vrijdag, juni 16, 2006

De kerken

In de bijbel wordt er naar de kerk gerefereerd als geloofsgemeenschap, iets wat de islamieten als 'umma' bestempelen, maar als ik aan kerken denk dan schiet het beeld van mastodontische gebouwen voor mijn ogen. Gebouwen gemaakt niet om de grootsheid van god te vertegenwoordigen - hoewel dit wel als legitimatie gebruikt wordt - maar om de grootsheid van de leidende geestelijke instanties, voor de islamieten de 'ulama', aan te tonen.

Geparasiteerd op de volgzame, naïeve, gedwongen persoon om de grootsheid van de ulama aan te tonen. Om de financiële kracht bij te zetten werden er ondermeer aan de rijke aflatingen verkocht om "een plaats in de hemel" te verkrijgen, dit is een duidelijk signaal van de kerk die kant van de adel en de bourgeoisie kiest en dus de ‘gewone mens’ in de steek laat – maar wel in de teugels houdt. Men moet ‘arm van geest en rijk van ziel’ zijn maar er dan ook bijnemen dat men een Untermensch blijft, een schande. Vooral een schande omdat al dit tégen hun eigen geloof is! En zelfs nu blijven deze dubieuze praktijken bestaan, begrijpen wie begrijpen kan.

Zelfs nu is er nog steeds sprake van, weliswaar legale, uitbuiting van de werkende mens. De clerus heeft een salaris tussen de €16.672,87, voor pastoren, en de €85.013 , voor de aartsbisschoppen, (cf. Belgisch Staatsblad 22.10.02; wet van 21 juni 2002) dat door de gemeenschap - en deze keer niet de umma, maar de gehele gemeenschap - wordt vergoed, ook door niet-gelovigen. Buiten deze vergoeding genieten ze ook nog van een gratis - betaald door de gemeenschap - woonst en alles wat ze in en door de kerkdienst ophalen (cf. stoeletjesgeld, offerblokken, huwelijken, ...). Van het oorspronkelijke idealistische ascese verhaal naar een winstgevende kapitalistische kerk die helemaal niet geeft om zijn ‘schapen’. Maar als men een schaap niet mag verwijten een schaap te zijn, dan kan dit schaap de adelaar niet verwijten dat hij geen schaap is, hiermee bedoel ik dat de gelovigen moeten gestopt worden hun slavenmoraal uit te dragen en er een moral restraint moet aangekweekt worden om nog grotere schade te voorkomen..

Om terug te komen op de uitbuiting, was het trouwens niet Jezus die zich tégen de uitbating van de tempels verzette omdat die geperverteerd waren door de handel die erin werd gedreven? (Mat. 21:12) Is het dan niet duidelijk dat hij ook tegen aflatingen e.d. zou zijn?

Was het niet de zoon van "the man himself" die tegen de materiële tempel was, maar wou streven naar een innerlijke tempel? (De eerste brief van Petrus 2:5) Is het dan niet duidelijk dat de pracht en praal van de huidige kerken zondig (!) zijn? Of is hier sprake van een collectief selectief lezen? Zien gelovigen dit niet, of willen ze het niet zien, de vraag blijft onbeantwoord.

In de ogen van god zijn wij allemaal gelijk, maar toch moeten de gelovigen een hiërarchie creëren. Moesten de zinsconstructies in de bijbel uitermate nietzscheaans-complex zijn dan zou ik begrijpen waarom men over deze statements valt, maar het is de logica zelve die aantoont dat diegene die het christendom uitdragen er een geperverteerde godsdienst van gemaakt hebben.

Trouwens we zijn allemaal gelijk, maar god is niet gelijk aan ons? (Jesaja 46:9) Zijn we dan wel allemaal gelijk? We zijn niet gelijk aan god, maar we zijn wel naar zijn evenbeeld geschapen. (Genesis 1:26) Zijn we dan een inferieur prototype? Moet er misschien nog een soort komen die dan wél gelijk is aan god? En stel nu dat het waar is dat we dan al gemaakt zijn naar zijn evenbeeld, als man en vrouw, is god dan een hermafrodiet?

5 Comments:

Blogger Jan said...

Met het gedeelte over de kerk ben ik het eens. Alhoewel het mijns inziens wel goed is dat er gezagsverhoudingen (geen machtsverhoudingen) moeten blijven bestaan. Natuurlijk is iedereen gelijk, maar als we allemaal iets anders willen is het belangrijk dat iemand de knoop kan doorhakken. Ondanks dat gelovigen allemaal door dezelfde (Heilige) Geest bezield worden, leven we namelijk nog steeds in een gebroken wereld zonder vrede (op geestelijk én natuurlijk gebied).

