zaterdag, juni 03, 2006

Ontkerken, uitbreiding

Het uiteindelijke doel is het ontkerken - niet het afbreken van het geloof, wel van de institutie kerk - van België, het middel ernaartoe is Kirchensteuer en het aanpakken van de jeugd en stok achter de deur voor de terugval en als kernwoorden perceptie en publieke opinie, de 2 P's.

Perceptie: Men voert Kirchensteuer niet in om "het geld van de kerk af te nemen", maar wel "om de burger dichter bij de politiek te brengen". Men hervormt het katholiek onderwijs niet om "de kerk te ontkrachten", wel om de "de kinderen een vrije opvoeding te geven".

Publieke opinie: Men moet wachten op het correcte moment - dit is wanneer het klimaat goed is - om bovenstaande te introduceren. Smeer de verkwisting van de kerk (cf. de verwarmingskosten van de kerken zijn 800% gestegen t.o.v. 30 jaar geleden) breed uit in de media en verklaar dat ze bij Kirchensteuer zelf moeten zorgen dat ze rondkomen, zonder dat de gemeentes moeten bijpassen. Gebruik dan die Kirchensteuer als barometer om de hervorming van het onderwijs door te voeren, bij een dieptepunt, actie! Het laten aanspannen van rechtzaken tegen het katholieke onderwijs zou ook als een bom inslaan. De katholieke scholen stellen zich open voor alle mensen, ook niet-gelovigen. Dus als je kunt aantonen, en daar wringt het schoentje, dat jouw kind is gaan geloven door o.a. gedwongen eucharistie, iets wat grondwettelijk verboden is (art. 20: "Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden."), vieringen te volgen e.d. dan kan je die school laten veroordelen voor de indoctrinatie van jouw kind met als gevolg dat de publieke opinie warm is voor de omvorming.

Maar wat voor de terugval? Wat als het je lukt en het daarna terug geschroefd wordt? Dat is uiteraard een stap die we moeten vermijden en daar moet de voorbereidende fase op inspelen. De voorbereidende fase is mijns inziens ook niet zo een zware opdracht. Hier moet men een juridische basis leggen voor de strijd: verbieden van bijkomend godsdienstig onderwijs en het laten inschrijven van de scheiding tussen kerk&staat in de grondwet.

Dit laatste, de scheiding van kerk&staat, is wel een aangenome regel maar staat nog steeds niet neergeschreven! De afdwingbaarheid wandelt dus op een dunne lijn. Er zijn volgens mij twee wegen om deze doelstelling te volbrengen: door de Europese grondwet aan te nemen of door het zelf in de grondwet te schrijven. De Europese grondwet komt er hoe dan ook, dat is maar een kwestie van tijd, en dus zal dit pad snel bewandeld zijn, een spurtje zeg maar. Maar de tweede weg, zelf invoeren, mag daarom niet verwaarloosd worden, de geschiedenis leert ons dat overkoepelende organisaties uiteenvallen, dit was zo bij de quadruple alliantie, de volkenbond,... Het zelf invoeren is dus een garantie voor de toekomst, maar hoeft daarom niet noodzakelijk in de voorbereidende fase te gebeuren. Wel noodzakelijk, niet dringend wat ons in een comfortabele positie brengt om een goed klimaat af te wachten.

Verbieden van bijkomend godsdienstig onderwijs is een noodzakelijk voorwaarde die wél moet volbracht worden in de voorbereidende fase. De sleutel is de publieke opinie beïnvloeden ten tijde van verkiezingen. Politiekers hebben de negatieve eigenschap om tijdens de verkiezingen populistisch te worden, sommige noemen dat 'verantwoord populistisch', ik noem het een mogelijkheid. Laat tijdens de verkiezingsmaanden meer aanslagen in het nieuws komen, geef het volk het subjectief gevoel dat de islam een bedreiging vormt en kom dan af met het voorstel om islamitisch onderwijs (en elk ander godsdienstig onderwijs zet je er in kleine letters bij) te verbieden in ons land. Je moet een vonk creëren die het vuurtje laat lopen. Dit vormt de stok achter de deur om de terugval juridisch tegen te gaan.

