vrijdag, december 15, 2006

Gent 90-km

Op de ring van gent is er al een tijdje een experiment aan de gang om de lawaaihinder, gecreëerd door de automobilisten, te verminderen, dit door het doen dalen van de maximum snelheid. Binnenkort word hiervan een evaluatie gemaakt en word er beslist hoe het verder moet.

Een probleem... niemand houdt zich aan de beperking en er is haast geen controle. De relevantie van het experiment gaat bijgevolg dus ook verloren. Als praktijk situatie B = institutionele situatie A, dan kunnen eventuele gevolgen enkel te wijten zijn aan toevallige factoren (bv. windrichting) en mist het experiment alle gronde.

Waarom houdt men niet meer controles kan men zich dan afvragen. Ik begrijp het niet. Een argument contra kan zijn dat men de burger niet wil pesten met de eventuele boetes omdat deze al belastingen genoeg betaald en het experiment "tijdelijk" is. Maar zelfs dat zou nu een argument pró moeten zijn! Het experiment kost óók veel geld en dit hebben zij óók betaald... Door de boetes niet uit te schrijven zorg je eigenlijk voor een nog groter verlies aan inkomsten van de belastingbetaler. Het enige faire zou dus het herinstaleren van die controles zijn.

Maar los van de correctheid ivm het uitvoeren van het experiment stel ik mij toch ook vragen bij het experiment inse. Wat maakt het meeste lawaai? Vrachtwagens of auto's... vrachtwagens me dunkt. Door de zware lading (en de slechte/bultige staat van het wegdek op de ring) zorgen zij voor grotere schokken ergo lawaai. En aangezien vrachtwagens zoiezo al rond die 90 hangen, kan men zich afvragen of die snelheidsbeperking wel relevant is... Het enige dat je doet is de kleinste lawaaimaker nog iets stiller maken, meer niet. Druppel op een hete plaat?

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)