zondag, juli 16, 2006

Geloof is aangeleerd

Niemand die over een gezond verstand beschikt gelooft dat religie individueel tot stand kan komen, het moet groeien in een gemeenschap en deze groepsgroei zorgt er tevens voor dat de expansie in de toekomst verzekerd is. Geloof wordt overgedragen, geloof is aangeleerd en indien dat niet lukt, geforceerd. Indien men in de theorie van aangeleerde religie niet gelooft moet men zichzelf de vraag stellen hoe het komt dat in Irak overwegend moslims zijn, in Italië er meer christenen wonen en waarom er nog steeds polytheïstische godsdiensten in o.a. het amazonewoud bestaan.

Geloof wordt overgedragen van gezin op gezin, familie op familie, gemeenschap op gemeenschap. Maar waar is het begonnen? Een soloactie zou uitgedeind zijn, dus het startende draagvlak moet groot genoeg geweest zijn om de expansie te verzekeren en klein genoeg om deze groep in de prille beginfase te begeleiden, een evenwichtsoefening. De strategie van de kerk is gericht op de tegemoetkoming aan de noden van de hogere standen in ruil voor actieve steun - deze steun zorgt tevens voor expansie van de hegemonie en die expansie zorgde voor de groei van de macht van de hogere standen – maar als zijnoot werden ook de lagere klassen gepaaid met o.a. gratis indoctrinatie onderwijs. De kerk heeft dus (terecht) gegokt op de rijke stand en de rijke stand koos op zijn beurt voor de kerk. De kerk diende de belangen van de adel en de bourgeoisie en in ruil voor deze schijnbare trouw bezaten ze een middel om het plebs bang te houden en dit als vredelievend voor te stellen.

De bewijzen voor deze stelling zijn legio, hoeveel koningen hebben niet geponeerd af te stammen van Adam of god? Bij wijze van voorbeeld het volgende: de arbeiderslonen draaide rond het overlevingsminimum, niet genoeg om te leven - maar ook niet om te sterven – dit was volgens Malthus niet enkel een normaliteit maar tevens een noodzaak. Malthus poneerde dat de landbouw in een rekenkundige (1, 2, 3, 4, …) lijn steeg terwijl de bevolkingstoename in een meetkundige (1, 2, 4, 8, …) lijn steeg. Een toename van het loon zorgde voor een toename in bevolking – hogere lonen, meer geld, meer kindjes – en dat zorgde per definitie voor een nog grotere schaarste – meer kindjes, meer mondjes, relatief minder eten. Aangezien geboortebeperking ontoelaatbaar was – ascese werd wel aanvaard - was het in bedwang houden van de lonen de enige mogelijkheid om de schaarste te controleren. Een christelijk principe dat onrechtstreeks zorgt voor de bevestiging van de macht van de adel en bourgeoisie.

De hogere standen gebruikten het als goedkoop repressie instrument en dit werd generatie na generatie doorgegeven en hoewel het middel nooit verlaten werd, werd de oorsprong wel verborgen. Maar wat met de lagere standen? Ja, wat mét de lagere standen… die hadden geen keuze: geloven of sterven. Als lijfeigene luister je nu eenmaal naar je baas en aan je kinderen geef je de leefstijl door die het minst slaag opbrengt. Horen, zien en zwijgen, maar vooral gehoorzamen.

Uiteraard zijn er ‘interessanten’ geweest die ingegeven waren door god en die het licht gezien hadden. Dat alles is te verklaren door neuroses, psychoses, wanen, wishfull-thinking of gewoonweg leugens om als ‘beter’, door “god ingegeven” aanzien te worden. Het thomas-theorema – If men define situations as real, they are real in their consequences – blijkt wederom correct te zijn. Men is zo overtuigd van de eigen leugen, en wordt hierin zelfs gestimuleerd door een merendeel van de populatie, dat men het als enige waarheid gaat voorstellen, alle rede wordt achter gelaten en de eigen dwaasheid - de kracht van religie? - genegeerd.

