zaterdag, maart 10, 2007

De Vrije Ik

Een citaat uit het nieuwe boek van Wouter Beke: "Veel mensen kunnen zich pas echt vrij voelen wanneer andere voor hen keuzes maken en wanneer zij bepaalde gedragspatronen gewoon kunnen overnemen."

De mythe van de vrije ik lijkt door dat citaat zelfs nog eufemistisch uitgedrukt. Wilt de cd&v terug naar een totalitair regime gaan? Wat bedoelt men daar toch mee... dit heeft trouwens niks meer met vrijheid te maken. Hoewel échte keuzes nooit vrij zijn van het sociaal stramien waar men zich in bevind, probeert de cd&v dit tot de norm te verheven., of hoe alle creativiteit in de vuilbak te dumpen. Onaanvaardbaar me dunkt.

Als je die zin analyseert klopt hij ook gewoon niet. Machiavelli merkte in zijn tijd al de fout op die Wouter Beke vandaag de dag maakte. Hij spreekt helemaal niet over vrijheid, maar over zekerheid en die zekerheid zorgt voor innerlijke rust, maar daarom moet je de vrijheid nog steeds niet afstompen.

Als socialist willen wij die zekerheid o.a. verschaffen via de sociale zekerheid, en ook de werking van het middenveld blijft belangrijk voor ons. Maar, en daarin verschillen wij van de cd&v, datzelfde middenveld kan énkel zijn dynamiek houden als er individuen aan de kar trekken. Wij willen gelijke kansen voor iedereen. Stimuleren van de sterke om zijn zoektocht en ambitieusiteit te volgen, maar ook de zwakkere helpen om de verlangens in zijn leven te volbrengen.

Bij ons is het géén of/of verhaal. Het is dus niet de (egoïstische) individualiteit van de VLD en ook (lees zeker) niet de (totalitaire) zekerheid van de cd&v. Bij ons is het een en/en verhaal. Een (gezond) indivualisme en een (als valnet dienende) zekerheid om iedereen tot het niveau van gelijke kansen te verheffen.

En toch vind ik het positief dat de cd&v over dit thema begonnen is. Nu draaien de verkiezingen eindelijk eens over inhoud. Maar geef mij dan toch maar die vrije ik, zonder mythe.

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)