Ook moet men de verbindingslaag tussen de eerste vrij opgevoede en de diegene die nog met god opgevoed zijn zo hecht mogelijk maken. Als de 15-jarige niet-geloof als iets negatief gaan zien, zal dit zich zeker overzetten op de kleinere broers, dus je moet ook die generatie winnen! Hoe doe je dat? Door niet-geloven ‘cool’ te maken, laat 10 artiesten zich ontdopen en probeer er zoveel mogelijk mee te krijgen.

De artiesten moeten wel zorgvuldig gekozen worden, het moeten artiesten zijn die werkelijk aanslaan bij de jeugd, hun rolvoorbeelden. Spreek alle lagen aan de punkers (die zullen wel niet zo moeilijk zijn), de hardrockers, de techno'ers,... Je moet het 'cool' maken, niet oubollig. Het moeten niet enkel muziekartiesten zijn, alles wat aanslaagt bij de jeugd ‘fits the profile’.

Het bovenstaande moet gebeuren in een gunstig klimaat, anders is het gedoemd te falen. Maar moet men daarom wachten totdat het klimaat goed is? Neen, men kan het klimaat kweken, hou gewoon altijd de 2 P’s in het achterhoofd en kies je momenten zorgvuldig, een balans tussen de vos en de leeuw.

9 Comments:

Blogger Marcel said...

De Kerk is niet verkeerd. Welke definitie gebruik je van Kerk?
Een organisatie of de mensen zelf.
Voor mij geldt: de kerk zijn mensen, die Jezus liefhebben en doen wat Hij zegt.
Dat doen is pas echt Leven! Echte vrijheid.
Afzetten is negatief, brengt scheiding. Kritiek hebben mag altijd. Laat onechtheid maar van echtheid onderscheiden worden!

2:02 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

De institutie kerk houdt voor mij alle instanties in die het geloof vanbovenaf willen leiden, zoals het vaticaan.

Daar wordt mijns inziens veel geld naar gestuurd (580miljoen in België), zonder evenredig resultaat (4% kerkgangers).

Katholiek onderwijs moet dus ook worden afgebroken om de kinderen de kans te geven om zonder (of met) god te leven. Als god er echt is zal hij wel tot de kinderen komen zonder dat het via het onderwijs bij de kinderen er wordt ingedramt.

3:21 p.m.

 
Anonymous Vomit said...

< sarcasme >
De tekst is Machiavelli waardig. Het doel moet bereikt worden, fuck de andersdenkenden, fuck de argumenten, en alle strategieën zijn goed genoeg. Focus op de verpakking, en het door de strot geramd krijgen, zeker niet op de eigen motivaties en sterkte van het eigen standpunt. Een ethisch pareltje waar men trots op kan zijn.
< /sarcasme >

Maar in feite is Kirchensteuer inderdaad een speciaal geval van een algemeen probleem: belastinggeld dat vloeit naar doelen waar men het niet eens mee is. Ik zou dus met precies dezelfde argumenten willen pleiten voor een drooglegging van de enorme verspilling van overheidsgeld om de zogenaamde "culturele sector" van manna te voorzien. Als ik naar het theater wil gaan zal ik de acteurs -- in mijn ogen mensen die denken dat ze hun hobby fulltime mogen uitoefenen met mijn belastinggeld, en me voor beotiër uitschelden indien ik er durf over te beginnen -- wel vergoeden via het kaartje. Maar waarom zou ik moeten betalen voor een of ander groupuscule dat de juiste partijvriendjes heeft en zo subsidies binnenrijft? Om nog niet te spreken over schandalige zaken als obscene bedragen kostende mosselpotten, kniezwengels en andere Broodthaers/Hoet-kitsch.

