vrijdag, juni 09, 2006

Typologie

Omdat het steeds belangrijk is zichzelf, maar ook andere, te kunnen situeren in een discussie heb ik mij onlangs bezig gehouden met een typologie op te stellen. Hoewel atheïsme mijns inziens een "essentialy contested concept", net zoals politiek of democratie bestaat daar nu eenmaal geen eenduidige definitie van. Voor sommige is atheïsme leven zonder god, voor de andere is het de afbraak van god,...

Daarom heb ik in de volgende typologie het kritisch bestuderen (de atheologie) met het al dan niet atheïst zijn (niet geloven in godsbestaan) gekruisd.

Atheologie staat voor de studie van het geloof waar men kritisch omgaat met godsdienst en de nadruk op het ontkrachten legt.
Atheïst is iemand die het onstaan en de mogelijkheid tot het ontstaan van god verwerpt.

Zo kan je die 2 kruisen en heb je onderstaande categoriën


Atheïsten : Een categorie die het onstaan/bestaan noch de mogelijkheid voor het ontstaan/bestaan van een god erkennen. Doordat ze de mogelijkheid niet erkennen hechten ze ook geen waarde aan de weerlegging van het "wel bestaan". Merk op dat er toch een kleine toetsing gebeurt aan strikte regels, zo zal “het is zo, want god wilt het” verworpen worden door de toetsing aan “er is geen god”.

Atheocraten : Een categorie die het ontstaan/bestaan noch de mogelijkheid voor het ontstaan/bestaan van een god erkennen, maar die tevens justificatie zoekt voor hun stellingen. Ze zijn tegen een geloofsordening en streven naar een verbanning van de geestelijke dwang. Merk op dat er sterke en zwakke atheocraten zijn. De sterke dragen hun overtuiging uit en willen ook andere, al dan niet gewild, bevrijden van hun geestelijke dwang, de zwakke beperken zich tot eigen bevrijding.

Atheologen : Een categorie die het geloof trachten kritisch te onderzoeken, maar de mogelijkheid tot ontstaan van een god niet uitsluiten. Deze categorie omvat gelovigen, vrijzinnige, agnosten,... Merk op dat theologen die kritisch het geloof benaderen als atheoloog kunnen worden omschreven, tevens kunnen atheologen atheïstische gevoelens hebben.

Pars : Een categorie die het ontstaan of de mogelijkheid tot het ontstaan van een god niet ontkennen, maar er zich ook niet kritisch mee gaat bemoeien. Onwetend, maar gewenst.

Deze denkoefening is trouwens ook zeer handig om gerichter de ontkerking te kunnen leiden. Om op een zo kort mogelijke termijn een zo groot mogelijk aandeel niet-gelovigen te creëeren moet men zich vooral richten op de eerste 3 categorieën, de eerste twee behouden en de gelovigen uit de derde overtuigen.

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)