Als je heel je leven nooit verder hebt kunnen kijken dan een opgedrongen geloof in een omgeving waar iedereen rondom je schijnbaar gelooft, dan is het onmogelijk om je hier tegen te verzetten, zeker in die tijd. De gemeenschap was alles en als ongelovige werd je uit deze gemeenschap geplaatst, verstoten en in het beste geval gelyncht. Het alternatief was een hondenleven in het bos of een wederdoping – als zinspeling kan dat trouwens tellen, ‘opium voor het volk’. Jammer genoeg waren er toen geen surrogaten zoals OCMW’s om deze ‘marginalen’ op te vangen…

Al dit zorgde ervoor dat religie generatie na generatie werd doorgegeven en dat het nu diep in de samenleving ingeworteld is. De enige uitweg, en tevens hét logische eindpunt van de geestelijke geschiedenis, is diezelfde weg terug bewandelen niet met een verdrongen, maar met een gezonde geest. Dit is een taak voor elk barend wezen op deze planeet. Dring jouw geloof niet aan je kinderen op! Laat ze zelf beslissen – en dat kan echt nog niet op de vormleeftijd van 12 jaar - of ze al dan niet geloven, als god er écht is zullen ze het pad wel zelf vinden - logischer wijs zullen ze dus niet geloven.

10 Comments:

Blogger Ben said...

Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.
Maar als zij niet in Hem geloven, hoe kunnen zij Hem dan aanroepen? En als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven? Als niemand hun over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen?

Wederom een leuk verhaal, die post van je. Zoals ik in mijn vorige reactie al zei: soms heb ik het idee dat ik hier mijn tijd verdoe. Maar vooruit, nu ik hier toch ben, nog één keer dan.
Je verhaal verklaart niet waarom er mensen zijn die op basis van argumenten voor het christendom kiezen (met nadruk op kiezen, ook argumenten kunnen niet dwingen). Ook vertel je niets over hoe mensen dan moeten komen aan de informatie op basis waarvan ze moeten kiezen. Dat is wat ik bijvoorbeel doe. Ik wil mensen laten zien dat ze ook voor Christus kunnen kiezen, en waarom ze dat zouden moeten doen. Niet voor mij. In hun eigen belang. Ik zelf wordt er niet beter op. Of jij nou naar de hel gaat of niet, voor mijn toekomst maakt dat niets uit. Wel wil ik het je graag verteld hebben, zodat je op z'n minst een keuze hebt. Daarna, wat je er mee doet, dat moet je zelf weten (of had ik dat al eerder gezegd). Als jij er voor kiest om de hel een eeuwig bezoekje te brengen, tja, dan moet je dat zelf weten. Zelfs God zal die keuze respecteren. Wil je daar echter niet heen, dan is er Iemand die zei dat er slechts één weg naar zijn vader is. "Niemand komt tot de Vader dan door Mij", zei Hij. Zodra je dit gehoort hebt, ben je verantwoordelijk voor wat je met dit horen doet. God doet jou een aanbod. Jezus doet jou een aanbod. Je mag Hem afwijzen. Dat is je goed recht. Je mag Hem ook aannemen. En ik verzeker je, er zit geen addertje onder het gras. Het addertje zit onder Zijn hakken. Hem dienen is de reden waarvoor mensen geschapen zijn. In Hem vinden wij ons doel. Het brengt je waar je altijd al naar zocht: vervulling.

There's a God shaped hole in all of us
And its a void only he can fill

11:15 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Mijn ouders zijn christelijk en werd er mij steeds verteld over Jezus & God. Mijn ouders hebben ons er nooit tot toe verplicht en alle andere jonge als oudere christenen zeker ook niet.

Mensen die echt vollenbak voor God gaan doen dat ook in een oprechte manier. Vanaf dat ik een tiener werd hebben ze mij ook losgelaten op dat vlak. Ik had kunnen kiezen voor een leven van uitgaan,sex, drank, sigaretten, etc! of een leven van liefde, vriendschap, plezier, standvastigheid en waar je iets kan veranderen, waar je iets betekent.