En uiteraard moet in een egalitaire samenleving gelden: Kultursteuer en Kirchensteuer, allebei of geen! Waarom zou anticlericalen bevoordeeld worden in hun belastingkeuzes? Waar is de gelijkheid?

Bij uitbreiding is het allereerlijkste stelsel de "belasting à la carte". Mensen tekenen in op overheidsdiensten zoals ze op themazenders bij Telenet intekenen, en betalen hiervoor. Of ze passen en kunnen de vrijgekomen gelden zelf herbesteden. Uiteraard moet iemand die het vakje "theater" leeg laat niet komen klagen dat, indien hij per uitzondering toch eens een theater bezoekt, zijn ticket een meerprijs als "niet-lid" zal kosten. Idem voor andere niet-kerntaken van de overheid zoals kerk, ontwikkelingshulp, sport, minderheden, ...

Enkel de kerntaken (defensie, gezondheidszorg, justitie, politie, onderwijs, sociale zekerheid) zouden tot het basispakket horen.

En natuurlijk zullen sommigen (anarchisten, superliberalen, libertariërs) de definitie "kerntaken" nog beperkter proberen stellen (vb. onderwijs bij kinderlozen, defensie bij radicale pacifisten).

Een makkelijk bruikbare definitie van een kerntaak is iets wat de samenleving in het honderd doet lopen als het er niet meer is. Of iets wat zodanig alomtegenwoordig is dat het onmogelijk is om onderscheid te maken tussen "leden" en "niet-leden". Zonder politie is er chaos. Bij politie/brandweer/eerstehulpinterventies kan men niet eerst checken of het slachtoffer wel "lid is". Of die laten kreperen. Dus moet dit soort zorg tot het kerntakenpakket behoren, en kan niemand zich er aan onttrekken met de redenering "ik zorg zelf wel met een geladen geweer voor mijn veiligheid".

Maar even deze extreme minimalisten terzijde, het zou al een heel mooi begin zijn om de eerder genoemde overduidelijke randtaken optioneel te maken.

6:10 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Ik hoop dat u sarcasme over de inhoud van u eigen uitspraak ging en geen betrekking had op mijn column. Indien dit wel zo is raad ik je aan Machiavelli eens te lezen. De woorden Machiavelli en ethiek rijmen namelijk niet.

Als je de kerksubsidies gaat vergelijken met cultuursubsidies dan moet je zorgen dat het te vergelijken sectoren zijn. Moest de kerk evenveel subsidies krijgen als de cultuursector dan had je me nauwelijks horen blaffen. Maar 580miljoen euro per jaar om 4% Vlamingen een pleziertje te doen is toch wel overdreven. Kate Ryan haar 60.000euro (die ze trouwens moet terugbetalen), zorgde voor 1.026.000 kijkers(of een slordige 17% Vlamingen.) Eurosong heeft ons een goede maand "vertier" verzorgt. Als we dit omrekenen voor de kerk komen we op ((60.000/17) * 4 * 12 =) 170.000euro (lening-)subsidies dat evenredig aanvaardbaar kan worden geacht op jaarbasis.

Maar los daarvan vind ik je gedachte helemaal niet slecht. Dat is natuurlijk dat je veronderstelt dat de mensen redelijk zijn en dat zijn ze niet. Beter lijkt mij te werken met een gedeelde subsidie-basis en een gedeelte dat de belastingbetaler zelf mag kiezen. Uiteraard moeten reclames die deze belastingen proberen af te dwingen verboden worden. Anders kom je in een "survival of the fattest"-strijd.

7:40 p.m.

 
Anonymous Vomit said...

Ik was wel degelijk binnen het < > .. < /> gedeelte sarcastisch, zoals het er staat en elke Internaut het interpreteert, niet zoals je het had gewild.

