woensdag, oktober 11, 2006

Over god, profeten en de bijbel(s)

Christenen geloven dat de bijbel de woorden van Jezus, de zoon van god, zijn en dat alles wat er geschreven staat écht waar is.

Alles zit in god zijn magisch plan en bijgevolg ligt ook de bijbel erin vervat.

Het feit dat men de huidige bijbel kan dateren bewijst dat er vóór de bijbel geen bijbel was en dat, in de ogen van de Christenen, de volkeren daarvoor hoe dan ook op het verkeerde pad zaten aangezien toen de bijbel, die niet tijdsgebonden maar gebaseerd is op eeuwige wetmatigheden, nog niet bestond. Wat was de reden daarvoor? Waar zat dit in godsplan? Only god knows…

Men gelooft dus dat er algemene wetmatigheden bestaan en dat deze door god aan een persoon gedicteerd (of tenminste ingegeven) zijn, hierdoor zijn de wijze woorden naar de aarde gekomen. Maar zou men ook geloven dat er nieuwe profeten met een verbeterde versie naar de aarde zouden kunnen worden gestuurd?

Laten we even logisch redeneren. Ook god maakt fouten (cf. de mens is niet perfect) en de bijbel zelf staat er vol van (cf. negeren van de fotosynthese, verschil in aantallen per boek, verschillen in het verrijzenisverhaal, …). In Christelijke ogen kunnen we nog maar een 2000 jaar rein leven, maar aangezien god barmhartig en goed is kunnen we daarom moeilijk aannemen dat hij de jaren voorheen verloren zou laten gaan.

Laten we er dan ook van uitgaan, baserend op het feit dat god(en) altijd hebben bestaan, dat de voorgangers prototypes waren. Hiervan uitgaand bestaat er een kans dat ook de Christenen prototypes zijn.

Wie weet is er nu wel iets nieuws, gezonden door god, dat ons de weg wil leiden, laten we het wetenschap noemen. Niet één, maar véle profeten die de fouten van vorige bijbel rechtzetten.

God is op pensioen! We hebben de rationaliteit gekregen en nu is hij (of zij, of misschien beter “het” aangezien god een hermafrodiet is) overbodig. Overbodig, maar toch niet ongewenst, laat staan vergeten.

Waarom hebben zoveel mensen moeite met de woorden en waarden van de nieuwe profeten aan te nemen? De mythische verhalen gebaseerd op angst gingen er zo eenvoudig in, maar de nieuwe (en verbeterde) verhalen gebaseerd op logica en vrijheid leiden voor sommige tot een nog grotere angst.

De oude zekerheid van angst, die – hoe paradoxaal ook - een verlossing bracht, word vervangen door een nieuwe vorm van angst, een die veel moeilijker te vatten valt en voor elke persoon anders is, de angst van de vrijheid.

Misschien is het juist daarom dat ook de nieuwe profeten prototypes zijn?

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)