Ik geloof nu pas één jaar ECHT in Jezus en God. Jezus is gestorven voor ons, wie op deze aarde zou willen sterven voor miljoenen mensen die Hem verstoten? Hij stierf voor ons allemaal.

Ik kan alleen maar zeggen, ik heb de keuze zelf gemaakt. Mijn leven nu is gewoonweg subliem! Ik heb gitaar leren spelen in 3 maand, ik doe mee in bands etc! Al mijn dromen komen uit, zonder dat ik er moet naar zoeken. Ik ben nooit meer zo ongelukkig en bitter als ik vroeger was. Ik heb heel veel vrienden waarbij ik steeds terecht kan. Wat wil je nog meer?

Ben heeft gelijk als hij zegt: "Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.
Maar als zij niet in Hem geloven, hoe kunnen zij Hem dan aanroepen? En als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe kunnen zij dan in Hem geloven? Als niemand hun over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen?"

Er is een betere wereld!

Groet.


Sam

11:37 a.m.

 
Blogger Ben said...

Ps: ik zei het in mijn vorige reactie al, "je verhaal verklaart niet waarom er mensen zijn die op basis van argumenten voor het christendom kiezen". Daarmee bedoelde ik mensen die dus niet christelijk zijn opgevoed. Mijn eigen vrouw is daar één van, haar ouders zijn tot op de dag van vandaag geen christenen. Niet aangeleerd dus.

Jou stelling is er één in de trend van "alle zwamen zijn wit". Volgens jou is al het geloof aangeleerd. Eén zwarte zwaan is genoeg om het tegendeel te bewijzen. Maar gelukkig blijft het niet bij één. Over de hele wereld komen miljoenen tot geloof in Jezus Christus. De termen "christianity" en "growing" intypen bij Google geeft al genoeg artikelen die laten zien dat het christendom de snelstgroeiende godsdienst is, niet in haar 'bakermat', maar juist in landen waar het niet aangeleerd is. Een hoop zwarte zwanen dus. Godzijdank.

4:15 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

U comments bewijzen mijn post.

Het is inderdaad zo dat men niet in jullie god kan geloven als men er nog nooit van gehoord heeft. De enige manier om dan te geloven is dat god zelf je raakt. Maar iets wat er niet is kan je natuurlijk niet voelen... dit zorgt ervoor dat aanleren een noodzakelijkheid wordt.

Waarom kiezen mensen op basis van argumenten voor het christendom? Met argumenten kan alvast niet de bijbel bedoeld worden. Als men op basis van de bijbel gaat geloven is men ofwel slecht voorbereid - teveel de teksten geskimd ipv gelezen - ofwel is de gave van het selectief lezen ook aan die persoon gegund.

Als met argumenten het gevoel bedoelt dan kan ik daar wel inkomen. Mensen zoeken zekerheid en een afgesloten, zwakzinnige, afgestompte, blinde en vooral discriminerende-maar-zelfs-de-gediscrimineerde-mogen-nog-steeds-geloven-als-ze-maar-aanvaarden-dat-ze-ziek-zijn godsdienst kan dat nu eenmaal verschaffen.

Sam is het beste voorbeeld voor mijn stelling. Hij geloofde niet echt, maar waarschijnlijk 'half'. Hij is nooit verplicht - alsof het een geschenk was... - geweest om te geloven, maar toch - warempel, warempel - kiest hij voor hetzelfde geloof als zijn ouders! Bizar. Ik vraag mij af of zijn ouders ook evenveel vertelde over de andere religies en of zijn keuze misschien toch niet een beetje beïnvloed werd. Uiteraard was zijn keuze op voorhand al voorbestemd – niet goddelijk bedoelt dan – maar als je dan Sam aan het woord hoort is het precies of hijzelf de weg gevonden heeft… Dat is dezelfde kwatsch als gelovigen die én medicatie nemen én bidden en als ze dan genezen zijn het op het bidden steken.