En inderdaad ik vind die tekst waarin je zo open (eerlijk, toegegeven) je kaarten op tafel legde zo machiavellistisch dat ik een zekere vorm van plaatsvervangende schaamte voelde, en het ethiek-zinnetje dus druipte van sarcasme. Ik ben geen christen (wel zo opgevoed) en heb niet die viscerale afkeer tegen de kerk die ik in elk van je schrijfsels ontwaar.

Ik ga nu wel even de speculatieve toer op: uit de paar artikels over homoseksualiteit zou ik kunnen (en vergeef me als ik me hier vergis) afleiden dat je een homoseksueel bent die wegens de katholieke positie in deze (oeps, onbedoelde woordspeling ;-) ) terug wil slaan waar je denkt dat het de kerk het meest pijn doet...

Over de relatieve omvang van deze belastingen: ik had een dergelijke reactie moeten anticiperen. Het is een voorbeeld van "The extended analogy" http://www.infidels.org/library/modern/mathew/logic.html#analogy
De omvang van deze of een andere belasting doet niets af van het feit dat elke belastingbetaler evenveel recht heeft om zijn of haar "anti-stokpaardje" niet te hoeven meefinancieren. Niet alleen betrek je er de omvang bij, maar tevens vernauw je tot de 60000 in het water gegooide € van Kate Ryan, terwijl ik wel degelijk de hele cultuursector bedoel. Ik ga me niet laten verleiden tot het corrigeren van de details en aannames van je berekening om zo de "Red Herring" (zie bovenstaande URL) toer op te gaan.

Verder nog een logisch foute argumentatie (zoek ditmaal de categorie zelf eens als oefening op), door te stellen dat "mensen nu eenmaal niet rationeel zijn". Dus moet het anders en is jouw voorstel het irrationeel-menselijke alternatief? Fout natuurlijk: men moet uitgaan van rationele (beargumenteerbare) posities. Niet haalbaar in het huidige klimaat bedoel je? Stel je voor dat ik dan op diezelfde wijze tegen de Kirchensteuer zou argumenteren door te zeggen: "Vlaanderen heeft een christelijke achtergrond en dus zijn mensen niet redelijk en zullen ze de kerken blijven subsidiëren uit emotionele redenen. We zullen er ons bij neer moeten leggen". Dan wordt elke discussie lekker beknopt.

Veel plezier bij het schrijven van je logisch correcte repliek hierop, die dan wat mij betreft ook het laatste woord mag zijn (thuismatch).

10:08 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

"< sarcasme >
De tekst is Machiavelli waardig ... < /sarcasme >"

"En inderdaad ik vind die tekst waarin je zo open (eerlijk, toegegeven) je kaarten op tafel legde zo machiavellistisch"

Je moet wel consequent zijn: ofwel is de tekst machiavellistisch, ofwel is hij niet machiavellistisch. Je moet je misinterpretatie over ethiek en machiavelli niet proberen goedpraten door nu te zeggen dat de tekst toch machiavellistisch zou zijn.

Mijn geaardheid gaat je niks aan, maar als je het toch afdwingt kan ik enkel stellen dat ik nog steeds een actieve hetero ben, waarom moeten homosymphatisanten persé homo zijn?

"terug wil slaan waar je denkt dat het de kerk het meest pijn doet"

Denken? Weten! Gelf afnemen is gewoon een 'killer'.

"Over de relatieve omvang van deze belastingen: ik had een dergelijke reactie moeten anticiperen."

En zelfs de reply die je gegeven hebt op mijn antwoord had je beter moeten beargumenteren. Mijn punt was nu juist dat het niet te vergelijken valt (cf. "Als je de kerksubsidies gaat vergelijken met cultuursubsidies dan moet je zorgen dat het te vergelijken sectoren zijn."). Leer eerst zelf het lijstje voor je andere probeert te betrappen op hun fouten.

"Niet alleen betrek je er de omvang bij, maar tevens vernauw je tot de 60000 in het water gegooide € van Kate Ryan, terwijl ik wel degelijk de hele cultuursector bedoel."

