld...

Succes!

10:06 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Waarom niet geloven? Om u niet te laten vangen in de valkuil van de stigmatisering. Om zelf als mens naarvoor te komen en zich niet door een groepering te laten overspoelen.

Betekent dit normenloosheid? Helemaal niet, de niet-gelovige moet zelf opzoek gaan naar een moraal waarmee hij vrede kan vinden, dit kan niet in een geloofsgemeenschap omdat die hun waarden opleggen.

Men moet de kuddegeest verlaten, eigen indrukken een plaats geven en vooral zich niet laten intimideren door de massa.

Moet men daarom zich tégen het geloof keren? Neen, men kan best inspiratie putten uit deze stromingen, zolang men het maar niet als absolute waarheid aanschouwt.

Daarom niet geloven, niet om 'anti-' zijn, maar om de geestelijke gezondheid te herwinnen.

10:15 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Ik moet zeggen na deze reaktie ben ik je column nog een keer gaan lezen en snap ik beter wat je bedoeld.. (je reactie lijkt meer op een column)
Toch vind ik dat je zegt dat een geloofsgemeenschap je waarde op legt, omdat je dan namelijk mijn eigen keuze vergeet. Ik kies zelf voor die gemeenschap, dus ook voor die waarde...

Hoewel we eindeloos hierover kunnen discussieren blijft uiteindelijk maar een stelling over.
de mensen die geloven vinden dat ze gelijk hebben; je kan dus wel makkelijk zeggen dat je deze stromingen niet als absolute waarheid moet aanschouwen, maar misschien hebben ze wel helemaal gelijk..
Maar dat is nou een kwestie van geloven...

12:48 a.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Ik ben blij dat mijn reactie je geholpen heeft.

Als je gekozen hebt voor de geloofsgemeenschap, dan heb ik daar geen problemen mee. Mijn zorg gaat voornamelijk uit naar kinderen die katholiek (of christelijk, islamitisch,...) opgevoed - geindoctrineerd? - worden.

Net zoals de Hitler Jugend dacht iets goeds te doen,...

Los van de inhoud - hoewel deze ook in grote mate overeenkomt - van deze stromingen tonen ze beide wel het gevaar en de noodzaak van opvoeding aan.

Mijn doel is niet om het geloof af te schaffen - hoewel die toestand beter zou zijn als deze vandaag - wel om voor het gevaar van geloof te waarschuwen & om te zorgen dat mensen een keuze krijgen of toch tenminste geprikkeld worden tot reflectie.

Geloven komt dan overeen met de diagnose van een neurose (cf. "geloven een neurose"), dit kan betekent dat gelovigen slachtoffers zijn. Ik zeg niet tegen een gelovige dat ik hem verracht - wie minacht er immers een slachtoffer? -, ik vraag hem om nog meer te komen, hij heeft namelijk meer advies nodig als een ander.

Onlangs heb ik vernomen dat neuroses geschrapt zijn uit de DSM-IV, dus raad ik je aan om zeker nog eens terug te komen om een van de komende - vandaag, morgen, volgende maand,... -columns "geloven, een psychose" te lezen.

Moest je nog vragen hebben mag je ze altijd stellen.

1:30 a.m.

 
Blogger Jan said...

Over indoctrinatie:

Ik denk dat niemand er aan ontkomt om bepaalde overtuigingen mee te krijgen. Iedereen heeft een geloof. Geloof je niet in God, dan geloof je in jezelf of in de wetenschap. Wat heb jij meegekregen?

Verder vind ik het ook zeer interessant dat ik op school nog steeds het geloof evolutieleer krijg aangeleerd alsof het wetenschap zou zijn. En nog gesubsidieerd ook! Indoctrinatie door de overheid?

11:33 a.m.

 
Blogger Jan said...

Tjonge,

Ik vind je een hele interessante site hebben! Mn complimenten, ik zou hier dagenlang comments aan toe kunnen voegen, maar ik heb ook nog gewoon mijn schoolwerk te doen. Dus ik hou het nu weer ff voor gezien.

11:36 a.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

Ik ontken ook niet dat er een overtuiging mee wordt gegeven, wel keur ik af als ze wordt opgelegd. Zowel in het onderwijs als in de opvoeding door de ouders.

Een school moet mijns inziens dan zeer zeker zedenleer blijven geven, men moet geen oogkleppen aan een kind geven, maar hier moet men wel kritisch mee leren omgaan. Net zoals men dat moet doen bij wetenschap, en dus ook bij de evolutieleer.

Ik betreur dat bij jou op school geen kritiek op de wetenschap gegeven wordt. Wij hebben steeds geleerd om erkritisch tegenover te staan: "wetenschap gaat vaak over (on)waarschijnlijkheden".

Dat is ook de kern van mijn visie, de onwaarschijnlijkheid van een god.

12:16 p.m.

 
Anonymous Arie said...

Even over indoctrinatie. Zoiets bestaat niet. Een kind wordt gevormd hoe dan ook door de opvoeding. Het begint bij het baby zijn, het wordt geleerd te eten. En naar mate het opgroeit leert het andere dingen. Als ouders hebben we daar altijd de verantwoording.
Nu wordt door de maatschappij gezien dat als we ze vrij laten (en dus de maatschappij de opvoeding doet) het vrijheid is. Wat is dan de indoctrinatie van de maatschappij? Kijk maar op tv, kijk maar om je heen. Dat is de 'indoctrinatie' van de maatschappij. Een kind kan geen keuzes maken, een ouder moet het kind begeleiden in de keuzes en daarin langzaam loslaten.
Naar mijn mening is de maatschappij kapot, leeg en pervers. Die indoctrinatie wil ik mijn kind niet geven.
Ik heb een God ontmoet (die ik niet gebruik zoals jij geloof probeert uit te leggen) en die God wil ik ook aan mijn kinderen doorgeven.

1:44 a.m.

 

Een reactie posten

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)