Trouwens Ben het argument dat jouw vrouw voor het christendom heeft gekozen bevestigd wederom mijn stelling. Aanleren is niet enkel door de ouders, maar ook door de sociale omgeving, en als man maak je daar een groot deel vanuit. Zou het kunnen dat jouw vrouw niet toevallig voor het geloof heeft gekozen omdat jij daarin geïnteresseerd bent?

Als mijn stelling er een is van zwanen, dan verzeker ik je dat je nooit en zwarte zult vinden, want "Als niemand hun over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan horen?"

Groeten Ben

12:14 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Beste

Ten eerste, mijn keuze is nooit beïnvloed geweest. Ten tweede, ja inderdaad ik heb de weg gevonden, de weg naar God.

Ik heb nog twee broers, mijn oudste broer gelooft ook maar mijn andere broer helemaal niet. Waarom? Omdat zoals ik al zei, wij de keuze zelf hebben mogen maken. En ja, dat is een geschenk, er zijn slechte gevallen waar men wel verplicht wordt! Zo ziet u maar dat we niet zijn beïnvloed!

Ik voelde steeds toen ik jonger was, dat er iets was. Zoals iedereen altijd wel zegt, niet? Ik ben op zoek gegaan en heb de juiste weg gevonden. Dus aub zeg niet dat ik beïnvloed ben geweest op mijn keuze. Alles waar ik in geloof en voor sta is God. En daarvoor heb IK gekozen.

Als u zo overtuigd bent dat christenen beïnvloed zijn dan twijfel ik er niet aan dat u dan ook beïnvloed bent. Omdat jij zo falikant tegen het geloof bent zal jij vast en zeker beïnvloed geweest zijn door jouw ouders of anderen. Niet?

Net zoals jij net NIET hoorde en leerde over God omdat jouw omgeving er niet over sprak en het ook niet geloofde ben jij vast en zeker dan ook beïnvloed of niet?

Alle jongeren waarmee ik heb gepraat die niet geloven hebben altijd al aan mij vragen gesteld, en gevraagd wanneer we samenkomen in de Kerk, wanneer we jeugd hebben, etc! Ik heb er hen nog nooit zelf over aangesproken. Ik heb hun verteld dat ik geloofde en dat was het ook. Heb ik hun dan ook beïnvloed? Wat jij niet ziet maar wij wel is dat het meestal de ongelovigen zijn die naar de gelovigen toestappen. Ik neem als voorbeeld de Gentse Feesten, toen ik daar was trad er een christelijk mime-team op die de dood van Jezus naspeelde. Na de voorstelling zeiden ze nog even heel vlug wat men allemaal gezien had en dat als er mensen geïnteresseerd waren ze steeds met hen konden praten. En ik genoot ervan om te zien dat er wel 10 mensen bleven om te praten. En daar een uur later nog stonden en een positief gesprek hadden. Ik ga er helemaal niet met akkoord dat ik als Ben en vele andere beïnvloed zijn door onze ouders of anderen. Maar moet ik wel zeggen dat dat gebeurd en dat die mensen in de fout zijn en dat gebeurt in alle wereldgodsdiensten.

Ik hoorde over God en Jezus maar geloven op zich is me NOOIT opgedrongen. Het is uw keuze om niet te geloven en ik heb daar respect voor, net als voor moslims, boedhisten, etc. Maar in deze discussies kan er nooit een oplossing bekomen worden. Want wij lopen door terwijl u tegen een muur aanloopt.

Ik heb gezegd wat ik wou zeggen en zal er ook niet meer op terug keren.

Ik hoop dat u voldoening vind in uw leven en wens u nog veel succes en geluk toe! Maar weet, God is niet ver en is de enigste die je nooit of te nimmer zal lostlaten. Never! Jezus is ook gestorven voor u aan dat kruis.