Ik snap niet wat je met de laatste alinea wil zeggen. Het lijkt mij duidelijk dat wij niet gelijk zijn aan God: Hij heeft ons geschapen!

11:49 a.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

Ik heb een anarchistische visie - wat niet gelijk is aan anarchie - op het vlak van geloof en religie nl. dat geen enkele instantie dit mag opleggen, maar dat de persoon zelf het goed&kwaad moet beslissen. Let op hiermee wil géén groepsverbod uitdragen, neen ik ben enkel tegen het elitair karakter dat vele van die instellingen meebrengen.

Met de laatste alinea wil ik aantonen dat god niet de absolute gelijkheid voor ogen heeft. Gelijk onder elkaar, maar niet tov hem. Moest hij een echt groot man zijn zou hij zijn schepping op gelijke hoogte zetten, maar misschien is dit een gebrek aan moed?

12:05 p.m.

 
Blogger Robert said...

Beste Ben,

Ik zie dat je laatste posts vooral lijken aan te geven wat een goede christen en wat de kerk wel en niet zou moeten doen. Geen luisterrijke kerken, geen geordende leiderschap, enkel een rationeel geloof, dat soort dingen.

Prachtig allemaal en er zullen zeker ook christenen zijn die daarin met je mee zullen gaan. Alleen... hoe sta jíj dan tegenover God?

Ik bedoel, je kunt nu heel makkelijk afgeven op hoe Hij werkt in de wereld en hoe Zijn volgelingen werken, maar ben je zélf wel een volgeling? Of sta je enkel aan de kant wat toe te schreeuwen, zonder te weten wat die christenen nu wérkelijk beweegt?

Begrijp me niet verkeerd hoor, het is aan jou welke keuze je maakt. Maar het lijkt er al op dat je bijzonder goed schijnt te kunnen beoordelen hoe christenen zouden moeten leven, terwijl je zelf geen christen bent. Dat is net als een tennisser die een voetballer toeroep hoe hij zou moeten voetballen.

Het is nu niet zo dat je helemaal niks over christenen mag zeggen, maar laat het geloof het geloof en jouw geloof jouw geloof. Stel je eens voor dat ik zou gaan roepen hoe jij een goede atheïst zou moeten zijn. Dat zou toch ook raar zijn?

4:39 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

Als je een institutie wilt onthoofden dan kan je dit onmogelijk doen als je geen alternatief aanbiedt. Mijn doel is niet het geloof af te schaffen, wel de instituties en daarom dat ik mijn visie van de grenzen voor geloof geef. Net zoals er grenzen aan de vrijemeningsuiting zijn zijn er grenzen aan geloofsbeleidenis. Een doorgedreven kastensysteem zoals de hindhoes is onaanvaardbaar, thuis een slachting in de woonkamer uitvoeren ook, ...

Inhoudelijk kan ik je moeilijk leiden, dat is mijn doel ook niet. Maar om de accomodatie te bespreken moet je geen theoloog zijn.

Ik probeer dan ook geen afbreuk te doen aan het geloof van een ander, maar als ze er zélf afbreuk aan doen kan het mij niet verweten worden dat ik ze erop wijs dat ze fout zijn en het bijgevolg niet als christelijk moeten voorstellen.

"Stel je eens voor dat ik zou gaan roepen hoe jij een goede atheïst zou moeten zijn."

Dat zou inderdaad raar zijn aangezien ik geen atheïst ben (lees mijn typologie column), maar een vrijzinnige. Doch moest je daar een visie over hebben mag je me die altijd geven, men kan maar bijleren.

5:19 p.m.

 
Anonymous Alfred said...

Dit verhaal over de kerk raakt kant noch wal. Iemand die besluit om in de kerk te gaan werken doet het echt niet voor het geld. En dan beperk ik me tot de protestantse kerken. Als je daar predikant wordt verdien je, zeker in vergelijking met ander academisch opgeleide mensen, bijzonder weinig. Je doet een studie van 6 jaar en je krijgt er een loontje voor, waar geen enkele andere academicus ja tegen zou zeggen. En dat je dan in een pastorie woont, is voor de belasting juist nadeling, enzovoorts, enzovoorts. Een paar maand geleden werd er zelfs gezegd: men moet oppassen voor armoede onder predikanten en hun gezinnen.

11:20 p.m.

 

Een reactie posten

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)