Wederom heb je het niet begrepen. Die €60.000 moet Kate Ryan terugbetalen (uit de winst van haar single). Als je argumenteert mag je best luisteren naar wat de andere te zeggen heeft, probeer volgende keer wat meer research te doen als je argumentatie gaat samenstellen, het zou in jou geval geen kwaad kunnen, als je het nieuws regelmatig volgt dan zal het misschien wat vlotter gaan - maar dit is natuurlijk vrije speculatie van mij, moest je het nieuws regelmatig volgen dan verontschuldig ik mij en kan ik enkel stellen dat je niet aandacht genoeg bent.

"Fout natuurlijk: men moet uitgaan van rationele (beargumenteerbare) posities."

Dat doe ik ook, mijn rationele positie is dat mensen ook geleid worden door residus. Dit idee is al zeer oud, het stamt af van de Franse Verlichting. De eerste persoon die de mens niet als totaal rationeel zag was Rousseau.

"Veel plezier bij het schrijven van je logisch correcte repliek hierop, die dan wat mij betreft ook het laatste woord mag zijn (thuismatch)."

Opgeven is een kwestie van onmacht. "Alé ge krijgt nog een kans.", maar als je antwoord liever iets meer 'bodem'.

1:44 a.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Ik ben het niet eens met uw mening in deze post. Katholieke scholen blijven hun vaste waarde nog altijd hebben. Wist je trouwens dat er minder geld gaat naar katholieke scholen dan naar openbare scholen? En wist je dat ze over het algemeen nog altijd meer presteren kwaliteit/subsidiering gewijs?

Ik kom uit een katholieke school en dat maakt mij absoluut niet gelovig (in tegendeel). Wij werden, zoals in de meeste katholieke scholen 2 uur per week onderwezen in het katholieke geloof (natuurlijk), maar ook in andere geloven en levensbeschouwing. Er was totaaaaaal geen sprake van indoctrinatie. Dat is 40 jaar geleden afgeschaft ('da pakt nie meer').

Sterker nog, ik denk dat dit nu net de aanzet geeft tot opening van perspectieven! Hoe wil je bv. tolerantie en openheid meegeven aan jongeren t.o.v. andere religies/culturen? Ok, toegegeven er zijn veel manieren om dat te doen, maar 'godsdienst' (het enige 'religieuze' vak dat je hebt op een katholieke school) is zeker één van die oplossingen.

Ik ben niet geindoctrineerd geweest en ik ben er sterk van overtuigd dat dat in 99% van de katholieke scholen ook niet gebeurd. Ik ben - zoals tegenwoordig in de meerderheid van de katholieke scholen - nooit verplicht naar de mis gemoeten, heb nooit verplicht een religieus ritueel moeten doen, etc.

Ik ben het niet akkoord met elke levensovertuiging (inclusief gebouwen) zwaar te laten financieren door de staat. Ik vind wel dat er tolerantie en een zekere marge moet zijn voor deze godsdiensten. Indoctrinatie is uit den boze (natuurlijk!). Maar hier overdrijf je echt wel.

Afschaffen van katholieke scholen past i.m.h.o. totaal niet in je queeste naar ontkerking. Eigenlijk zou dat bijvoeglijk naamwoord er zelfs bijna niet meer moeten staan.

- ciri out -

PS/ En nu dat ik toch bezig ben. Ontkerken is ook geen 'rechtvaardig' woord. Geen geld geven = OK. Maar dat staat nog altijd niet synoniem voor ontkerking. Of heb ik je boodschap fout opgenomen?

5:57 a.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Dat het katholiek onderwijs minder kost aan de gemeenschap, daar kan je niet onderuit, het feit is wel dat ze deze kost doorsturen naar de leerlingen. Terwijl je op een gemeenschapsschool vrijwel nihil betaald voor boeken betaal je al snel 100de euro's aan boeken op een katholieke school.