Hou je goed en geniet nog van de mooie zomer! Groeten.

Sam

1:33 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Beste,

U keuze is wél beïnvloed, maar voor we in een niettes-welles spel vervallen wil ik dat je zelf eens nadenkt hoe het dan komt dat je wél christen bent geworden, maar bv. geen moslim. Misschien ben jij wel fout en door christen te zijn maak je jouw god elke dag bozer. Los van die oneliner is het toch frappant hoe geografisch verspreid en geconcentreerd religie is.

Dat je ouders je niet gedwongen hebben te geloven is een normaliteit, jij doet het overkomen als een geschenk. Ze hebben je niet gedwongen, maar wel gericht, wederom een bewijs van jouw beïnvloede keuze. Het is een fabel te denken dat jouw keuze énkel jouw keuze is.

Dat jouw broer niet geloofd kan ik enkel positief evalueren, waarschijnlijk staat die broer steviger in zijn schoenen en heeft hij geen 'emotioneel vangnet' - zekerheid - nodig.

Dat jij gekozen hebt om te geloven is een feit, maar ook de Hitler Jügend dacht gekozen te hebben voor die opleiding, het vervolg van dat verhaal is bekend.

Uiteraard ben ook ik beïnvloed geweest in mijn keuze. Hoewel ik christelijk ben opgevoed heb ik deze fabel toch snel vaarwel gezegd en mezelf gekeerd naar de rede. Een scholing aan een vrije universiteit heeft een positieve impact op iemands abstractie vermogen. Maar er is hoop! Ik zie geloof net zoals Auguste Comte het ziet: op de tweede trap staande, één trap verwijdert van de derde en laatste fase van het goddeloos denken. Je hebt zelf de kracht om je tot deze trap te verheven, maar je moet het wel willen.

Dat ongelovigen naar gelovigen stappen heeft alles te maken met de houvast die een geloof bied, iets wat de ongelovige niet hebben. Een atheïst of vrijzinnige heeft geen eensgezinde moraal – dat is dan ook geen doel op zich - en zeker geen boek die het justifieerd, daarom dat de atheologie noodzakelijk is om een houvast te bieden. Door te bestuderen wat er foutief is aan religie kan je de goede kanten eruit halen en ze los van de fabels trekken. Ik geloof niet in god, niet in een schepping, maar bv. wel dat "eer je vader en moeder" in de meeste gevallen een ereregel moet zijn.

Je stelling dat ik faliekant tegen geloof ben is wederom foutief – dit verwijt krijg ik veel te horen, soms heb ik het gevoel dat mensen enkel lezen wat ze willen lezen. Ik ben grote voorstander van een anarchistische - wat niet gelijk is aan anarchie, normenloosheid, maar anarchistisch in de zin dat geloof niet van bovenaf mag worden geleid - geloof. Een absolute voorwaarde is een vrije keuze krijgen en een maatschappij die vergaande indoctrinatie van religies sterk veroordeeld – wat momenteel niet het geval is (cf. katholiek onderwijs)! Ik ben niet tegen sociaal kapitaal, wel ben ik tegen diegene die van een privé een publieke zaak proberen maken.

Groeten, Ben

p.s. sorry voor de late reactie

9:39 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Beste,

Geen probleem voor de late reactie.

Zoals ik al eens ergens vermelde, deze onderwerpen zullen telkens tot eindeloze discussies komen. Misschien is mijn keuze beïnvloed en ja dat vind ik een geschenk! Want ik weet dat Hij het leven en de waarheid is.

Mijn broer staat niet sterker in zijn schoenen, hij is veel labieler dan dat wij dat zijn.

Zoals ik al zei, ik respecteer jouw keuze en ik hoop dat jij alle anderen hun keuze ook respecteerd. Ik moet eerlijk toegeven, jouw vorige comment vond ik vrij arrogant overkomen, bewust of onbewust ik weet het niet, maar ook al zijn wij complete tegenpolen Ben, naastenliefde is ook een ereregel. Het kan onbewust geweest zijn maar toch, ik wou het even kwijt.

