zondag, juni 11, 2006

Geloof anders bekeken

Men moet het geloof anders gaan bekijken, anders gaan bekijken om vooruit te raken.

Momenteel is er de opdeling: geloof en niet-geloof. Geloof als een soort vulgaire mix van pseudo-wetenschap, ‘rationaliteit’ en religie. Het geloof krijgt te veel krediet door het als tegenhanger van wetenschap te beschouwen, immers geloof begint, waar het weten ophoudt. We moeten dit niet langer willen, een nieuwe strategie roept zich op.

Onder de leuze “can’t beat them? join them!”, of beter, “let them join us”, het geloof probeert al jarenlang, met wisselend succes, een plaats in het wetenschappelijk denken te bemachtigen en men ziet dit nogal vaak als “aanval” op de rationaliteit, een bedreiging als het ware. Het zou beter zijn moest men het als een mogelijkheid zien, incorporeer die pseudo-wetenschap!

Waar? Vele mogelijkheden, maar ik doe een voorstel: de filosofie. Geloof past perfect in het filosofisch plaatje, ook de filosofie begint waar het weten eindigt. Het is een normatieve wetenschap die zich niet baseert op zorgvuldige experimenten – dit komt goed uit aangezien ‘god’ als proefpersoon nogal moeilijk te lokaliseren is - het is géén empirische wetenschap. Men zoekt wel naar samenhang in de denkwijze – iets wat de kerkelijke leer, hopelijk, tracht te doen – zélf in coherentie met de huidige wetenschap, maar de stellingen moeten echter niet falsifieerbaar zijn.

Subliem! Dat is het, geloof als filosofische strekking, niet als stand-alone. Laten we vanaf nu niet meer naar geloof kijken als een tegenhanger van de wetenschap, maar als het toekomstig denkveld voor de wetenschap, god staat dan voor de wetenschap die nog niet (voldoende) bewezen is. Een mooie juxtapositie, coördinerend naast elkaar. Het geloof tracht zolang mogelijk coherent te zijn, met als voordeel dat we zoveel mogelijk uit die leer halen en de wetenschap haalt eruit wat eruit te halen valt.

God is dood, lang leve god.

1 Comments:

Blogger Jan said...

Ik ben blij dat ik niets hoef te bewijzen. God laat zichzelf door alles zien, en is graag bereid Zich te laten vinden door diegene die Hem oprecht zoekt. Wil je Hem niet leren kennen, dan respecteert Hij dat. Wil je Hem wel leren kennen? Vraag Hem om zichzelf aan je te openbaren en vergeet even al je eigen ontoereikende 'wijsheden', zoek Hem in Zijn Woord en ontdek de rijkdom die in Hem is.

10:14 p.m.

 

Een reactie posten

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)