zondag, augustus 13, 2006

Visie op geloof

Als vrijzinnige en tegenstander van een doorgedreven geloof is het zinnig om voor de atheologie toelaatbare grenzen van het geloof te beschrijven. Geloof omwille van het geloof kan en mag niet verboden worden. In een democratie heeft iedereen het recht om te geloven in wat hij wil, ook in leugens.

Ik heb het al vaker aangehaald waar voor mij de grens ligt, privé is er geen probleem, publiek stoort het.

Publiek moet eng geïnterpreteerd worden. Met publiek wordt niet openbaar bedoeld, men mag dus o.a. wel uitkomen voor zijn geloof. Ook vergaderingen tussen gelovigen zijn dus niet uitgesloten, zolang het maar niet omslaat in indoctrinatie. Publiek slaagt in deze context op de leidinggevende overkoepelende organisaties.

Het problematische karakter van deze indeling komt tevoorschijn als we privaat van naderbij gaan bekijken. Met privaat wordt individueel bedoelt, en dus niet privaat zoals wettelijk omschreven (cf. binnen eigen muren). In concreto staat het dus haaks op een godsdienstige opvoeding. Ook ouders, net als de gemeenschap, vallen onder de publieke norm. Het passief opleggen (cf. bidden voor het eten) en doorgeven van geloof is niet enkel in strijd met artikel 20 van de Belgische grondwet, maar is ook ontoelaatbaar voor de grenzen van de atheologie.

Het bovenstaande impliceert dus een anarchistische visie op geloof. Anarchisme staat volgens Prof. Dr. Doom van de UGent voor het weigeren zich te onderwerpen aan een hoger gezag. Ter zake kan men de term op twee manieren interpreteren: de eerste interpretatie is een contradictio interminis aangezien geloof per definitie een hoger gezag aanbid, de tweede - diegene die hier bedoelt wordt - is een die de leidende instanties van het geloof veroordeeld.

De lijn is dus duidelijk: geloofsuitdrukking op privé initiatief kan, maar aanmoedigingen op initiatief van een hoger gezag (o.a. Vaticaan) is uit den boze. Dergelijke instanties zijn verwerpelijk aangezien deze de ware interpretatie van het geloof claimen en indien dit aanvaard word creëert men een blinde gehoorzaamheid die op zijn beurt desastreuze gevolgen kunnen hebben.

Actueel voorbeeld bij uitstek is de Hezbollah. In naam van hun geloof willen ze in Libanon een islamitische staat stichten. Het gevecht is er dus géén tegen de staat Israël, maar wel een tegen de joden. Moorden in naam van "het" geloof, bijna elke godsdienstige beweging is er schuldig aan.

2 Comments:

Anonymous patrick moons said...

Mooi geschreven, zelf geschreven?

2:09 p.m.

 
Blogger ikhebeenmening said...

Dank u en ja het is zelf geschreven.

Als ik iets post van iemand anders vermeld ik het steeds (bv. dat extract van Prof Vermeersch)

Groeten Ben

2:42 p.m.

 

Een reactie plaatsen

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)