Zie het gewoon zo, jij kan gelijk hebben en ik kan gelijk hebben. We kunnen dat beiden niet wetenschappelijk bewijzen. Daarom geloven we beiden in iets, ik in God, jij in een ideologie.

Ik blijf ervan overtuigd dat God bestaat en dat mijn God de enigste God is. Net als jij van andere zaken overtuigd bent.

Uiteindelijk zullen we het pas weten als we dood zijn, ofwel blijft het licht uit of is er hemel en hel. (Laat het duidelijk zijn dat ik niet voor het geloof kies omdat ik voor de hel schrik heb, ik ken er genoeg die zo denken, maar daar ben ik niet één van).

Met "falikant tegen geloof zijn", bedoelde ik falikant tegen God en Jezus Christus zijn. Geloven heeft natuurlijk meerdere betekenissen, je kan je daarop baseren met de richtvragen, in wat geloof je, waarom geloof je (of waarom niet).

Zo dit was mijn laatste post, ik vertrek nu op vakantie. Hou je goed zou ik zeggen en wie weet tot nog eens.

Groeten, Sam

9:57 a.m.

 
Blogger BETELJEUGD said...

Mag God u aanraken en uw bitterheid verwijderen uit uw leven en uw rebellie tegen Hem vergeeft Hij zonder moeite. Iemand die zulke uitspraken doet kan het niet nemen dat mensen geloven en dit toont voor mij dat je diep vanbinnen weet dat Jezus bestaat want je bent niet akkoord met zijn leefregels die discipline, zekerheid, genade, vergeving en boven alles de Hemels liefde van God geven!Je bent duidelijk geraakt door God maar uw eigen IK en de rest kan stikken staan in de weg om genezen te worden van bitterheid en een unieke ontmoeting met God.Mijn nonkel die niet gelovig is en een vrij ruig leven heeft stuurde me een mail waarin stond dat hij aan ons gezin zag dat God daar leeft.Het is de enige manier voor hem om te overleven in deze wereld zei hij. God leeft in Zijn mensen en voor mij zijn er geen wetenschappelijke bewijzen nodig of Hij bestaat of niet! Ik weet dat Hij bestaat omdat ik Hem mijn leven zie leiden net zoals dat van anderen.Ook Zijn Woord overtuigt me daarvan! Om toch de wetenschappelijke toer op te gaan. Bij de Joden als er baby's geboren werden van het mannenlijke geslacht moesten die van God op de twaalfde of weet het niet zeker zoveelste dag besneden worden. Wetenschappers onderzochten dit en ontdekte dat op die dag de pijngrens nihil was en het bloed het vlugst stolde. Wetenschap stond op zijn kop, heeft de bijbel toch de waarheid in pacht? Natuurlijk! Word wakker volken en natiën, want Hij is uw Vader! Ik vroeg aan God kom in mijn leven, en daar zag ik Jezus voor mij Hij had me in zijn armen. Ik barste uit in tranen en vanaf dan ga ik voor JEZUS omdat Hij het verdient wie kan ooit de zonde en pijn dragen van de gehele mensheid! Alleen God kan dit!!! Ik stond achter op een rekening ongeveer €45 voor een kindje in Ecaudor. Ik zei tegen God, ik kan dit niet opbrengen help me aub. Een week later reden mijn maat en ik terug naar huis van de jeugd.Mijne maat zag daar op de straat een geldbeugel liggen maar dacht er zal wel niets inliggen dus reedt hij door. Toen we thuis aankwamen realiseerde ik mij dat mijn medicijnen nog in het jeugdlokaal lagen. We keerden terug om het op te halen. Ik had mijn medicijne en we keerde terug via de zelfde weg, toen opeens mijne maat zei ik ga hier toch eens stoppen. Ik dacht wat doet hij nu? Hij pakte een geldbeugel van de straat en voelde en zei pfff er zit toch niets in en smeet het in de auto.Ik zei ik ga er toch eens in kijken wat ik dan zag was wonderlijk €45! Praise the Lord!(btw er zaten geen indentiteitspapieren in alleen €45). Ik zie God in mijn leven!Ik vind het een voorrecht dat mijn ouders mij geleerd hebben om te geloven, want ik zie dat God door mensen werkt zoals mijn ouders en zij hebben mij het mooiste geschenk gegeven die geen mens me kan geven is mij het evangelie geleerd te hebben!

