dinsdag, juni 20, 2006

Moraal

Welke moraal moet de bevrijdende, niet-gelovige, persoon aannemen? Hoewel de essentie van het ontketenen van het geloof als doel heeft geen moraal op te leggen, valt hier toch wat over te zeggen.

Juist doordat men de moraal niet mag opleggen is de nieuwe moraal, een herrenmoraal, een die niet slaafs is en zich dus niet laat begrenzen door de opvattingen van anderen. In tegenstelling tot Nietzsche is niet de Übermensch de drager van deze moraal - die bestaat namelijk niet aangezien alle mensen in oorsprong gelijk zijn - maar is het de positivistische mens van Auguste Comte die deze nieuwe moraal aanhangt.

De Nieuwe Mens is dus geen Übermensch doch is hij zijn evolutie niet gelijk aan die van de gelovige. Waar gelovigen in de metafysische trap van het denken staan, zal de Nieuwe Mens in een verdere, de laatste, trap van het denken staan nl. in het positivisme. In dit laatste stadia verklaart men de verschijnselen door het gebruik van de empirie, het zichtbare, de feiten. De rede zal zegevieren.

Hoe kan je een Nieuwe Mens worden? Door jezelf tot deze Nieuwe Mens te verheven. Je omgeving kan de basis verschaffen voor een bevrijding van je denken, maar het zal jij zélf moeten zijn die tot de bevrijding, een geestelijke gezondheid, komt. Niet langer geneurotiseerd, gepsychotiseerd door god, maar verlicht door de rede.

Deze moraal zal niet overheersen zolang er hardnekkige gelovige bestaan, doch kan het niks anders zijn dan de logische uitkomst van de evolutie van het menselijk denken. Eens men zichzelf verheft tot deze vorm van denken is een terugval onmogelijk.

Maar wat met de twijfelaars die zich tussen het geloof en het positivisme bevinden? Deze hangen aan een zijden draad die vroeg of laat zal breken (en dan maar hopen dat ze aan de helft hangen die onze kant toebehoort). Bij zware crisissen zoals oorlogen zal de twijfelaar echter zoeken om de onzekerheid op te vullen met een houvast, het geloof. Er zullen meer helften bij de gelovigen vallen als bij de bevrijden. Daarom moet de nieuwe moraal geweldloos zijn zodat deze twijfelaar niet in de handen van de blinde kan vallen, aangezien een breed gedragen geweldloosheid de oorlog uitsluit. De nieuwe moraal kan dus niks anders zijn als een evolutie naar vrijheid, de vrijheid verschaft door de afwezigheid van oorlog en repressie.

Het bovenstaande kan niet door gods-'dienst' verschaft worden. Hoewel elk geloof liefde, barmhartigheid, verdraagzaamheid, samenhorigheid, ... uitdraagt zijn het nu juist deze geloven die verantwoordelijk zijn voor de legitimatie van talloze oorlogen. Niet enkel de djihad of de kruistochten hebben vooral miljarden slachtoffers - bekeerde mensen, maar ook doden en gewonden - gezorgd, maar ook vandaag de dag wordt het geloof nog steeds gebruikt om oorlog te legitimeren of is de "may god bless America" geen duidelijke vorm van opinie beïnvloeding? Bush vraagt hier de zegen van god. Indien god hem niet zou zegenen zou hij de oorlog niet kunnen winnen, laat staan beginnen, maar god houdt hem niet tegen en de legitimatie is dus voltooid.

Waar het geloof elkaars koppen afhakken om het luidst te kunnen roepen dat hun geloof het enige ware is zal de nieuwe moraal ervoor zorgen dat er geen oorlogen meer zijn aangezien oorlogen zorgen voor onzekerheid en onzekerheid het geloof voedt en het voeden van geloof een stap terug zal zijn in de onvermijdelijke evolutie naar het positivisme.

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)