Dat het vak godsdienst minder kost dan zedenleer is ook zo een fabeltje dat makkelijk op te lossen is. Er volgt gewoonweg meer mensen die godsdienst lessen, wat leidt tot een dalen van de GK (gemiddelde kost) doordat u startkapitaal relatief veel kleiner is door de hoeveelheid leerlingen. Of je nu een boek schrijft voor 1.000.000 leerlingen of je schrijft het boek voor 100.000 leerlingen, de kost van het schrijven blijft gelijkt en de relatieve kost van het drukken daalt naargelang je oplage stijgt.

Het is dus logisch dat godsdienst, door hun grote aantallen, met relatief minder geld rond kunnen komen.

Dat je niet geindoctrineerd bent geweest kan ik enkel maar als positief ervaren, desalniettemin blijft het feit dat katholiek onderwijs een indoctrinatie machine is bestaan, u zou nooit zoveel geweten hebben over het christendom moest u op een gemeenschappelijke school gezeten hebben. Vroeger was dit veel doorgedrevener, daar ga ik mee akkoord, maar nu zijn ze aan het afzwakken, de bijl moet enkel nog vallen.

Je bent gelukkig nooit gedwongen om een mis mee te doen, maar vraag jezelf af of je dat ook daadwerkelijk nooit gedwongen bent. Dan bedoel ik niet actief, wel passief. Je bent toch maar een "vreemde eend in de bij" als je als enigste van de klas niet meegaat naar de eucharistieviering.

Zelf heb ik strafstudie gehad om de katholieke regels niet te volgen.

Tolerantie tov andere religies moet nu juist bekomen worden door er zelf niet in te zitten. Als je gelooft dan ben je per definitie intolerant al dan niet passief. Want "jij hebt gelijk", of beter, "de andere niet".

Het is vrij ironisch hoedat alle godsdiensten liefde&barmhartigheid prediken, maar door het uit te dragen het tegenovergestelde bereiken.

Ontkerken is inderdaad geen goed woord, moesten we willen ontkerken zou de staat enkel de kerken moeten sluiten, aangezien deze in staatsbezit zijn sinds de franse revolutie.

Maar momenteel heb ik er nog geen beter woord voor gevonden. Misschien zou "ontkerken en ontmythologiseren, hand in hand" beter staan, wie weet. Het niet laten opdringen van deze discriminerende leer kan enkel maar tot geluk leiden in de toekomst.

2:16 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Mensen mensen toch,
stop toch met elkaar in de haren te viegen, sinds eeuwig wil de mens gelijk hebben en dat zal ook zo blijven denk ik, en dat is nu net het gevaarlijke van de verschillende geloven die dus zo gezegd maar 1 doel hebben gods liefde onder de mensen te versprijden. Ik ben het eens dat een kerk goede zaken vericht, opgelet ik vat een kerk op als zijnde een groep mensen en niet een oud lelijk half vergaan en slecht onderhouden gebouw, nee een kerk zij een groep mensen die een zelfde levens vizie en ouding aannemen, alleen zijn ze wat rechtlijnig, en hebben ze paardenooglappen, ieder mens zou die lappen moeten afnemen, en rondom kijken iedereen is in feite gelijk aan de ander. Kerkleiders doen er alles om om het niet zo te laten blijken, zo worden de laden gevuld, weet vooral dat Jezus Christus gratis predikte en al het geen hij bezat en dat was heel weinig deelde, vooral zijn weisheid en levensopinie, daarom bewonder ik hem zo, maar ik zou begot niet weten in welke kerk ik zo iets moet gaan zoeken, dus maak ik er ook geen ruzie om. Kijk naar de boodschap die hij achter liet, en je zal begrijpen hoe deze vandaag op elke manier door sommige word uitgebuit, speel daar aub niet aan mee, zo zijn al veel oorlogen begonnen en zullen er veel beginnen, vandaar dat er ook zo een afkeer is tegenover het geloof.

8:26 a.m.

 

Een reactie posten

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)