Ik vind het altijd onbegrijpbaar mensen die tegen God proberen te vechten, want mijn God is Koning, Heerser en De almachtig!

Verdoe je tijd niet en geef je in nederigheid over...

6:46 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Looks nice! Awesome content. Good job guys.
»

11:15 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Je zou maar trots zijn op religie, welke verantwoordelijk is voor meer dan 90% van de oorlogen in de wereldwijde geschiedenis.

Geloof is inderdaad aangeleerd. Als Pietje uit Amsterdam in Dubai was geboren, was hij geen christen, maar moslim geweest. Als God DE waarheid is, waarom zijn er dan talloze andere stromingen die beweren dat hun stroming de waarheid is?

God word je opgedrongen. Ik ben blij dat ik sinds mijn 12e het Darwinlicht heb gezien.

Bovendien heeft Dan Barker, voormalig predikant ooit gezegd: 'De waarheid vereist geen geloof. Wetenschappers slaan de handen niet ineen elke zondag, zingende: 'Halleluja, de zwaartekracht is echt! Daar heb ik vertrouwen in! Ik zal sterk staan! Mijn hart gelooft dat wat omhoog, omhoog, omhoog gaat, neer, neer, neer moet komen! Amen!' Als ze dat zouden doen, zouden we denken dat ze daar erg onzeker over moeten zijn.'

'Ik wantrouw die mensen die zo goed weten wat God wil dat zij doen, omdat het me opvalt dat dat altijd overeenkomt met hun eigen wensen.' Susan Brownell Anthony - Am. feministisch leidster (1820 - 1906)

Epicurus - (ca. 341-270 v.C)

'Wil God kwaad voorkomen, maar kan hij niet?
-Dan is hij niet almachtig.
Kan hij wel, maar wil hij niet?
-Dan is hij kwaadaardig.
Kan hij wel en wil hij wel?
-Waar komt dan het kwaad vandaan?
Kan hij niet en wil hij niet?
-Waarom noemt men hem dan God?'

3 citaten die krachtig weergeven hoe bespottelijk het is om te geloven in een opperwezen, met de gedachte dat dat DE waarheid is.

Tuurlijk heb je wat aan geloof. Als je je er gelukkiger bij voelt, prima, doen. Maar verkondig niet dat het de waarheid is, en zet je voet niet tussen de deur en dring het schoolvakkenpakket niet in en vraag niet steeds of ik jezus ken. Ik sta als athëist ook niet op straat met: 'Kent u Darwin?' Deze vergelijking geeft weer dat opgedrongen geloof iets zieligs is, en dat atheïsten Darwin niet opdringen bij andere mensen. En het ook niet openbaar laten merken als men Darwin een lul noemt. Als er iemand op tv zegt dat Jezus een lul is, dan is half chgristelijk nederland boos en eist excuses.

Als je, zoals Dawkins terecht zegt, geloof opdgedrongen krijgt op welke manier dan ook, belet het je om zelf na te denken.

De wetenschappelijke methode: hier zijn de feiten, welke conclusie(s) kunnen we hieruit trekken?
De creationistische methode: hier is de conclusie, welke feiten kunnen we vinden om die te ondersteunen.

Boodschap aan alle toekomstige ouders: voed je kind niet gelovig op. Hij/zij komt later er zelf wel achter of hij/zij wil geloven.

11:38 a.m.

 

Een reactie posten

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)